ការជូនដំណឹង​បន្ទាន់

ការបកប្រែ និងធនធាននៃភាពអាចចូលប្រើបាន

ជំនួយសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើងជាទម្រង់ និងភាសាជាច្រើនទៀត

ទទួលបានការជូនដំណឹងអំពីការផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈជាភាសាដែលអ្នកចង់បាន។

 ចំណាំ៖ ប្រសិនបើភាសារបស់អ្នកមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងអង្គជ្រើសរើសខាងលើទេ សូមហៅទូរសព្ទទៅលេខ 1-877-660-6789 សម្រាប់ជំនួយភាសាផ្សេងៗជាង 250 ភាសា។

ព័ត៌មានជាភាសាដែលអ្នកចង់បាន

 

ធនធានមិនមែនភាសាអង់គ្លេស 

រុករកព័ត៌មានដែលមានជាភាសាផ្សេងទៀត។

ស្នើសុំរបាយការណ៍ថាមពលអគ្គិសនីដែលបានបកប្រែ

ចុះឈ្មោះថ្មីដើម្បីទទួលបានរបាយការណ៍របស់អ្នកជាភាសាចិន ឬអេស្ប៉ាញ។

管理我的帳戶
Manejo de mi cuenta

ព័ត៌មាន PG&E ទូទៅ

ដើម្បីចូលប្រើព័ត៌មាន PG&E ទូទៅជាភាសារបស់អ្នក សូមទូរសព្ទទៅលេខ 1-877-660-6789 សម្រាប់ជំនួយជាង 250 ភាសាបន្ថែម។

 

ភាសាអេស្ប៉ាញ (español)៖ 1-800-660-6789

ភាសាចិន (中文)៖ 1-800-893-9555

ភាសាវៀតណាម (Việt)៖ 1-800-298-8438

ភាសាអង់គ្លេស និងភាសាផ្សេងទៀតទាំងអស់៖ 1-800-743-5000

ព័ត៌មានធនធានសម្រាប់គ្រាអាសន្ន

ភាពជាដៃគូជាមួយអង្គការតាមសហគមន៍ (CBOs)

PG&E ធ្វើដៃគូជាមួយ CBOs ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ។

 

ធនធាននៃការត្រៀមខ្លួនមិនមែនភាសាអង់គ្លេស

 

ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីគ្រាអាសន្នអាចរកបាននៅមជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកដាច់ភ្លើងរបស់ PG&E។ ប្រធានបទរួមមាន៖ 

ដើម្បីមើលមជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកដាច់ភ្លើងរបស់ PG&E ជាភាសាដែលអ្នកចង់បាន សូមជ្រើសរើសភាសារបស់អ្នកពីម៉ឺនុយទម្លាក់ចុះនៅផ្នែកខាងស្តាំខាងលើអេក្រង់របស់អ្នក។ 

 

 

ព័ត៌មានជាភាសាអំពីការផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈ

 

ដើម្បីជួយរក្សាអតិថិជន និងសហគមន៍ឱ្យមានសុវត្ថិភាព យើងផ្តល់ជំនួយបន្ថែមក្នុងអំឡុងពេលការដាច់ភ្លើងសម្រាប់ PSPS។ នៅពេលដែល PSPS ត្រូវបានប្រកាស គេហទំព័ររបស់យើងនឹងផ្តល់ព័ត៌មានដូចខាងក្រោម៖

  • ការប៉ាន​នៃការផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនី និងការស្ដារ​ថាមពល​សម្រាប់​អាសយដ្ឋាន​របស់​អ្នក
  • ផែនទីបង្ហាញតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់
  • មជ្ឈមណ្ឌលធនធានសហគមន៍ផ្តល់ជូននូវបន្ទប់ទឹកជនពិការ Wi-Fi, ការបញ្ចូលថ្មឧបករណ៍ និងសេវាកម្មផ្សេងទៀត

 

ព័ត៌មាននេះនឹងមានជាភាសាអង់គ្លេស អារ៉ាប់ ចិន ហ្វាស៊ី ហិណ្ឌូ ម៉ុង ជប៉ុន ខ្មែរ កូរ៉េ ព័រទុយហ្គាល់ ពុនចាប៊ី រុស្ស៊ី អេស្ប៉ាញ តាហ្គាឡក ថៃ និងវៀតណាម។

 

 

ការប្រាស្រ័យទាក់ទងនៅពេលបិទថាមពលអគ្គិសនីដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈ

 

ប្រសិនបើអ្នកជាម្ចាស់គណនី PG&E ហើយយើងរំពឹងថាអាសយដ្ឋានរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់ដោយ PSPS

យើងនឹងផ្ញើការហៅទូរសព្ទ ការផ្ញើសារ និងអ៊ីមែលដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅអ្នក។ ការធ្វើបែបនេះនឹងចាប់ផ្តើមរយៈពេលពីរថ្ងៃមុនពេលដាច់ភ្លើង (ប្រសិនបើមាន) ហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់ថាមពលអគ្គិសនីត្រូវបានស្តារឡើងវិញ។

 

ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចំណង់ចំណូលចិត្តភាសារបស់អ្នក សូមប្រើការណែនាំជាជំហានៗរបស់យើង (PDF)

 

ប្រសិនបើអ្នកមិនមែនជាម្ចាស់គណនី PG&E ទេ

ចុះឈ្មោះថ្មីសម្រាប់ការជូនដំណឹងដល់អាសយដ្ឋាន ការជូនដំណឹងទាំងនេះផ្តល់ព័ត៌មានអំពីអាសយដ្ឋានណាមួយដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នក។ ការជូនដំណឹងទាំងនេះអាចរកបានជាភាសាជាច្រើន។ អ្នកមិនចាំបាច់មានគណនី PG&E ដើម្បីទទួលការជូនដំណឹងទាំងនេះទេ។

 

 

ចូលទៅកាន់គេហទំព័រជាភាសាដែលអ្នកចង់បាន

ពីផ្នែកខាងលើនៃទំព័រណាមួយនៅលើគេហទំព័រជូនដំណឹងរបស់យើង សូមជ្រើសរើសភាសាដែលអ្នកចង់បានពីបញ្ជីទម្លាក់ចុះនៅខាងស្តាំផ្នែកខាងលើអេក្រង់។

 

ជ្រើសយកម៉ឺនុយ និងជ្រើសរើសភាសាដែលអ្នកចង់បានពីបញ្ជីទម្លាក់ចុះនៅខាងស្តាំផ្នែកខាងលើអេក្រង់។

 

ធនធានអក្សរស្ទាប អក្សរធំៗ និងសំឡេង

 

ដើម្បីបម្រើអតិថិជនរបស់យើងឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង យើងក៏ផ្តល់ជំនួយជាអក្សរស្ទាប អក្សរធំៗ និងសំឡេងផងដែរ។ ប្រសិនបើអ្នក ឬនរណាម្នាក់ដែលអ្នកស្គាល់ថាពិការភ្នែក ឬមើលឃើញទាប៖

  • ទទួល​បាន​ការ​សម្គាល់​ឧបករណ៍​អក្សរ​ស្ទាបដែលបាន​បន្ថែមចូល​ទៅ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក
  • ទទួលបានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ PG&E ជាឯកសារអក្សរស្ទាប អក្សធំៗ ឬសំឡេង

ដើម្បីចូលប្រើធនធានអក្សរស្ទាប អក្សរធំៗ និងសំឡេងទាំងនេះ សូមទូរសព្ទមកយើងតាមលេខ 1-800-743-5000

 

 ចំណាំ៖ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាអក្សរស្ទាប​ត្រូវ​បាន​រចនាឡើងជាឯកសារបន្ថែម​ចំពោះ​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​ដែល​បាន​បោះពុម្ព​របស់​អ្នក។ ជាធម្មតា ពួកគេមកដល់ប្រហែលជាមួយសប្តាហ៍ក្រោយ។ ការជូនដំណឹងអំពីការយឺតយ៉ាវ និងសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ផ្លូវច្បាប់ផ្សេងទៀត មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលជាសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ជាអក្សរស្ទាបនោះទេ។

ជាច្រើនទៀតអំពីការដាច់ចរន្តអគ្គិសនី

Community Wildfire Safety Program (CWSP)

ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលយើងកំពុងធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធរបស់យើងកាន់តែមានសុវត្ថិភាព និងកាន់តែអាចទុកចិត្តបាន។

អាហារ កន្លែងស្នាក់នៅ និងការដឹកជញ្ជូន

ស្វែងរកជំនួយក្នុងអំឡុងពេល PSPS។ នេះអាចរួមបញ្ចូលការស្នាក់នៅសណ្ឋាគារ អាហារ ឬការធ្វើដំណើរសម្រាប់ជនពិការ។  

ធនធាន​តាមខោនធីជាក់លាក់

ស្វែងរកព័ត៌មានអំពីសេវាកម្មនៅក្នុងខោនធីរបស់អ្នក ដូចជាឃ្លាំងស្តុកអាហារក្នុងមូលដ្ឋាន ឬ Meals on Wheels។