ការជូនដំណឹង​បន្ទាន់

អត្រាតម្លៃជាជម្រើសសម្រាប់ថាមពលនៅរដ្ឋ California (CARE)

ការបញ្ចុះតម្លៃប្រចាំខែរយៈពេលវែងលើវិក្កយបត្រថាមពលរបស់អ្នក

ដាក់ពាក្យសុំការបញ្ចុះតម្លៃប្រចាំខែតាមរយៈ CARE។

California Alternate Rates for Energy (CARE) program គឺជាកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃប្រចាំខែទៅលើហ្គាស និងអគ្គិសនី 20% ឬច្រើនជាងនេះ។ អ្នកចូលរួមត្រូវតែបំពេញតាមគោលការណ៍ណែនាំប្រាក់ចំណូល ឬចុះឈ្មោះនៅក្នុងកម្មវិធីជំនួយសាធារណៈមួយចំនួនដើម្បីមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

 

 ចំណាំ៖ CARE និង FERA ចែករំលែកពាក្យសុំមួយ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ CARE ទេ យើងនឹងពិនិត្យមើលថាតើអ្នកមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ FERA ដែរឬទេ។ ស្វែងយល់បន្ថែមអំពី FERA។ លើសពីនេះទៅទៀត មាន ធនធាន​ និងការគាំទ្រលើជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ ផ្សេងៗទៀត។

ប្រៀបធៀបគោលការណ៍ណែនាំប្រាក់ចំណូល CARE និង FERA

 

*ចំណូលគួរតែជាចំណូលមុនពេលបង់ពន្ធ​ដោយផ្អែកលើប្រភពចំណូលបច្ចុប្បន្ន។ មាន​សុពលភាព​រហូត​ដល់ថ្ងៃទី 31 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2024។

ភស្តុតាងនៃប្រាក់ចំណូល

មិនចាំបាច់មានភស្តុតាងនៃប្រាក់ចំណូលទេ នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសុំ CARE។

 • អ្នកអាចនឹងត្រូវបានជ្រើសរើសដើម្បីផ្តល់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រាក់ចំណូលនៅពេលណាក៏បាន។
 • ប្រសិនបើយើងមិនបានទទួលដំណឹងពីអ្នកតាមកាលបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងសំបុត្រទេ ការបញ្ចុះតម្លៃរបស់អ្នកនឹងត្រូវដកចេញ។  

មានសំណួរអ្វីទេ?

អ៊ីមែល​មក​ CAREandFERA@pge.com ឬ​ទូរសព្ទមកលេខ 1-866-743-2273

 1. ទាញយកទម្រង់ផ្ទៀងផ្ទាត់ និងការណែនាំឯកសារចំណូល៖
 2. ដើម្បីបញ្ជូនតាមអនឡាញ ចុះឈ្មោះចូលគណនីរបស់អ្នក ឬ 

 

ផ្ញើ ឬទូរសារឯកសារដែលបានបំពេញរួចទៅ៖

កម្មវិធី
PG&E CARE/FERA PO BOX 29647
អូកលែន, CA 94604-9647

ទូរសារ៖ 1-877-302-7563

តើនរណាត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ក្រោយការចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់កម្រិតខ្ពស់? 

 • អតិថិជនដែលការប្រើប្រាស់ថាមពល លើសពី 400% នៃ ប្រាក់ Baseline Allowance  បីដង ក្នុង រយៈពេល 12 ខែ។
  • California Public Utilities Commission តម្រូវឱ្យអ្នកចូលរួមក្នុងដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់ក្រោយការចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់កម្រិតខ្ពស់នៃកម្មវិធី។

 

 • អ្នកត្រូវតែបញ្ជូនឯកសារក្នុងរយៈពេល 45 ថ្ងៃនៃការស្នើសុំរបស់យើង ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នក។ ការមិនធ្វើដូច្នេះអាចបណ្តាលឱ្យបាត់បង់ការបញ្ចុះតម្លៃរបស់អ្នក។

 

អនុវត្តតាមជំហ៊ានទាំងនេះ៖
 

 1. ទាញយកទម្រង់ផ្ទៀងផ្ទាត់ក្រោយការចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ខ្ពស់ CARE៖ CARE High Usage Form (PDF)
  • ទម្រង់ជាភាសាផ្សេងក្រៅពីភាសាអង់គ្លេសអាចរកបាននៅក្នុងថតខាងក្រោម។
 2. ដើម្បីបញ្ជូនវាតាមអនឡាញ ចុះឈ្មោះចូលគណនីរបស់អ្នក 
   

  ផ្ញើ ឬទូរសារឯកសារដែលបានបំពេញរួចទៅ៖

  កម្មវិធី
  PGE CARE/FERA PO BOX 29647
  អូកលែន, CA 94604-9647

  ទូរសារ៖ 1-877-302-7563

   

 3. អតិថិជន CARE ត្រូវតែចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធីជំនួយសន្សំថាមពល (ESA)
  • កម្មវិធី ESA ផ្តល់នូវការកែលម្អផ្ទះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពថាមពលដោយមិនគិតថ្លៃ។ 
  • California Public Utilities Commission តម្រូវឱ្យអតិថិជន CARE ចូលរួមក្នុងកម្មវិធី ESA។ 

ចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធី ESA

ធនធាន CARE

 

អូសចុះក្រោមដើម្បីស្វែងរកឯកសារ PDF ខាងក្រោម៖

 • ពាក្យសុំ​ជាសំណៅបោះពុម្ពនៃ​ការចុះឈ្មោះ CARE
 • ពាក្យសុំ​ជាសំណៅបោះពុម្ពនៃការចុះឈ្មោះអ្នកជួលកុងទ័រ​បន្ត CARE
 • ពាក្យសុំ​ជាសំណៅបោះពុម្ព​ CARE ផ្សេងទៀត
 • ទម្រង់ស្នើសុំការផ្ទៀងផ្ទាត់ក្រោយការចុះឈ្មោះ
 • ទម្រង់ផ្ទៀងផ្ទាត់ក្រោយការចុះឈ្មោះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ខ្ពស់
 • ការណែនាំអំពីឯកសារចំណូលចាំបាច់
 • ស្វែងយល់អំពីវិក្កយបត្ររបស់អ្នក
 • Baseline Allowance
 • គន្លឹះសន្សំប្រាក់

 

ទម្រង់ភាគច្រើនមានជា៖

 • ភាសាអង់គ្លេស
 • ភាសាអង់គ្លេសជាអក្សរធំ
 • Español
 • 中文
 • Việt

 

ពាក្យសុំ​ជាសំណៅបោះពុម្ពនៃការចុះឈ្មោះ​​អ្នកជួល​កុងទ័រ​បន្ត CARE

 

ពាក្យសុំជាសំណៅបោះពុម្ព CARE ផ្សេងទៀត

សំណួរសួរញឹកញាប់អំពី CARE program

 

នៅតែមានសំណួរ? ​ទូរសព្ទមកលេខ 1-866-743-2273 ឬ​អ៊ីមែល CAREandFERA@pge.com

ការបញ្ចុះតម្លៃត្រូវបានអនុវត្តសម្រាប់រយៈពេលពីរឆ្នាំ។ ប្រសិនបើអ្នកមានប្រាក់ចំណូលថេរ ការបញ្ចុះតម្លៃត្រូវបានអនុវត្តសម្រាប់រយៈពេលបួនឆ្នាំ។

 • ប្រហែលបីខែមុនពេលការបញ្ចុះតម្លៃផុតកំណត់ PG&E ផ្ញើសំបុត្រ និងពាក្យសុំទៅ។ ប្រសិនបើអ្នកនៅតែមានលក្ខណសម្បត្តិ​ក្រោមគោលការណ៍ណែនាំកម្មវិធីបច្ចុប្បន្ននៅពេលនោះ អ្នកអាចដាក់ពាក្យម្តងទៀត។

ភស្តុតាងនៃប្រាក់ចំណូលមិនត្រូវបានទាមទារទេ​ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការពាក្យសុំ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងអាចជ្រើសរើសអ្នកដោយចៃដន្យ ដើម្បីផ្តល់ភស្តុតាងប្រាក់ចំណូលនៅពេលក្រោយ។

ការបញ្ចុះតម្លៃនឹងបង្ហាញនៅលើវិក្កយបត្របន្ទាប់ដែលអ្នកទទួលបាន។

គ្រួសារដែលមានតែប្ដី​ឬ​ប្រពន្ធ៖

ឃ្លា៖ “ការបញ្ចុះតម្លៃ CARE” បង្ហាញនៅលើទំព័រដំបូងនៃវិក្កយបត្ររបស់អ្នក ក្រោមចំណងជើង “កម្មវិធីដែលបានចុះឈ្មោះរបស់អ្នក”។ ចូលប្រើ វិក្កយបត្រគំរូ (PDF)

 

វិក្កយបត្រគំរូ អ្នកជួលកុងទ័រ​បន្ត៖

 1. យើងផ្ញើសំបុត្រទៅទាំងអ្នកជួល និងម្ចាស់ផ្ទះ ដើម្បីជាការស្វាគមន៍ពួកគេមកកាន់ CARE program។
 2. បន្ទាប់មក ម្ចាស់ផ្ទះត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការផ្ទេរការបញ្ចុះតម្លៃ CARE ទៅកាន់អ្នកជួល។
  • ការបញ្ចុះតម្លៃគួរតែលេចឡើងនៅលើរបាយការណ៍ថាមពលដែលអ្នកជួលទទួលបានពីម្ចាស់ផ្ទះរបស់ពួកគេ។

 

ចំណាំ៖ការបញ្ចុះតម្លៃគួរតែលេចឡើងនៅលើរបាយការណ៍ថាមពលដែលអ្នកជួលទទួលបានពីម្ចាស់ផ្ទះរបស់ពួកគេ។

ទេ គ្រួសារនីមួយៗត្រូវតែមានកុងទ័រដាច់ដោយឡែក ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ CARE។

យើងលើកទឹកចិត្តអ្នកឱ្យដាក់ពាក្យម្តងទៀតនៅពេលណាដែលស្ថានភាពប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកផ្លាស់ប្តូរ។ ភស្តុតាងនៃប្រាក់ចំណូលត្រូវបានទាមទារ ប្រសិនបើអ្នកដាក់ពាក្យម្តងទៀតក្នុងរយៈពេល 24 ខែបន្ទាប់ពីការបដិសេធអត្ថប្រយោជន៍ CARE។

 

ចំណាំ៖គោលការណ៍ណែនាំប្រាក់ចំណូលផ្លាស់ប្តូរជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងខែមិថុនា។ 

 1. ធ្វើតាមការណែនាំនៅលើសំបុត្រដែលអ្នកបានទទួល។
 2. រាយបញ្ជីសមាជិកទាំងអស់នៃគ្រួសាររបស់អ្នក។
 3. ផ្តល់ច្បាប់ចម្លងឯកសារប្រាក់ចំណូលសម្រាប់សមាជិកគ្រប់រូបនៃគ្រួសាររបស់អ្នកជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូល។ 
 4. ដាក់បញ្ជូនឯកសារដែលបានបំពេញរួច​តាមអនឡាញ។ ចុះឈ្មោះចូល​គណនី​របស់​អ្នក
  • ឯកសារត្រូវតែទទួលបានក្នុងរយៈពេល 45 ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃនៅលើលិខិតនោះ។

 

អ្នកក៏អាចផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍ដោយប្រើស្រោមសំបុត្រដែលបង់ថ្លៃប្រៃសណីយ៍ដែលផ្តល់ដោយលិខិតនោះ។ ផ្ញើទៅ៖


កម្មវិធី
PG&E CARE PO BOX 29647
អូកលែន, CA 94604-9647

ឬទូរសារ៖ 1-877-302-7563

 

ទាញយក "ការណែនាំស្ដីពីឯកសារប្រាក់ចំណូលចាំបាច់ CARE/FERA" ខាងក្រោម ឧទាហរណ៍ ឯកសារដែលអាចទទួលយកបាន។

 • សមាជិកគ្រួសារទាំងអស់ដែលទទួលបានប្រាក់ចំណូល ត្រូវផ្ដល់ភស្តុតាងនៃឯកសារប្រាក់ចំណូល។ 
 • អាស្រ័យលើស្ថានភាពរបស់អ្នក និងវិធីដែលអ្នក និងសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកទទួលបានប្រាក់ចំណូល អ្នកប្រហែលជាត្រូវផ្ញើឯកសារច្រើនជាងមួយមុខ។

 

ទាញយកការណែនាំអំពីឯកសារប្រាក់ចំណូលចាំបាច់ CARE/FERA - ភាសាអង់គ្លេស (PDF)

 

សម្រាប់ការណែនាំដែលបានបោះពុម្ពជាភាសាផ្សេងៗ សូមចូលទៅកាន់ផ្ទាំង "ទម្រង់បែបបទ និងការណែនាំ"។

PG&E នឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការហៅទូរសព្ទមក ក្នុងរយៈពេល 15 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីយើងផ្ញើលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ចំណូល។

 • ការហៅទូរសព្ទគឺជាការរំលឹកថា អ្នកត្រូវតែដាក់ឯកសារប្រាក់ចំណូល ដើម្បីបន្តចុះឈ្មោះក្នុង CARE program។

 1. ពិនិត្យមើលសំបុត្រដើម្បីដឹងថា​ត្រូវ​ផ្ដល់ប្រភេទឯកសារអ្វីខ្លះ។
 2. ប្រមូលឯកសារ។
 3. ផ្ញើវាទៅ CARE program នៅក្នុងស្រោមសំបុត្រដែលបានផ្តល់។

ប្រសិនបើឯកសាររបស់អ្នកមិនត្រូវបានទទួលនៅកាលបរិច្ឆេទដែលមានបញ្ជាក់​នៅ​ក្នុងលិខិតផ្ទៀងផ្ទាត់ទេ អ្នកនឹងត្រូវដកចេញពី CARE program។

 • ការដកចេញពីកម្មវិធីនឹងមានប្រសិទ្ធភាពបន្ទាប់ពីវដ្តវិក្កយបត្របន្ទាប់។
 • ការគិតថ្លៃថាមពលរបស់អ្នកអាចកើនឡើង ដោយសារការដកចេញនេះ។

ដើម្បីចុះឈ្មោះម្តងទៀតនៅក្នុង CARE program អ្នកត្រូវតែផ្ញើភស្តុតាងនៃប្រាក់ចំណូលដែលត្រូវបានស្នើសុំនៅលើលិខិតផ្ទៀងផ្ទាត់ដើម។

 

តើអ្នកបានដាក់ឯកសារ និងបានទទួលលិខិតបញ្ជាក់ថាឯកសាររបស់អ្នកមិនពេញលេញទេ? ផ្ញើឯកសារដែលបានស្នើសុំទៅ CARE program នៅក្នុងស្រោមសំបុត្រដែលបានផ្តល់។

អ្នកអាចត្រូវបានបដិសេធការចុះឈ្មោះ ឬដកចេញពី CARE program ដោយហេតុផលដូចខាងក្រោម៖

 • អ្នកមិនបានបំពេញតាមគោលការណ៍ណែនាំអំពីសិទ្ធិទទួលបានកម្មវិធី។
 • ប្រាក់ចំណូលគ្រួសាររបស់អ្នកលើសពីគោលការណ៍ណែនាំប្រាក់ចំណូល។
 • អ្នកមានប្រភេទកុងទ័រដែលមិនអាចទទួលបាន។
 • អ្នកបានបរាជ័យក្នុងការបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅក្នុងកម្មវិធី។ អ្នកត្រូវតែបញ្ជាក់ឡើងវិញរៀងរាល់ពីរឆ្នាំម្តង ឬរៀងរាល់បួនឆ្នាំម្តងសម្រាប់គ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលថេរ។
 • យើងបានស្នើសុំភស្តុតាងនៃប្រាក់ចំណូល ហើយអ្នកត្រូវបានបដិសេធ មិនឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលា ឬមិនបានឆ្លើយតបជាមួយនឹងឯកសារពេញលេញ។

ទេ អ្នកត្រូវតែចុះឈ្មោះក្នុង CARE program ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ។ ការបញ្ចុះតម្លៃជាមុនមិនត្រូវបានអនុវត្តទេ ប្រសិនបើអ្នកមិនបានចុះឈ្មោះក្នុង CARE program។

កម្មវិធី CARE និង FERA ផ្តល់ការបញ្ចុះតម្លៃប្រចាំខែសម្រាប់គ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ កម្មវិធីនីមួយៗផ្តល់ការបញ្ចុះតម្លៃថាមពលផ្សេងៗគ្នា និងមានគោលការណ៍ណែនាំអំពីសិទ្ធិទទួលបានផ្សេងៗគ្នា៖

 

CARE program ផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងតិច 20% លើអត្រាហ្គាស និងអគ្គិសនី។ ដើម្បីមានលក្ខណសម្បត្តិ​សម្រាប់ការបញ្ចុះតម្លៃ CARE នរណាម្នាក់ក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកត្រូវ៖

 • ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជំនួយសាធារណៈមួយចំនួនរួចហើយ ឬ
 • បំពេញតាមគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ប្រាក់ចំណូលសរុបប្រចាំឆ្នាំរបស់គ្រួសារ

 

កម្មវិធី FERA ផ្តល់ការបញ្ចុះតម្លៃ 18% លើអត្រាអគ្គិសនី។ FERA មិនផ្តល់ការបញ្ចុះតម្លៃលើអត្រាហ្គាសទេ។ ដើម្បីមានលក្ខណសម្បត្តិ​សម្រាប់ការបញ្ចុះតម្លៃ FERA គ្រួសាររបស់អ្នកត្រូវ៖

 • មានមនុស្សបីនាក់ឬច្រើនជាងនេះ។
 • បំពេញតាមគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ប្រាក់ចំណូលសរុបប្រចាំឆ្នាំរបស់គ្រួសារ


ចំណាំ៖CARE និង FERA ចែករំលែកពាក្យសុំមួយ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិសម្រាប់ CARE ទេ យើងនឹងពិនិត្យមើលថាតើអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិ​សម្រាប់ FERA ដែរឬទេ។

បាទ/ចា៎ស CARE, FERA និង Medical Baseline គឺជាកម្មវិធីរបស់រដ្ឋដែលផ្តល់អត្រាបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់អគ្គិសនីដល់គ្រួសារដែលមានចំណូលទាបដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

 • កម្មវិធីទាំងនេះត្រូវបានផ្ដល់ជូនអតិថិជនទាំងអស់ដោយ PG&E រួមទាំងអ្នកដែលជ្រើសរើសទទួលសេវាកម្មពី CCA ផងដែរ។
 • ប្រសិនបើអ្នកបានចុះឈ្មោះក្នុង CARE/FERA/Medical Baseline និងចាប់ផ្តើមសេវាកម្មជាមួយ CCA គណនីរបស់អ្នកនឹងនៅតែចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធីទាំងនេះ។ អ្នកនឹងបន្តទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពេញលេញរបស់អ្នកក្រោមអ្នកផ្តល់សេវាថ្មីរបស់អ្នក។
 • ការចុះឈ្មោះថ្មី និងការចុះឈ្មោះឡើងវិញសម្រាប់ CARE/FERA/Medical Baseline ត្រូវតែធ្វើឡើងតាមរយៈ PG&E។

សិទ្ធិទទួលបានប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកគឺផ្អែកលើប្រាក់ចំណូលបច្ចុប្បន្នរបស់មនុស្សទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នក។

 1. បន្ថែមចំណូលប្រចាំឆ្នាំសរុបសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នក។
 2. ពិនិត្យមើលចន្លោះប្រាក់ចំណូលនៅលើតារាងគោលការណ៍ណែនាំប្រាក់ចំណូល ដើម្បីមើលថាតើអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបាន CARE ដែរឬទេ។

 

ប្រើតែប្រាក់ចំណូលបច្ចុប្បន្ន និងរំពឹងទុកសម្រាប់រយៈពេល 12 ខែបន្ទាប់។

 • ការគណនាប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់អ្នកមិនគួររាប់បញ្ចូលប្រាក់ចំណូលដែលទទួលបានពីការងារពីមុនទេ។
  • ប្រសិនបើអ្នក និង/ឬសមាជិកផ្សេងទៀតនៃគ្រួសាររបស់អ្នកបានជួបប្រទះនឹងការបាត់បង់ការងារ ឬការថយចុះប្រាក់ឈ្នួល ឥឡូវនេះអ្នកអាចមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

 

ការទូទាត់ UI ឬ PUA

តើអ្នកទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ធានារ៉ាប់រងពេលអត់ការងារធ្វើ (UI) ឬការបង់ប្រាក់ជំនួយពេលអត់ការងារធ្វើនៅពេលមានជំងឺរាតត្បាត (PUA) នៅក្រោមច្បាប់ CAES របស់សហព័ន្ធនៅពេលដាក់ពាក្យឬទេ?

 • ប្រើលិខិតប្រគល់ EDD របស់អ្នកដើម្បីគណនាប្រាក់ចំណូលដោយផ្អែកលើចំនួនសប្តាហ៍ដែលអ្នកត្រូវបានកំណត់ពេលដើម្បីទទួលបានការទូទាត់។
 • សូមអាន "ចំនួនទឹកប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍អតិបរមា"។ នៅពេលចុះឈ្មោះ នេះគួរតែជាចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាដែលអ្នកនឹងត្រូវកំណត់ឲ្យទទួល។

ភាពជាដៃគូសហគមន៍ CARE

PG&E សហការគ្នាជាមួយក្រុមជាច្រើនដើម្បីជួយអតិថិជនលំនៅដ្ឋានតាមរយៈ CARE Program។

 

បញ្ជីរាយនាម Outreach Contractors៖

សម្រាប់បញ្ជី CARE Community Outreach Contractors (COCs) បច្ចុប្បន្នរបស់យើង៖

ទាញយកបញ្ជី CARE Community Outreach Contractor (PDF)

 

ក្លាយជា CARE Community Outreach Contractor

 1. ទាញយកឯកសារចាំបាច់៖
 2. បោះពុម្ព បំពេញ និងផ្ញើទម្រង់ទទួលយកអ្នកម៉ៅការ។

 3. ផ្ញើអ៊ីមែលទម្រង់បំពេញរួច​របស់អ្នកទៅ PG&E៖ CAREandFERA@pge.com

 

​ទូរសព្ទមកលេខ 1-866-743-2273 ឬ​អ៊ីមែល CAREandFERA@pge.com

ជំនួយការសន្សំថាមពល

 • តើអ្នកបានចុះឈ្មោះក្នុង CARE ហើយឬនៅ?
 • តើអ្នកជាម្ចាស់ ឬជួលផ្ទះ អាផាតមិន ឬផ្ទះចល័តដែលមានអាយុចាប់ពីប្រាំឆ្នាំឡើងទៅ?

អ្នកអាចមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កម្មវិធីជំនួយការសន្សំថាមពល (ESA)។

ធនធាន និងជំនួយបន្ថែម

ការបញ្ចុះតម្លៃបន្ថែម

ស្វែងរកព័ត៌មានអំពីការបញ្ចុះតម្លៃនៅលើទូរសព្ទ និងសេវាអ៊ីនធឺណិត។

ធ្វើការត្រួតពិនិត្យថាមពលនៅផ្ទះ

 • ធ្វើការត្រួតពិនិត្យថាមពលនៅផ្ទះរយៈពេល 5 នាទី។
 • កំណត់ប្រភពថាមពលដែលបានខាតបង់ក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នក។
 • បើកផែនការសន្សំប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីកាត់បន្ថយវិក្កយបត្រប្រចាំខែ។

វិក័យប័ត្រថវិកា

ការចេញវិក្កយបត្រថវិកាគឺជាឧបករណ៍ឥតគិតថ្លៃដែលគណនាការចំណាយលើថាមពលជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំរបស់អ្នក ដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការគ្រប់គ្រងវិក្កយបត្ររបស់អ្នក។

 • ចាកចេញ​ពីការទូទាត់ប្រចាំខែ។
 • ទូទាត់វិក្កយបត្រដែលអស់ច្រើនតាមរដូវកាល។