ការជូនដំណឹង​បន្ទាន់

ថាមពល បម្រុង ទុក

ជម្រើស ថាមពល បម្រុង ផ្សេង គ្នា អាច រក បាន សម្រាប់ អ្នក

រកមើល​ជម្រើស​ថាមពលអគ្គិសនី​បម្រុងទុក

យើង ដឹង ថា ការ គ្មាន អំណាច អាច មាន ឥទ្ធិពល ។ ដើម្បី កាត់ បន្ថយ ផល ប៉ះ ពាល់ នៃ ការ ដាច់ ចរន្ត អគ្គិសនី យើង ផ្តល់ ជម្រើស ថាមពល បម្រុង ទុក ដែល អ្នក អាច មាន សិទ្ធិ ។

កម្មវិធីប្រាក់បង្វិលសងមកវិញសម្រាប់ម៉ាស៊ីនភ្លើង និងអាគុយ

បន្ថែម ប្រព័ន្ធ ថាមពល បម្រុង ទុក ទៅ ផ្ទះ របស់ អ្នក ហើយ ដាក់ ពាក្យ ស្នើ សុំ សង ប្រាក់ ចំនួន $ 300 ។

កម្មវិធីកុងទ័រផ្ទេរថាមពលបម្រុង

ទទួល បាន ឧបករណ៍ វាស់ ផ្ទេរ ថាមពល បម្រុង ដោយ ឥត គិត ថ្លៃ ដើម្បី ជួយ តភ្ជាប់ ទៅ នឹង ថាមពល បម្រុង ទុក ។

កម្មវិធីលើកទឹកចិត្តការបង្កើតដោយខ្លួនឯង

សន្សំ ប្រាក់ លើ ប្រព័ន្ធ ផ្ទុក ថាមពល សម្រាប់ អាជីវកម្ម ឬ ផ្ទះ របស់ អ្នក ។

កម្មវិធីអាគុយចល័ត

ថាមពល ឧបករណ៍ វេជ្ជ សាស្ត្រ សំខាន់ ក្នុង អំឡុង ពេល ដាច់ សរសៃ ចរន្ត អគ្គិសនី ។

ការ ផ្ទុក ថ្ម ជា អចិន្ត្រៃយ៍ Rebate

យើង សូម ផ្តល់ ប្រាក់ សង ដើម្បី ជួយ ដោះ ស្រាយ ការ ទិញ និង ការ ដំឡើង នៃ ការ ផ្ទុក ថ្ម អចិន្ត្រៃយ៍ ដែល មាន លក្ខណៈ សម្បត្តិ គ្រប់ គ្រាន់ ។

ការ ផ្តួច ផ្តើម រក្សា ទុក លំនៅដ្ឋាន

អ្នក អាច មាន សិទ្ធិ ផ្ទុក ថ្ម ដោយ ឥត គិត ថ្លៃ រួម បញ្ចូល សម្រាប់ ផ្ទះ របស់ អ្នក ។

ជៀសវាងហានិភ័យសុវត្ថិភាព និងការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិដែលអាចកើតមាន

 

វាជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវដឹងពីរបៀបប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនភ្លើង ឬអាគុយរបស់អ្នកប្រកប​ដោយសុវត្ថិភាព។ វានឹងជួយអ្នកឱ្យជៀសវាងពីហានិភ័យសុវត្ថិភាព និងការខូចខាតដែលអាចកើតមានចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នក។ ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍មិនបានត្រឹមត្រូវអាចបង្កើនហានិភ័យអគ្គីភ័យបាន។

 

 • សូមអនុវត្តតាមការណែនាំស្ដីពីប្រតិបត្តិការ និងការថែទាំដែលបានកំណត់ដោយ​ក្រុមហ៊ុនផលិតជានិច្ច
 • មិន ដែល ភ្ជាប់ ម៉ាស៊ីន ផលិត ទៅ ប្រភព ថាមពល មួយ ផ្សេង ទៀត (នេះ រួម មាន PG&E powerlines)
   

ត្រូវប្រាកដថាអ្នកអាចដំណើរការឧបករណ៍មុនពេលមានគ្រាអាសន្នកើតឡើង។ នេះ មាន ន័យ ថា ធ្វើ ការ ត្រួត ពិនិត្យ សុវត្ថិភាព ជា ទៀងទាត់ និង ធានា ថា អ្នក មាន ប្រេង គ្រប់ គ្រាន់ ដើម្បី មាន រយៈ ពេល ពីរ បី ថ្ងៃ ។

សុវត្ថិភាពម៉ាស៊ីនភ្លើងចល័ត

 • ត្រូវប្រាកដថាអ្នកថែទាំម៉ាស៊ីនភ្លើងរបស់អ្នក ដូចដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងសៀវភៅណែនាំរបស់ម្ចាស់។
 • ត្រូវប្រាកដថាតម្រូវការថាមពលអគ្គិសនីរបស់ឧបករណ៍ (បន្ទុកអគ្គីសនី) គឺត្រូវបានគាំទ្រដោយម៉ាស៊ីនភ្លើងរបស់អ្នក។ ហាមប្រើកម្រិតភ្លើងលើសពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុនផលិត។
 • ដាក់ម៉ាស៊ីនភ្លើងរបស់អ្នកនៅកន្លែងដែលផ្សែងរបស់វាអាចបញ្ចេញបាន​ដោយសុវត្ថិភាព។ ការធ្វើបែបនេះបង្ការការពុលកាបូនម៉ូណូអុកស៊ីត និងការស្លាប់។ ហាមដាក់វាក្នុងផ្ទះ ឬក្នុងយានដ្ឋាន។
 • ដើម្បីបងា្ករការឡើងកំដៅខ្លាំង សូមប្រើខ្សែតបន្ថែមក្នុងទំហំត្រឹមត្រូវសម្រាប់ម៉ាស៊ីនភ្លើងរបស់អ្នក។ តារាង ប្រដាប់ស្ទង់ខ្សែភ្លើងអាមេរិក (American Wire Gauge, AWG) (PDF) អាចបានប្រើបានដើម្បីស្វែងរកខ្សែតបន្ថែមណាមួយដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នក។
 • ហាមតខ្សែភ្លើងនៅក្រោមព្រំ ឬកម្រាលព្រំ។ នេះគឺដោយសារតែអាចធ្វើឱ្យមានកម្ដៅ ឬខូចខ្សែភ្លើងដែលយើងមិនអាច​ដឹងបាន។
 • ត្រូវមានប្រេងឥន្ធនៈនៅក្នុងដៃ ដូច្នេះម៉ាស៊ីនភ្លើងត្រៀមរួចរាល់ក្នុងការប្រើប្រាស់នៅពេលដែលអ្នកត្រូវការវា។ ហាមរក្សាទុកប្រេងឥន្ធនៈនៅក្នុងផ្ទះ។

សុវត្ថិភាពម៉ាស៊ីនភ្លើងអចិន្រ្តៃយ៍

 • ម៉ាស៊ីនភ្លើងប្រភេទនេះពិបាកដំឡើងបន្តិច។ នេះគឺដោយសារតែមានការតភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅនឹងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីក្នុងផ្ទះ ឬអាជីវកម្ម។ យើង សូម ណែនាំ អ្នក ឲ្យ ប្រើ ម៉ាស៊ីន ដំឡើង អាជីព & # 160; ។
 • ម៉ាស៊ីនភ្លើងអចិន្រ្តៃយ៍គួរតែត្រូវបានដាក់នៅលើដីទួលខ្ពស់ដែលទំនងជាមិនមានទឹកជំនន់។ ក៏ត្រូវតែគិតគូរដល់លក្ខខណ្ឌច្បាប់ស្ដីពីការសាងសង់ផងដែរ។
 • ត្រូវប្រាកដថាថាមពលអគ្គិសនីពីម៉ាស៊ីនភ្លើងរបស់អ្នកមិនហូរ ឬហូរបញ្ច្រាស់ចូលទៅក្នុងខ្សែភ្លើង PG&E
 • ឱ្យនាយកដ្ឋានសំណង់ប្រចាំខោនធី ឬទីក្រុងរបស់អ្នកធ្វើការត្រួតពិនិត្យលើការផ្លាស់ប្តូរណាមួយចំពោះខ្សែភ្លើងផ្ទះរបស់អ្នក។ ពិនិត្យមើលជាមួយនាយកដ្ឋាននេះសម្រាប់លក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្សេងទៀត។
 • ពេលដំឡើងចប់ សូមទំនាក់ទំនងមកយើងដើម្បីប្រាប់យើងអំពីប្រព័ន្ធបម្រុងទុករបស់អ្នក។ បន្ទាប់មក យើងនឹងដឹងអំពីម៉ាស៊ីនភ្លើងរបស់អ្នកនៅពេលធ្វើការលើការផ្ដាច់ភ្លើងនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក។
 • ហាមរក្សាទុកប្រេងឥន្ធនៈនៅក្នុងផ្ទះ។

សុវត្ថិភាពអាគុយចល័ត

 • អនុវត្តតាមការព្រមាន និងការណែនាំទាំងអស់ពីក្រុមហ៊ុនផលិត។
 • ហាមដាក់អាគុយនៅក្នុងបរិយាកាសបិទជិតទាំងស្រុង។
 • ហាមជក់បារី ឬមានអណ្តាតភ្លើងនៅក្បែរអាគុយ។
 • ប្រសិនបើទុកវានៅលើធ្នើរ ឬប្រដាប់ព្យួរ សូមប្រាកដថាវាមានសុវត្ថិភាព។
 • ហាមដំណើរការអាគុយចល័តនៅពេលភ្លៀង។
 • បន្តសាកអាគុយរបស់អ្នកឱ្យពេញដើម្បីត្រៀមក្នុងការប្រើប្រាស់នៅពេលដែលអ្នកត្រូវការវា។

Safety Action Center

មជ្ឈមណ្ឌល សកម្មភាព សុវត្ថិភាព ផ្តល់ ព័ត៌មាន ដែល មាន ប្រយោជន៍ ដើម្បី ជួយ អ្នក និង គ្រួសារ របស់ អ្នក ត្រៀម ខ្លួន សម្រាប់ គ្រោះ អាសន្ន ។ រៀនពីរបៀបបង្កើតផែនការបន្ទាន់ដែលអាចរក្សាអ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាព។

 

ច្រើនទៀតអំពីសុវត្ថិភាព

សុវត្ថិភាព

សុវត្ថិភាពរបស់អ្នកគឺជាអាទិភាពចម្បងរបស់យើង។

Community Wildfire Safety Program (CWSP)

ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលយើងកំពុងធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធរបស់យើងកាន់តែមានសុវត្ថិភាព និងកាន់តែអាចទុកចិត្តបាន។

ជំនួយ និងការត្រៀមខ្លួនពេលដាច់ភ្លើង

ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ការដាច់ភ្លើង និងទទួលបានជំនួយ។