ការជូនដំណឹង​បន្ទាន់

សុវត្ថិភាពថាមពលអគ្គិសនីបម្រុង

បន្តធ្វើឱ្យអ្នកមានអគ្គិសនី និងកាត់បន្ថយហានិភ័យសុវត្ថិភាព

មានប្រភេទនៃជម្រើសថាមពលអគ្គិសនីបម្រុងផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់អ្នក។

ជៀសវាងហានិភ័យសុវត្ថិភាព និងការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិដែលអាចកើតមាន

វាជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវដឹងពីរបៀបប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនភ្លើង ឬអាគុយរបស់អ្នកប្រកប​ដោយសុវត្ថិភាព។ វានឹងជួយអ្នកឱ្យជៀសវាងពីហានិភ័យសុវត្ថិភាព និងការខូចខាតដែលអាចកើតមានចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នក។ ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍មិនបានត្រឹមត្រូវអាចបង្កើនហានិភ័យអគ្គីភ័យបាន។

 • សូមអនុវត្តតាមការណែនាំស្ដីពីប្រតិបត្តិការ និងការថែទាំដែលបានកំណត់ដោយ​ក្រុមហ៊ុនផលិតជានិច្ច
 • ហាមភ្ជាប់ម៉ាស៊ីនភ្លើងទៅនឹងប្រភពថាមពលអគ្គិសនីផ្សេងទៀត (វារួមបញ្ចូលទាំង​ខ្សែភ្លើង PG&E ផងដែរ)

ត្រូវប្រាកដថាអ្នកអាចដំណើរការឧបករណ៍មុនពេលមានគ្រាអាសន្នកើតឡើង។ នេះមានន័យថាការធ្វើការត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពជាប្រចាំ និងប្រាកដថាអ្នកមានប្រេង​ឥន្ធនៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រើប្រាស់បានពីរបីថ្ងៃ។

សុវត្ថិភាពម៉ាស៊ីនភ្លើងចល័ត

 • ត្រូវប្រាកដថាអ្នកថែទាំម៉ាស៊ីនភ្លើងរបស់អ្នក ដូចដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងសៀវភៅណែនាំរបស់ម្ចាស់។
 • ត្រូវប្រាកដថាតម្រូវការថាមពលអគ្គិសនីរបស់ឧបករណ៍ (បន្ទុកអគ្គីសនី) គឺត្រូវបានគាំទ្រដោយម៉ាស៊ីនភ្លើងរបស់អ្នក។ ហាមប្រើកម្រិតភ្លើងលើសពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុនផលិត។
 • ដាក់ម៉ាស៊ីនភ្លើងរបស់អ្នកនៅកន្លែងដែលផ្សែងរបស់វាអាចបញ្ចេញបាន​ដោយសុវត្ថិភាព។ ការធ្វើបែបនេះបង្ការការពុលកាបូនម៉ូណូអុកស៊ីត និងការស្លាប់។ ហាមដាក់វាក្នុងផ្ទះ ឬក្នុងយានដ្ឋាន។
 • ដើម្បីបងា្ករការឡើងកំដៅខ្លាំង សូមប្រើខ្សែតបន្ថែមក្នុងទំហំត្រឹមត្រូវសម្រាប់ម៉ាស៊ីនភ្លើងរបស់អ្នក។ តារាង ប្រដាប់ស្ទង់ខ្សែភ្លើងអាមេរិក (American Wire Gauge, AWG) (PDF) អាចបានប្រើបានដើម្បីស្វែងរកខ្សែតបន្ថែមណាមួយដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នក។
 • ហាមតខ្សែភ្លើងនៅក្រោមព្រំ ឬកម្រាលព្រំ។ នេះគឺដោយសារតែអាចធ្វើឱ្យមានកម្ដៅ ឬខូចខ្សែភ្លើងដែលយើងមិនអាច​ដឹងបាន។
 • ត្រូវមានប្រេងឥន្ធនៈនៅក្នុងដៃ ដូច្នេះម៉ាស៊ីនភ្លើងត្រៀមរួចរាល់ក្នុងការប្រើប្រាស់នៅពេលដែលអ្នកត្រូវការវា។ ហាមរក្សាទុកប្រេងឥន្ធនៈនៅក្នុងផ្ទះ។

 

សុវត្ថិភាពម៉ាស៊ីនភ្លើងអចិន្រ្តៃយ៍

 • ម៉ាស៊ីនភ្លើងប្រភេទនេះពិបាកដំឡើងបន្តិច។ នេះគឺដោយសារតែមានការតភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅនឹងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីក្នុងផ្ទះ ឬអាជីវកម្ម។ យើងស្នើឱ្យអ្នកប្រើអ្នកជំនាញ។
 • ម៉ាស៊ីនភ្លើងអចិន្រ្តៃយ៍គួរតែត្រូវបានដាក់នៅលើដីទួលខ្ពស់ដែលទំនងជាមិនមានទឹកជំនន់។ ក៏ត្រូវតែគិតគូរដល់លក្ខខណ្ឌច្បាប់ស្ដីពីការសាងសង់ផងដែរ។
 • ត្រូវប្រាកដថាថាមពលអគ្គិសនីពីម៉ាស៊ីនភ្លើងរបស់អ្នកមិនហូរ ឬហូរបញ្ច្រាស់ចូលទៅក្នុងខ្សែភ្លើង PG&E
 • ឱ្យនាយកដ្ឋានសំណង់ប្រចាំខោនធី ឬទីក្រុងរបស់អ្នកធ្វើការត្រួតពិនិត្យលើការផ្លាស់ប្តូរណាមួយចំពោះខ្សែភ្លើងផ្ទះរបស់អ្នក។ ពិនិត្យមើលជាមួយនាយកដ្ឋាននេះសម្រាប់លក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្សេងទៀត។
 • ក្រោយពេលបញ្ចប់ការដំឡើង សូមទាក់ទងយើង ដើម្បីឱ្យយើងដឹងអំពីប្រព័ន្ធបម្រុងរបស់អ្នក។ បន្ទាប់មក យើងនឹងដឹងអំពីម៉ាស៊ីនភ្លើងរបស់អ្នកនៅពេលធ្វើការលើការផ្ដាច់ភ្លើងនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក។
 • ហាមរក្សាទុកប្រេងឥន្ធនៈនៅក្នុងផ្ទះ។

 

សុវត្ថិភាពអាគុយចល័ត

 • អនុវត្តតាមការព្រមាន និងការណែនាំទាំងអស់ពីក្រុមហ៊ុនផលិត។
 • ហាមដាក់អាគុយនៅក្នុងបរិយាកាសបិទជិតទាំងស្រុង។
 • ហាមជក់បារី ឬមានអណ្តាតភ្លើងនៅក្បែរអាគុយ។
 • ប្រសិនបើទុកវានៅលើធ្នើរ ឬប្រដាប់ព្យួរ សូមប្រាកដថាវាមានសុវត្ថិភាព។
 • ហាមដំណើរការអាគុយចល័តនៅពេលភ្លៀង។
 • បន្តសាកអាគុយរបស់អ្នកឱ្យពេញដើម្បីត្រៀមក្នុងការប្រើប្រាស់នៅពេលដែលអ្នកត្រូវការវា។

Safety Action Center

Safety Action Center ផ្តល់ព័ត៌មានមានប្រយោជន៍ដើម្បីជួយអ្នក និងគ្រួសាររបស់អ្នកត្រៀមខ្លួន។ ស្វែងយល់ពីរបៀបបង្កើតផែនការសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលអាចធ្វើឱ្យ​អ្នក​មានសុវត្ថិភាពក្នុងករណីមានគ្រាអាសន្ន។

ច្រើនទៀតអំពីសុវត្ថិភាព

សុវត្ថិភាព

សុវត្ថិភាពរបស់អ្នកគឺជាអាទិភាពចម្បងរបស់យើង។

Community Wildfire Safety Program (CWSP)

ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលយើងកំពុងធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធរបស់យើងកាន់តែមានសុវត្ថិភាព និងកាន់តែអាចទុកចិត្តបាន។

ជំនួយ និងការត្រៀមខ្លួនពេលដាច់ភ្លើង

ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ការដាច់ភ្លើង និងទទួលបានជំនួយ។