ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਰਹੋ

ícono de aviso importante ਨੋਟ: ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਇਸ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 1-877-660-6789 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

  ਸੂਚਿਤ ਰਹੋ

   

  ਛੋਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਦਰਾਂ, ਲੋੜਾਂ, ਟੈਸਟ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

  ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ

  EV ਫਲੀਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

  ਪੀਜੀ ਐਂਡ ਈ ਦਾ ਈਵੀ ਫਲੀਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.

  ਬਿਜ਼ਨਸ ਈਵੀ ਰੇਟ

  ਦੇਖੋ ਕਿ ਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

  ਹੋਰ EV ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਰੋਤ

  ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕੀਮਤੀ EV ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭੋ।