ការជូនដំណឹង​បន្ទាន់

ព័ត៌មានអំពីគ្រាអាសន្ន

ស្វែងយល់ពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើបន្ទាប់ពីអ្នកបានហៅទូរសព្ទទៅ 9-1-1

  ប្រសិនបើអ្នកធុំក្លិនឧស្ម័នធម្មជាតិ ឬសង្ស័យថាមានករណីបន្ទាន់ សូមចាកចេញពីតំបន់នោះភ្លាមៗ ហើយទូរសព្ទទៅលេខ 9-1-1។ 

  ប្រសិនបើអ្នកឃើញមានខ្សែភ្លើងធ្លាក់ សូមនៅឲ្យឆ្ងាយ។ ហាមចេញពីរថយន្ត ឬផ្ទះរបស់អ្នក។ ទូរសព្ទទៅលេខ 9-1-1។ បន្ទាប់មក ទូរសព្ទទៅក្រុមហ៊ុន PG&E តាមលេខ 1-800-743-5000។ 

 

24-ម៉ោងសេវាអតិថិជន Line: 1-877-660-6789

24-hour Power Outage Information Line: 1-800-PGE-5002 (1-800-743-5002)

សញ្ញាសម្គាល់នៃការធ្លាយហ្គាសដែលអាចកើតមាន

 

 • ក្លិនដូចស្ពាន់ធ័រ ឬក្លិនស៊ុតរលួយ
 • សំឡេងសូរឈឺតៗ ហួច ឬគ្រហឹម
 • ការតភ្ជាប់ទៅនឹងគ្រឿងទទួលហ្គាសដែលខូច
 • រុក្ខជាតិដែលបានងាប់ ឬជិតងាប់ នៅតំបន់ដែលមានសំណើម បើមិនដូច្នេះទេ នៅពីលើ ឬនៅជិតតំបន់បំពង់បង្ហូរ
 • ចលនាដី ឬពពុះទឹកមិនប្រក្រតី

 

ចាកចេញពីតំបន់នោះភ្លាមៗ។ ទូរសព្ទទៅលេខ 9-1-1។ បន្ទាប់មក ទូរសព្ទទៅក្រុមហ៊ុន PG&E តាមលេខ 1-800-743-5000។

 

អ្វីដែលត្រូវធ្វើប្រសិនបើអ្នកឃើញខ្សែភ្លើងបានធ្លាក់

 

 • នៅឱ្យឆ្ងាយពីខ្សែភ្លើងដែលបានធ្លាក់ទាំងអស់។
 • ខ្សែភ្លើងមិនត្រូវបានរុំការពារដូចខ្សែថាមពលអគ្គិសនីទេ។ ហាមប៉ះខ្សែភ្លើងដែលបានធ្លាក់ ឬឧបករណ៍អគ្គិសនីផ្សេងទៀតណាមួយ។
 • សន្មត់ថាខ្សែថាមពលមានចរន្តអគ្គិសនីជានិច្ច។
 • ហាមប៉ះអ្វីមួយ ឬនរណាម្នាក់ដែលជាប់ជាមួយខ្សែភ្លើងដែលបានធ្លាក់។
 • ឱ្យកុមារ និងសត្វចិញ្ចឹមនៅឆ្ងាយពីខ្សែភ្លើងដែលបានធ្លាក់។
 • ហាមបើកបរពីលើខ្សែភ្លើងដែលបានធ្លាក់។

 

ចាកចេញពីតំបន់នោះភ្លាមៗ។ ទូរសព្ទទៅលេខ 9-1-1។ បន្ទាប់មក ទូរសព្ទទៅក្រុមហ៊ុន PG&E តាមលេខ 1-800-743-5000

 

 

 

របៀបដោះស្រាយករណីគ្រាអាសន្នផ្សេងទៀត

ការរៀបចំផែនការសម្រាប់គ្រាអាសន្ន

ស្វែងរកព័ត៌មានអំពីការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានមិនរំពឹងទុក។

នៅឱ្យឆ្ងាយពីកម្តៅ

ស្វែងរកមជ្ឈមណ្ឌលត្រជាក់នៅជិតអ្នក។

ទាញយកផែនការសម្រាប់គ្រាអាសន្នលក្ខណៈគ្រួសារ

ចូលទៅ slocounty,ca,gov ដើម្បីបង្កើតផែនការគ្រួសារ។

របៀបជាច្រើនទៀតដើម្បីរាយការណ៍ពីបញ្ហា

រាយការណ៍ពីការលួចថាមពលអគ្គិសនី

ការលួចថាមពលអគ្គិសនីគឺជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ។ វាក៏បង្កើតឱ្យមានអគ្គីភ័យដែលបណ្តាលឱ្យស្លាប់ និងគ្រោះថ្នាក់ដល់សុវត្ថិភាពផងដែរ។

កម្មវិធី Report It

រាយការណ៍ពីកង្វល់សុវត្ថិភាពដែលមិនមែនជាគ្រាអាសន្ន ដែលទាក់ទងនឹងឧបករណ៍អគ្គិសនីរបស់ PG&E នៅក្នុងតំបន់ដែលគំរាមកំហែងដោយអគ្គិសភ័យកម្រិតខ្ពស់។

ទាក់ទងយើង

ខ្សែបណ្តាញទូរសព្ទសេវាអតិថិជន 24 ម៉ោង៖ 1-800-PGE-5000 (1-800-743-5000)