Mahalagang Alerto

Mga mapagkukunan sa pagsalin at pagkamaa-akses

Suporta para sa aming mga kostumer sa mas maraming anyo at mga wika

Tumanggap ng mga abiso tungkol sa Public Safety Power Shutoff sa iyong ginustong wika.

important notice icon Paalala: Kung hindi kasama ang iyong wika sa selector sa itaas, tumawag sa 1-877-660-6789para sa tulong sa 250+ iba pang mga wika. 

Impormasyon sa iyong ginustong wika

 

Mga mapagkukunan a hindi sa wikang Ingles 

Siyasatin ang impormasyon na makukuha sa ibang mga wika.

Humiling ng mga isinalin na singil sa enerhiya

Upang matanggap ang iyong PG&E bill sa wikang Tsino (Cantonese o Mandarin) o Espanyol:

  1. Mag sign in sa iyong online account.
  2. Mag scroll pababa sa kahon na "Wika".
  3. Piliin ang iyong ginustong wika.
  4. I-click ang "I-save ang mga Pagbabago."

Pangkalahatang impormasyon sa PG&E

Para ma-access ang pangkalahatang impormasyon ng PG&E sa iyong wika, tumawag sa 1-877-660-6789 para sa tulong sa 250+ na wika.

 

Espanyol (español): 1-800-660-6789

Intsik (中文): 1-800-893-9555

Vietnamese (Việt): 1-800-298-8438

Ingles at lahat ng ibang mga wika: 1-800-743-5000

Impormasyon sa mapagkukunan sa emergency

I-update ang iyong kagustuhan sa wika para sa mga alerto sa emergency online.

Partnerships with Community Based Organizations (CBOs)

Nakikipag-sosyo ang PG&E sa mga CBO upang isagawa ang outreach.

 

Mga mapagkukunan sa paghahanda na hindi sa wikang Ingles

 

Ang karagdagang impormasyon sa emergency ay makikita sa PG&E na Sentro sa Pagkawala ng Kuryente. Kabilang sa mga paksa ang: 

Upang makita ang PG&E na Sentro sa Pagkawala ng Kuryente sa iyong ginustong wika, piliin ang iyong wika mula sa drop-down menu sa itaas na kanang bahagi ng iyong screen. 

 

 

Impormasyon sa wika ng Public Safety Power Shutoff

 

Upang makatulong na manatiling ligtas ang mga kostumer at mga komunidad, nagbibigay kami ng karagdagang tulong sa panahon ng mga PSPS na pagkawala ng kuryente. Kapag inanunsiyo ang isang PSPS, magbibigay ang aming website ng impormasyon tungkol sa sumusunod:

  • Mga pagtantiya ng pagpapatay at pagbabalik ng kuryente para sa iyong adres
  • Mga mapang nagpapakita ng mga apektadong lugar
  • Ang mga Community Resource Centers ay nag-aalok ng mga ADA na maa-akses na banyo, Wi-Fi, pag-charge ng aparato at iba pang mga serbisyo

 

Ang impormasyong ito ay makukuha sa wikang Ingles, Arabic, Intsik, Farsi, Hindi, Hmong, Hapon, Khmer, Korean, Portuguese, Punjabi, Russian, Espanyol, Tagalog, Thai at Vietnamese.

 

 

Mga komunikasyon mula sa Public Safety Power Shutoff

 

Kung ikaw ay may isang PG&E na account at inaasahan namin na maaapektuhan ang iyong adres ng isang PSPS

Magpapadala kami sa iyo ng automated na tawag, mga text at mga email. Magsisimula ito nang dalawang araw bago ang pagkawala ng kuryente (kung posible) at bawat araw hanggang maibalik ang kuryente.

 

Upang i update ang iyong kagustuhan sa wika, gamitin ang aming hakbang hakbang na gabay (PDF).

 

Kung wala kang account sa PG&E

Mag-sign up para sa mga alerto sa adres. Ang mga alerto na ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa alinmang adres na mahalaga sa iyo. Ang mga abisong ito ay maaaring matanggap sa maraming wika. Hindi mo kailangang magkaroon ng PG&E na account upang makatanggap ng mga alertong ito.

 

 

Bisitahin ang website sa iyong ginustong wika

Mula sa tuktok ng anumang pahina sa aming Outage Center, piliin ang iyong ginustong wika mula sa drop down sa kanang tuktok ng screen.

 

Tanawin ng desktop ng Outage Center

Piliin ang menu at piliin ang iyong ginustong wika mula sa drop down.

 

Outage Center mobile view

 

Outage Center mobile view

Mga mapagkukunan sa braille, malaking print at audio

 

Upang mas mahusay na silbihan ang aming mga kostumer, nag-aalok din kami ng suporta sa Braille, malaking print at audio. Kung ikaw o ang isang tao na kilala mo ay Bulag o mahina ang paningin:

  • Humiling ng mga marka sa Braille para sa kagamitan na ilalagay sa iyong mga kagamitan
  • Tumanggap ng mga PG&E na pahayag sa Braille, malaking print o isang audio file

Upang ma-akses itong mga mapagkukunan sa Braille, malaking print at audio, tawagin kami sa 1-800-743-5000.

 

important notice icon Tandaan: Ang mga pahayag sa Braille ay dinisenyo bilang pandagdag sa iyong naka-print na pahayag. Karaniwan, dumadating ang mga ito pagkalipas ng isang linggo. Ang mga nahuling abiso at iba pang mga legal na pahayag ay hindi isinasama sa mga pahayag sa Braille.

Higit pang impormasyon tungkol sa mga pagkawala ng kuryente

Community Wildfire Safety Program (CWSP)

Alamin kung paano namin ginagawang mas ligtas at mas maaasahan ang aming sistema.

Pagkain, matutuluyan at transportasyon

Maghanap ng suporta sa panahon ng isang PSPS. Maaaring kabilang dito ang mga panunuluyan sa hotel, pagkain o mga maa-akses na transportasyon.  

Mga mapagkukunan na tiyak sa county

Maghanap ng impormasyon tungkol sa mga serbisyo sa iyong county, gaya ng mga lokal na food bank o Meals on Wheels.