การแจ้งเตือนเร่งด่วน

รายงานความยั่งยืนขององค์กรประจําปีของ PG&E

 หมายเหตุ: คอมพิวเตอร์ได้แปลหน้านี้ หากคุณมีคําถาม โปรดโทรติดต่อบริการภาษาที่หมายเลข 1-877-660-6789

ได้รับมุมมองที่สมบูรณ์ของ PG&E

 

PG&E เผยแพร่รายงานด้านสิ่งแวดล้อมฉบับแรกของบริษัทในปี 1990 เพื่อสนับสนุนความมุ่งมั่นที่มีมาอย่างยาวนานของเราต่อสิ่งแวดล้อม ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จุดมุ่งเน้นของรายงานได้ขยายไปสู่ขอบเขตทั้งหมดของธุรกิจของเรา ตอนนี้รายงานครอบคลุมพื้นที่ต่อไปนี้:

 

  • ความปลอดภัยของสาธารณะและแรงงาน
  • ความหลากหลาย ความเสมอภาค การยอมรับความแตกต่าง และการมีส่วนร่วม
  • ประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม
  • โปรแกรมพลังงานของลูกค้า
  • พลังทางเศรษฐกิจของชุมชนที่เราให้บริการ

 

รายงานความยั่งยืนขององค์กรประจําปี 2023 ของเรานําเสนอเรื่องราว ความสําเร็จ และความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนของเราที่ครอบคลุมทุกด้าน รายงานนี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนและนวัตกรรมของ PG&E ในด้านต่าง ๆ เพื่อมอบพลังงานที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ ราคาไม่แพง และสะอาด

 

รายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความพยายามของเราในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าสําหรับพนักงานและชุมชนของเรา นอกจากนี้ยังแสดงขอบเขตที่เรากําลังดําเนินการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของเรา

 

เข้าถึงรายงาน

 

เราขอเชิญให้คุณสํารวจรายงานและเรียนรู้เกี่ยวกับความคืบหน้าของเราในขณะที่เรามุ่งเน้นไปที่การสร้าง PG&E ที่ดีขึ้นในระยะยาว ไปที่ รายงานความยั่งยืนขององค์กร

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

การให้ในท้องถิ่น

เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมของเราเพื่อสนับสนุนชุมชนที่เราให้บริการ

พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนสําหรับบ้านของคุณ

ค้นหาวิธีเริ่มต้นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานหมุนเวียน

ค้นหาวิธีอนุรักษ์น้ํา

เคล็ดลับในการลดการใช้น้ําในบ้านและสนามของคุณ