ការជូនដំណឹង​បន្ទាន់

កម្មវិធីលើកទឹកចិត្តការបង្កើតដោយខ្លួនឯង (SGIP)

ស្វែងយល់អំពីការបង្វិលហិរញ្ញវត្ថុមកវិញសម្រាប់អតិថិជនដែលដំឡើងប្រព័ន្ធស្តុក​អាគុយ។

ទទួលបានប្រាក់បង្វិលមកវិញសម្រាប់ការរក្សាទុក ឬការបង្កើតអាគុយ។

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

កម្មវិធីលើកទឹកចិត្តការបង្កើតដោយខ្លួនឯង

 

SGIP គឺជាកម្មវិធីបង្វិលហិរញ្ញវត្ថុមកវិញសម្រាប់អតិថិជនដែលដំឡើង ប្រព័ន្ធស្តុកអាគុយ។ បច្ចុប្បន្ន ប្រាក់បង្វិលមកវិញគឺមានចំនួន 15-20% នៃតម្លៃអាគុយជាមធ្យម។ ប្រាក់បង្វិលមកវិញគឺបើកចំហសម្រាប់អតិថិជន PG&E ទាំងអស់។

 

ដើម្បី​មាន​សិទ្ធិ​ទទួល​បាន​ការលើក​ទឹក​ចិត្ត​សម្រាប់ការរក្សាទុក SGIP អតិថិជន​តាម​លំនៅឋាន​ដែល​ដាក់​ពាក្យ​សុំ​ការលើក​ទឹក​ចិត្ត​សម្រាប់អាគុយ​ ត្រូវ​តែ​ប្ដូរ​ទៅ​កាលវិភាគនៃ​អត្រា​គិត​ថ្លៃ​តាមផ្ទះ​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​គ្រប់គ្រាន់៖

 • EV2A
 • EVB
 • TOU-C (សម្រាប់អតិថិជន Medical Baseline តែប៉ុណ្ណោះ) 

នេះគឺដើម្បីជំរុញការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញ​ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់តាមរយៈការផ្តល់​សញ្ញាតម្លៃត្រឹមត្រូវ ដើម្បីគិតថ្លៃនៅពេល "មិនមមាញឹក" នៅពេលដែលមានថាមពលកើតឡើងវិញបន្ថែមទៀតនៅក្នុងបណ្តាញអគ្គិសនី។ អ្នកក៏អាចសន្សំប្រាក់នៅក្នុងអត្រាទាំងនេះបានផងដែរ ដោយបញ្ចូលភ្លើង​ប្រព័ន្ធស្តុក​អាគុយរបស់អ្នកនៅពេលមិនមមាញឹក និងលែងបញ្ចូលភ្លើងនៅពេល "មមា​ញឹក​"​។

 

ព័ត៌មានដែលត្រូវចែករំលែកជាមួយអ្នកដំឡើងរបស់អ្នក

 

SGIP អាចគ្របដណ្ដប់ថ្លៃចំណាយទាំងស្រុងរបស់អាគុយបាន ប្រសិនបើអ្នក៖

ចំណាំ៖ បច្ចុប្បន្ន យើងកំពុងជួបប្រទះតម្រូវការខ្ពស់សម្រាប់កម្រិតនៃការ​លើកទឹកចិត្តតាម​ថវិកានៃភាពធន់ផ្នែកសមធម៌។ ឱ្យអ្នកដ៉ឡើងរបស់អ្នកពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៃរង្វាស់កម្មវិធីតាម selfgenca.com

 

 

ទាក់ទងយើង

អ៊ីមែល៖ selfgen@pge.com

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មអតិថិជន៖ 415-973-6436

 

អាសយដ្ឋានសំបុត្រ:

ការស្រាវជ្រាវការទូទាត់ PG&E

ជូនចំពោះ៖ កម្មវិធីលើកទឹកចិត្តការបង្កើតដោយខ្លួនឯង

PO Box 997310

Sacramento, CA 95899

សំណួរទូទៅអំពីប្រព័ន្ធអាគុយតាមផ្ទះ

ទេ​ វានឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពអន្តោប្រវេសន៍របស់អ្នកឡើយ។ ការលើកទឹកចិត្តដែលអ្នកទទួលបានពីកម្មវិធីនេះមិនរាប់បញ្ចូលជាប្រាក់ចំណូលទេ។ ភាពមានសិទ្ធិទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ MediCAL/Medicare របស់អ្នក ក៏នឹងមិនប៉ះពាល់ផងដែរ។

ការតភ្ជាប់​អាគុយរបស់​អ្នក​ជាមួយ​ផ្ទាំងសូឡាអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ឱ្យអ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃ៖

 • ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតនៅក្នុងអត្រា​ Time-of-Use របស់ PG&E ឬអត្រា Home Charging អ្នកអាចបញ្ចូលភ្លើងអាគុយរបស់អ្នកបាននៅពេលដែលថាមពលអគ្គិសនី​មានតម្លៃថោកជាង។
 • អ្នកក៏អាចប្រើវានៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកបានផងដែរ នៅពេលដែលតម្លៃថាមពលមាន​តម្លៃថ្លៃជាង។ វាជួយឱ្យអ្នកសន្សំវិក្កយបត្ររបស់អ្នកបានច្រើនបំផុតតាម Net Energy Metering។
 • វាកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ពីកាបូនរបស់អ្នកផងដែរ។

កម្មវិធីនេះក៏មានអត្ថប្រយោជន៍នៅពេលដាច់ភ្លើងផងដែរ៖

 • ប្រព័ន្ធស្តុកអាគុយដែលបានតភា្ជប់ជាមួយផ្ទាំងសូឡាអាច​ជួយផ្ដល់​ថាមពលអគ្គិសនី​ដល់​​ឧបករណ៍​បានជា​ច្រើន​ថ្ងៃ។
 • វាក៏អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបញ្ចូលភ្លើងអាគុយរបស់អ្នកឡើងវិញនៅពេលថ្ងៃផងដែរ ដើម្បីធ្វើឱ្យថាមពលបម្រុងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បានយូរ។

ប្រសិនបើអ្នកជួលផ្ទះគេ សូមធ្វើការជាមួយម្ចាស់ផ្ទះរបស់អ្នក ដើម្បីកំណត់ថាតើអ្នកអាចដំឡើងអាគុយនៅផ្ទះបានឬក៏អត់។

បាទ/ចាស អាចប្រើអាគុយជាថាមពលបម្រុងបាននៅពេលដាច់ភ្លើង។ ប្រសិនបើមានការរំពឹងទុកថាដាច់ភ្លើង អ្នកប្រហែលជាអាចចាប់ផ្តើមបញ្ចូលភ្លើងអាគុយរបស់អ្នកបាន។ អ្នកផ្តល់សេវាមួយចំនួនអាចជួយអ្នកក្នងការត្រៀមអាគុយរបស់សម្រាប់ពេលដាច់ភ្លើងបាន។ ការធ្វើបែបនេះធ្វើឱ្យផ្ទះរបស់អ្នកបន្តមានភ្លើងប្រើបានយូរតាមដែលអាចធ្វើបាន។

នៅពេលដាច់ភ្លើង ផ្ទាំងសូឡារបស់អ្នកនៅពេលបានតភ្ជាប់ជាមួយអាគុយនឹងផ្តាច់ចេញពីបណ្តាញអគ្គិសនី ហើយដើរតួជាកោះមួយដែលផ្តល់ថាមពលពីប្រព័ន្ធភ្លើង​សូឡា​របស់អ្នក​ទៅផ្ទះរបស់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះ។

រយៈពេលនៃការបញ្ចូលភ្លើងអាគុយត្រូវបានកំណត់ដោយ៖

 • ទំហំអាគុយរបស់អ្នក
 • តម្រូវការថាមពលសំខាន់ៗរបស់អ្នក
 • អាកាសធាតុ (ប្រសិនបានតភ្ជាប់ជាមួយផ្ទាំងសូឡានៅលើដំបូលផ្ទះ)

ការប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រួសារអាស្រ័យលើកត្តាដូចជា៖

 • ទំហំផ្ទះរបស់អ្នក
 • បរិមាណថាមពលអគ្គិសនីដែលឧបករណ៍របស់អ្នកត្រូវការ
 • អាកាសធាតុ

ប្រព័ន្ធស្តុកអាគុយភាគច្រើនប្រើថ្មអ៊ីយ៉ុងលីចូម (លីចូម-អ៊ីយ៉ុង)។ ក្នុងករណីភាគច្រើនថ្ម និងសមាសធាតុដែលមានមកជាមួយនឹងអាគុយនោះ គួរតែ​ប្រើបានរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់ 10 ឆ្នាំ។ ពួកវាក៏គួរតែមានការធានារយៈពេល 10 ឆ្នាំផងដែរ។

ទេ ការ​មាន​អាគុយ​មិនមែន​មាន​ន័យ​ថា​អ្នក​មិនបានភ្ជាប់បណ្តាញ​អគ្គិសនីទេ។ អាគុយមិនផលិតថាមពលទេ។ ពួកវាត្រូវបញ្ចូលភ្លើងដោយបណ្ដាញអគ្គិសនីរបស់ PG&E ឬដោយប្រព័ន្ធភ្លើងសូឡានៅផ្ទះ។

ទាំង PG&E និងអ្នកផ្តល់សេវាអាគុយនឹងមានតួនាទីនៅក្នុងដំណើរការនេះ។

គ្រួសាររបស់អ្នក

អ្នកផ្ដល់សេវាស្តុកអាគុយ

 • ដាក់ស្នើពាក្យសុំ។
 • ជួយអ្នកជ្រើសរើសប្រព័ន្ធដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ផ្ទះរបស់អ្នក។
 • រៀបចំកម្មវិធីអាគុយឱ្យសាកសមបំផុតនឹងតម្រូវការរបស់អ្នក។
 • ពណ៌នាពីរបៀបដែលអាគុយដំណើរការ និងឆ្លើយសំណួររបស់អ្នក។
 • ដំឡើងប្រព័ន្ធរបស់អ្នក។
 • ដោះស្រាយរាល់បញ្ហារបស់អាគុយទាំងអស់បន្ទាប់ពីដំឡើងរួច។

PG&E

 • ការត្រួតពិនិត្យពាក្យសុំ។
 • បញ្ចប់ការអាប់ក្រេដប្រព័ន្ធទាំងឡាយ។
 • ផ្ដល់ការអនុញ្ញាតនៅពេលវាមានសុវត្ថិភាពក្នុងការតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធរបស់អ្នកទៅនឹងបណ្ដាញអគ្គិសនី។
 • ផ្ដល់មូលនីធិ SGIP ជូនអ្នក ឬក៏អ្នកផ្ដល់សេវាអាគុយរបស់អ្នក។

ជារឿយៗ ការជួសជុលមានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងកិច្ចសន្យា។ ពិភាក្សារឿងនេះជាមួយអ្នកផ្ដល់សេវាអាគុយរបស់អ្នក មុនពេលអ្នកចុះហត្ថលេខា។

ប្រព័ន្ធរបស់អ្នកអាចមានមកជាមួយនូវកម្មវិធីសូហ្វែរត្រួតពិនិត្យពីចម្ងាយ។ នេះមានន័យថា ក្រុមហ៊ុនអាគុយនឹងទទួលបានការជូនដំណឹង ប្រសិន​បើប្រព័ន្ធរបស់អ្នកបរាជ័យ។ បន្ទាប់មកក្រុមហ៊ុនអាចបញ្ជូនអ្នកបច្ចេកទេសទៅដោះស្រាយបញ្ហានោះ។

អ្នកផ្គត់ផ្គង់ភាគច្រើនអាចផ្ដល់ទាំងជម្រើសក្នុងផ្ទះ និងក្រៅផ្ទះដល់អ្នកបាន។ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសយកប្រព័ន្ធក្រៅផ្ទះ ត្រូវប្រាកដថាឯកសារដាក់ក្នុង​ស្រោមសំបុត្រត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយក្រុមហ៊ុនធានា (UL) ឬវាយតម្លៃដោយសមាគមក្រុមហ៊ុនផលិតអគ្គិសនីជាតិ។

អ្នកផ្គត់ផ្គង់ភាគច្រើនអាចផ្ដល់ទាំងជម្រើសក្នុងផ្ទះ និងក្រៅផ្ទះដល់អ្នកបាន។ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសយកប្រព័ន្ធក្រៅផ្ទះ ត្រូវប្រាកដថាឯកសារដាក់ក្នុង​ស្រោមសំបុត្រត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយក្រុមហ៊ុនធានា (UL) ឬវាយតម្លៃដោយសមាគមក្រុមហ៊ុនផលិតអគ្គិសនីជាតិ។

ទំហំនៃអាគុយតាមផ្ទះរបស់អ្នកភាគច្រើនអាស្រ័យលើតម្រូវការថាមពលរបស់អ្នក។ អ្នកផ្ដល់សេវាអាគុយភាគច្រើនផ្ដល់ទំហំផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន។ សម្រាប់ផ្ទះធម្មតា យានដ្ឋា​ននឹងផ្តល់កន្លែងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដំឡើងអាគុយ។ អ្នកផ្តល់សេវាស្តុកអាគុយរបស់អ្នកអាចជួយអ្នកជ្រើសរើសកន្លែងដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់​ផ្ទះរបស់អ្នកបាន។

ប្រព័ន្ធអាគុយបង្កើតកម្រិតសំឡេងរំខានតិចតូចណាស់។ ជាធម្មតា កម្រិតសំឡេងរំខាន គឺតិចជាង ឬស្មើនឹងសំឡេងរបស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់។

ការទុកដាក់អាគុយ

ជារឿយៗ ប្រព័ន្ធស្តុកអាគុយត្រូវបានតភ្ជាប់ទៅនឹងបណ្តាញអគ្គិសនី និងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីរបស់អ្នក។

 

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការមុខងារសំខាន់ៗចំនួនពីរ៖
 1. ការបញ្ចូលភ្លើង។ ស្តុកថាមពលអគ្គិនីដែលបង្កើតឡើងដោយប្រព័ន្ធភ្លើងសូឡារបស់អ្នក និងពីបណ្តាញអគ្គិសនីនៅពេលដែលថាមពលមានតម្លៃថោកជាង។ ថាមពលដែលបានស្តុកទុកនេះអាចប្រើប្រាស់នៅពេលក្រោយបាន។
 2. ការមិនបញ្ចូលភ្លើង។ ថាមពលដែលបានស្តុកទុកអាចប្រើប្រាស់នៅពេលដាច់ភ្លើង ឬនៅពេលយប់បាន។ សន្សំប្រាក់ដោយប្រើវានៅពេលដែលតម្លៃថាមពលអគ្គិសនីពីបណ្តាញអគ្គិសនីមានតម្លៃថ្លៃជាង។
អត្ថប្រយោជ៍នៃការស្តុកទុកអាគុយ
 • ជួយពង្រីកថាមពលបណ្តោះអាសន្នដល់ផ្ទះ ឬអាជីវកម្ម (ជាមធ្យម 4-6 ម៉ោង) អំឡុងពេលការដាច់ភ្លើង 
 • បន្តធ្វើឱ្យឧបករណ៍សំខាន់ៗដំណើរការនៅអំឡុងពេលដាច់ភ្លើង
 • រក្សាទុកភ្លើងសូឡាលើសដែលបានបង្កើតនៅពេលថ្ងៃសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅពេលយប់
 • ទ្រទ្រង់ការដាច់ភ្លើងច្រើនថ្ងៃ
  • រយៈពេលដែលប្រព័ន្ធរបស់អ្នកនឹងផ្តល់ថាមពលបម្រុង គឺអាស្រ័យលើទំហំអាគុយរបស់អ្នក តម្រូវការថាមពលសំខាន់ៗ និងក្នុងករណីភ្ជាប់ជាមួយភ្លើងសូឡានៅលើដំបូល និងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុ។ ពិភាក្សាជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាស្តុកអាគុយ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីតម្រូវការ និងជម្រើសជាក់លាក់របស់អ្នក។
 • សន្សំសំចៃថ្លៃចំណាយ និងអគ្គិសនី៖
  • មិនថាអ្នកស្ថិតនៅក្នុងអត្រាHome Charging EV2A* ឬអត្រាTime-of-Use rate* ទេ អ្នកអាចបញ្ចូលភ្លើងអាគុយរបស់អ្នកបាន នៅពេលដែលថាមពលមានតម្លៃថោកជាងនេះ។ អ្នកក៏អាចប្រើវានៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកបានផងដែរ នៅពេលដែលតម្លៃថាមពលមាន​តម្លៃថ្លៃជាង។

*អតិថិជនត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងអត្រាទាំងពីរនេះ។

SGIP សម្រាប់អាជីវកម្ម

 • ជួយឱ្យផ្ទះរបស់អ្នកមានថាមពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ឡើងវិញបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅ​ពេលដាច់ភ្លើង
 • ផ្តល់ថាមពលអគ្គិសនីដល់ឧបករណ៍សំខាន់នៅពេលដាច់ភ្លើង
 • រក្សាទុកភ្លើងសូឡាលើសដែលបានបង្កើតនៅពេលថ្ងៃសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅពេលយប់
 • សន្សំសំចៃថ្លៃចំណាយ និងអគ្គិសនី៖
  • មិនថាអ្នកស្ថិតនៅក្នុងអត្រាEV for business* ឬអត្រាTime-of-Use rate* ទេ អ្នកអាចបញ្ចូលភ្លើងអាគុយរបស់អ្នកបាន នៅពេលដែលថាមពលមានតម្លៃថោកជាងនេះ។ អ្នកក៏អាចប្រើវានៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកបានផងដែរ នៅពេលដែលតម្លៃថាមពលមាន​តម្លៃថ្លៃជាង។

*អតិថិជនត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងអត្រាទាំងពីរនេះ។

សំណួរដែល​សួរញឹកញាប់

អតិថិជន PG&E ទាំងឡាយអាចដាក់ពាក្យសុំកម្មវិធីលើកទឹកចិត្តការបង្កើតដោយខ្លួនឯង (SGIP) បាន។ ប្រាក់សន្សំរបស់អ្នកនឹងអាស្រ័យលើប្រភេទដែលអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបាន (សូមមើល "តើប្រាក់បង្វិលមកវិញណាខ្លះដែលអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំមានសិទ្ធិទទួលបាន?" ខាងក្រោម)។

មានប្រភេទនៃការលើកទឹកចិត្តមួយចំនួនដែលអាជីវកម្មរបស់អ្នកអាចមានសិទ្ធិទទួលបាន។ ប្រភេទរួមមាន៖

 • ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកទីផ្សារទូទៅ។ ប្រាក់បង្វិលមកវិញនេះគ្របដណ្តប់ប្រហែល 10-15% នៃថ្លៃដើមរបស់ប្រព័ន្ធរក្សាទុកថាមពលជាមធ្យម។ អតិថិជនអាជីវកម្មទាំងអស់អាចមានមានសិទ្ធិទទួលបាន។
 • ប្រាក់បង្វិលមកវិញផ្នែកសមធម៌។ ប្រាក់បង្វិលមកវិញនេះគ្របដណ្តប់ប្រហែល 85% នៃថ្លៃដើមរបស់ប្រព័ន្ធរក្សាទុកថាមពលជាមធ្យម។ មានតែអាជីវកម្មមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះនឹងមានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់បង្វិលមកវិញនេះ។
 • ប្រាក់បង្វិលមកវិញលើភាពធន់ផ្នែកសមធម៌។ ប្រាក់បង្វិលមកវិញនេះគ្របដណ្តប់ជិត 100% នៃថ្លៃដើមរបស់ប្រព័ន្ធរក្សាទុកថាមពលជាមធ្យម។ មានតែអាជីវកម្មមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះនឹងមានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់បង្វិលមកវិញនេះ។

ស្វែងយល់ថាតើអ្នកស្ថិតនៅក្នុង DAC ឬអត់
ស្វែងយល់ថាតើអ្នកស្ថិត​នៅក្នុង​សហ​គមន៍​ដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបឬអត់
ស្វែងយល់ថាតើអ្នកស្ថិតនៅក្នុង HFTD ឬអត់

 • ដើម្បីទទួលបានប្រាក់បង្វិលមកវិញរបស់អ្នក សូមដាក់ពាក្យស្នើសុំ និងដំឡើងប្រព័ន្ធអាគុយរបស់អ្នក។
 • អ្នកដំឡើងរបស់អ្នកនឹងដាក់ស្នើទម្រង់ទាមទារការលើកទឹកចិត្តនៅ​ក្នុងមូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យនៃពាក្យសុំ
 • បន្ទាប់ពីអ្នកទទួលបានការអនុម័ត អ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់បង្វិលមកវិញដំបូងចំនួន​ 50%។ នៅសល់ 50% ទៀត នឹងត្រូវបង់ក្នុងរយៈពេលប្រាំឆ្នាំនៅក្នុងការទូទាត់ប្រចាំឆ្នាំ។

ឧបករណ៍ខាងក្រោមនេះអាចនឹងមានសិទ្ធិទទួលបាន SGIP៖

 • កំដៅនិងថាមពលរួមបញ្ចូលគ្នា
 • បន្ទះប្រេងឥន្ធនៈ
 • ទួរប៊ីនឧស្ម័ន
 • ម៉ាស៊ីនចំហេះខាងក្នុង
 • មីក្រូទួរប៊ីន
 • ជីវ​ឧស្ម័ននៅនឹងកន្លែង តាមទិសដៅ ឬមានខ្យល់ចេញចូល
 • ទួរប៊ីនកាត់បន្ថយសម្ពាធ
 • កម្ដៅសំណល់ទៅថាមពល
 • ទួរប៊ីនខ្យល់

គេហទំព័រ SGIP របស់ California Public Utilities Commission (CPUC) មានព័ត៌មាន​លម្អិតបន្ថែមអំពីកម្មវិធី។ នៅទីនោះអ្នកអាចស្វែងរកសៀវភៅណែនាំ SGIP ផែនទីនៃភាពមានសិទ្ធិទទួលបាន បញ្ជីអ្នកដំឡើងដែលបានអនុម័ត និងច្រើនទៀត។

សូមចូលមើលគេហទំព័រ SGIP របស់ CPUC សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីកម្មវិធី

ដើម្បីដាក់ពាក្យសុំប្រាក់បង្វិលមកវិញ SGIP៖

 1. ស្វែងរកអ្នកដំឡើង។ រកមើលអ្នកដំឡើងនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក។ ប្រើបញ្ជីអ្នកបង្កើត SGIP ដែលបានអនុម័ត។
 2. សួរសំណួរអ្នកដំឡើងរបស់អ្នក។ ពួកគេអាចជួយអ្នកបានក្នុងការស្វែងរកប្រភេទ SGIP ដែលអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបាន។ ពួកគេក៏អាចជួយអ្នកក្នុងការស្វែងរកបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់តម្រូវការអាជីវកម្មរបស់អ្នកបានផងដែរ។
 3. ធ្វើការជាមួយអ្នកដំឡើងរបស់អ្នក៖ ពួកគេនឹងជួយអ្នកដាក់ពាក្យសុំ SGIP និងដំឡើងប្រព័ន្ធរបស់អ្នក។

ភាពធន់ផ្នែកសមធម៌ SGIP

កម្មវិធីនេះអាចផ្តល់ការសន្សំថ្លៃចំណាយសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នកបាន។ ការរក្សាទុកអាគុយក៏អាចជួយត្រៀមអាជីវកម្មរបស់អ្នកនៅពេលដាច់ភ្លើងបាន​ផង​ដែរ​។ ការដាច់ភ្លើងអាចកើតឡើងគ្រប់ពេលវេលាដោយសារអាកាសធាតុ ឬគ្រោះអាសន្ន។

 

ប្រើឧបករណ៍រកមើលអាសយដ្ឋានព្រឹត្តិការណ៍ PSPS ដើម្បីដឹងថាតើអ្នកមានសិទ្ធិ​ទទួលបាន​ដោយផ្អែកលើ PSPS និងផលប៉ះពាល់ពីភ្លើងឆេះព្រៃឬអត់។

 

ផែនទី CalFire High Fire-Threat District (HFTD) នៅគេហទំព័រ CPUC។ មើលផែនទី HFTD


ពិនិត្យមើលលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យម៉ាទ្រីសនៃភាពមានសិទ្ធិទទួលបានផ្សេងទៀត។

គម្រោងអត្រា

អត្រាបញ្ចូលភ្លើងនៅក្នុងផ្ទះ (EV2A)

បញ្ចូលថ្លៃចំណយអគ្គិសនីលើរថយន្តរបស់អ្នកជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីក្នុងផ្ទះរបស់អ្នក។

អត្រា Time-Of-Use

តម្លៃ​អគ្គិសនី​ខុសៗ​គ្នា​អាស្រ័យ​លើចំនួន​ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដែល​ប្រើ​ប្រាស់វា។

សូឡាលើដំបូលផ្ទះ

កាត់បន្ថយវិក្កយបត្រអគ្គិសនីប្រចាំខែរបស់អ្នកដោយប្រើថាមពលអគ្គិសនី​ដែលបង្កើតឡើងដោយប្រព័ន្ធភ្លើងសូឡានៅលើដំបូលផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកថាមពលអគ្គិសនីស្អាតបន្ថែមទៀត

ការលើកទឹកចិត្តថាមពលអគ្គិសនីបៃតង

ស្វែងរកកម្មវិធី និងអ្នកម៉ៅការផ្នែកថាមពលអគ្គិសនីស្អាត