Cảnh báo khẩn cấp

Báo cáo Bền vững Doanh nghiệp Hàng năm của PG&E

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Có được quan điểm đầy đủ về PG&E

   

  PG&E đã công bố báo cáo môi trường đầu tiên của công ty vào năm 1990 để hỗ trợ cam kết lâu dài của chúng tôi đối với môi trường. Trong những năm qua, trọng tâm của báo cáo đã tăng lên để bao gồm toàn bộ phạm vi hoạt động kinh doanh của chúng ta. Báo cáo hiện bao gồm các lĩnh vực sau:

   

  • An toàn cho công chúng và lực lượng lao động
  • Đa dạng, công bằng, hòa nhập và thân thuộc
  • Hiệu suất môi trường
  • Chương trình năng lượng khách hàng
  • Sức sống kinh tế của các cộng đồng mà chúng ta phục vụ

   

  Báo cáo Phát triển Bền vững Doanh nghiệp năm 2023 của chúng tôi trình bày những câu chuyện, thành tích và tiến bộ liên tục, thể hiện toàn bộ phạm vi cam kết bền vững của chúng tôi. Báo cáo nêu chi tiết về đầu tư và đổi mới của PG&E trong nhiều lĩnh vực để cung cấp năng lượng an toàn, đáng tin cậy, giá cả phải chăng và sạch sẽ.

   

  Báo cáo này cho thấy những nỗ lực của chúng ta nhằm tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho nhân viên và cộng đồng của chúng ta. Nó cũng cho thấy các lĩnh vực mà chúng ta đang làm việc để cải thiện hiệu suất của mình.

   

  Truy cập báo cáo

   

  Chúng tôi mời bạn khám phá báo cáo và tìm hiểu về tiến độ của chúng tôi khi chúng tôi tập trung vào việc xây dựng PG&E tốt hơn về lâu dài. Truy cập Báo cáo Bền vững Doanh nghiệp .

  Các nguồn lực bổ sung

  Quyên góp tại địa phương

  Tìm hiểu về các chương trình của chúng tôi để hỗ trợ các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ.

  Năng lượng mặt trời và năng lượng tái tạo cho ngôi nhà của bạn

  Tìm hiểu cách bắt đầu với năng lượng mặt trời và năng lượng tái tạo.

  Tìm cách bảo tồn nước

  Lời khuyên về việc giảm sử dụng nước trong nhà và sân của bạn.