Mahalagang Alerto

Kaligtasan ng reserbang kuryente

Panatilihing naka-on ang iyong kuryente at bawasan ang mga panganib sa kaligtasan

Available sa iyo ang iba’t ibang uri ng mga opsyon sa reserbang kuryente.

Iwasan ang mga panganib sa kaligtasan at ang potensyal na pinsala sa ari-arian

Mahalagang maunawaan kung paano ligtas na gamitin ang iyong generator o baterya. Makakatulong ito sa iyo na maiwasan ang mga panganib sa kaligtasan at posibleng pinsala sa iyong ari-arian. Ang hindi wastong paggamit ng kasangkapan ay makakadagdag sa panganib ng isang sunog.

 • Palaging sundin ang mga tagubilin sa pagpapaandar at pagmentina na itinakda ng gumawa
 • Huwag na huwag ikonekta ang isang generator sa ibang pinagmumulan ng kuryente (kabilang dito ang mga linya ng kuryente ng PG&E)

Tiyakin na mapapaandar mo ang kasangkapan bago maganap ang isang emergency. Nangangahulugan ito ng regular na pangkaligtasang pagsusuri at pagiging tiyak na meron kang sapat na gasolina na tatagal ng ilang araw.

Kaligtasan ng portable na generator

 • Tiyakin na mamentina mo ang iyong generator ayon sa nakabalangkas sa manwal ng may-ari.
 • Tiyakin na ang mga pangangailangan sa kuryente ng device (karga na kuryente) ay suportado ng generator. Huwag lumampas sa mga ispesipikasyon na itinakda ng gumawa.
 • Ilagay ang iyong generator sa lugar na ligtas na makakalabas ang usok nito. Napipigilan nito ang pagkalason at pagkamatay sa carbon monoxide. Huwag itong ilagay sa loob ng bahay o sa garahe.
 • Upang maiwasan ang labis na pag-init, gamitin ang tamang sukat ng mga ekstensyon na kable para sa iyong generator. Ang American Wire Gauge (AWG) chart (PDF) ay maaaring gamitin upang makahanap ng ekstensyon na kable na tama para sa iyo.
 • Huwag na huwag ilagay ang mga kable sa ilalim ng mga basahan o karpet. Ito ay dahil maaaring malikha ang init o hindi mapansin ang pinsala sa kable.
 • Maghanda ng gasolina upang handang magamit ang generator kapag kailangan mo ito. Huwag iimbak ang gasolina sa loob ng bahay.

 

Kaligtasan ng permanenteng generator

 • Ang uri na ito ng generator ay mahirap i-install. Ito ay dahil mayroong direktang koneksyon sa tahanan o pangnegosyong sistema ng kuryente. Iminumungkahi namin na gumamit ka ng isang propesyonal.
 • Ang isang permanenteng generator ay dapat ilagay sa mataas na lupa, na hindi posibleng mabaha. Kailangang isaalang-alang din ang mga hinihingi ng building code.
 • Tiyakin na ang kuryente mula sa iyong generator ay hindi dumadaloy o nagba-backfeed papunta sa mga linya ng kuryente ng PG&E.
 • Ipasuri sa building department ng inyong lungsod o county ang anumang mga pagbabago sa wiring ng inyong bahay. Magtanong sa departamento na ito tungkol sa anumang iba pang mga hinihingi.
 • Kapag kumpleto na ang pag-install, makipag-ugnayan sa amin upang maipaalam sa amin ang tungkol sa iyong sistema ng reserbang kuryente. Malalaman namin kalaunan ang tungkol sa iyong generator kapag nagtatrabaho sa panahon ng pagkawala ng kuryente sa inyong lugar.
 • Huwag iimbak ang gasolina sa loob ng bahay.

 

Kaligtasan ng portable na baterya

 • Sundin ang lahat ng babala at mga tagubilin mula sa gumawa.
 • Huwag na huwag ilagay ang baterya sa isang ganap na saradong kapaligiran.
 • Huwag manigarilyo o magkaroon ng bukas na mga apoy malapit sa mga baterya.
 • Kung nag-iimbak sa mga istante o rack, tiyakin na ligtas ang mga ito.
 • Huwag paandarin ang portable na baterya sa ulan.
 • Panatilihing naka-full charge ang baterya para handa itong gamitin kapag kailangan mo ito.

Safety Action Center

Nagbibigay ang Safety Action Center ng nakakatulong na impormasyon upang matulungan ka at ang iyong pamilya na maghanda. Alamin kung paano lumikha ng plano sa emergency na magpapanatili sa iyong ligtas sa kaganapan ng isang emergency.

Mas marami pa tungkol sa kaligtasan

Kaligtasan

Ang iyong kaligtasan ang una naming prayoridad.

Community Wildfire Safety Program (CWSP)

Alamin kung paano namin ginagawang mas ligtas at maaasahan ang aming sistema.

Paghahanda at suporta sa pagkawala ng kuryente

Manatiling handa para sa mga pagkawala ng kuryente at kumuha ng suporta.