ការជូនដំណឹង​បន្ទាន់

អាហារ កន្លែងស្នាក់នៅ និងការដឹកជញ្ជូន

ធនធានដើម្បីជួយអ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាពក្នុងអំឡុងពេលបិទថាមពលដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈ (PSPS)

ការជំនួសអាហារ

 

យើងចាប់ដៃគូជាមួយអង្គភាពក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីជួយអ្នកឱ្យចូលប្រើជម្រើសអាហារក្នុងអំឡុងពេល និងក្រោយពេល PSPS។ 

 

ឃ្លាំងស្តុកអាហារក្នុងមូលដ្ឋាន ផ្ដល់នូវការជំនួសអាហារក្នុងអំឡុងពេល PSPS និងរហូតដល់បីថ្ងៃក្រោយ។ ឃ្លាំងស្តុកអាហារមួយចំនួនអាចមានការរឹតត្បិតលើប្រាក់ចំណូល ដូច្នេះសូមទាក់ទងឃ្លាំងស្តុកអាហារក្នុងមូលដ្ឋានរបស់អ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។ កំណត់ចំណាំ៖ អាហារអាចរកបាននៅពេលការផ្គត់ផ្គង់នៅមាន។ 

ស្វែងរកឃ្លាំងស្តុកអាហារតាមមូលដ្ឋាននៅក្នុងខោនធីរបស់អ្នក

 

Meals on Wheels គឺជាសេវាកម្មដែលផ្តល់អាហារដល់មនុស្សចាស់ដែលបានចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធី។ កំណត់ចំណាំ៖ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងកម្មវិធីនេះរួចហើយ ហើយជួបប្រទះ PSPS អ្នកនឹងទទួលបានអាហារបន្ថែមសម្រាប់រៀងរាល់ថ្ងៃផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនី។

 

មនុស្សចាស់ដែលមានសិទ្ធិទទួលបានត្រូវតែមាន៖

 • អាយុ 60 ឆ្នាំឡើងទៅ
 • ប្តីឬប្រពន្ធរបស់បុគ្គលដែលមានអាយុ 60 ឆ្នាំឡើងទៅ
 • ស្ថិតក្នុងហានិភ័យនៃការកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ
 • មិនអាចចូលទៅជួបពិនិត្យនៅមជ្ឈមណ្ឌល Meals on Wheels បានទេ

ចុះឈ្មោះក្នុង Meals on Wheels នៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក

ការស្នាក់នៅសណ្ឋាគារ និងការបញ្ចុះតម្លៃ

 

ក្នុងនាមជាអតិថិជន PG&E យើងចង់ធានាថាអ្នកមានកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពក្នុងការស្នាក់នៅក្នុងអំឡុងពេល PSPS។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយ PSPS អ្នកអាចមានសិទ្ធិទទួលបានកន្លែងស្នាក់នៅក្នុងតម្លៃដែលបានបញ្ចុះតម្លៃ។

 

 ចំណាំថា៖ PG&E មិន​មែនជា​បុត្រសម្ព័ន្ធ​ ហើយ​មិន​ទទួល​ខុសត្រូវ​ចំពោះការស្នាក់នៅ​សណ្ឋាគារទេ។ ភាពទំនេរ​មិនត្រូវបាន​ធានាទេ ហើយអាច​ប្រែប្រួល​អាស្រ័យ​ទៅតាម​រដូវ​។ 

 

សណ្ឋាគារខាងក្រោមផ្តល់ការបញ្ចុះតម្លៃដល់អតិថិជន PG&E ដែលជួបប្រទះ PSPS៖

 

Choice Hotels

 

IHG Hotels & Resorts

 • Holiday Inn
 • Holiday Inn Express
 • Staybridge Suites
 • Candlewood Suites

 

Hyatt Hotels

 

Wyndham Hotels

 • La Quinta
 • Hawthorn Suites
 • Ramada
 • Days Inn
 • Howard Johnson
 • Travelodge

ទាក់ទងទៅ 211 ដើម្បីស្វែងរកការដឹកជញ្ជូនក្នុងមូលដ្ឋាន។ ទូរសព្ទទៅលេខ 211 ឬផ្ញើសារ "PSPS" ទៅ 211-211 សម្រាប់ជំនួយ។

Disability Disaster Access and Resources

 

កម្មវិធី Disability Disaster Access and Resources (DDAR) ផ្តល់ជំនួយសម្រាប់៖ 

 

 • មនុស្សចាស់  

 • ជនពិការ 

 • អ្នកដែលអាចពឹងផ្អែកលើអគ្គិសនីសម្រាប់តម្រូវការផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ ឬការរស់នៅឯករាជ្យ 

DDAR អាចជួយអ្នកស្វែងរកការស្នាក់នៅសណ្ឋាគារដែលអាចចូលដំណើរការបានតាម ADA ក្នុងអំឡុងពេល PSPS។ យើងសូមលើកទឹកចិត្តអ្នកឱ្យទាក់ទងទៅមជ្ឈមណ្ឌលក្នុងតំបន់របស់អ្នកមុនពេល PSPS។ 

 

ស្វែងរកការស្នាក់នៅសណ្ឋាគារដែលអាចចូលប្រើបាន និងជំនួយផ្សេងទៀតក្នុងអំឡុងពេល PSPS

ទាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌល DDAR ក្នុងមូលដ្ឋានរបស់អ្នកមុន PSPS ដើម្បីត្រៀមខ្លួន។ 

ជាច្រើនទៀតអំពីការដាច់ចរន្តអគ្គិសនី

Community Wildfire Safety Program (CWSP)

ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលយើងកំពុងធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធរបស់យើងកាន់តែមានសុវត្ថិភាព និងកាន់តែអាចទុកចិត្តបាន។

ធនធាន​តាមខោនធីជាក់លាក់

ស្វែងរកព័ត៌មានអំពីសេវាកម្មនៅក្នុងខោនធីរបស់អ្នក ដូចជាឃ្លាំងស្តុកអាហារក្នុងមូលដ្ឋាន ឬ Meals on Wheels។