ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ (Public Safety Power Shutoff)

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਟੌਤੀਆਂ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵੀ PSPS ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

  ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਖੇਤਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ 9-1-1 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਜਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ। 9-1-1 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ PG&E ਨੂੰ 1-800-743-5000 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ (Public Safety Power Shutoff) ਕੀ ਹੈ?

ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ, ਦਰਖਤਾਂ ਜਾਂ ਮਲਬਾ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੁੱਕੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਥਾਈ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ (Public Safety Power Shutoff) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ PSPS ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ:

 

 • ਘੱਟ ਨਮੀ 
 • ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ  
 • ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਸਮੱਗਰੀ  
 • ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਨਸਪਤੀ 
 • ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੌਸਮ ਸੇਵਾ ਵੱਲੋਂ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਵਾਰਨਿੰਗ 
 • ਮੌਸਮ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਰੂ ਦੁਆਰਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਨਿਰੀਖਣ  

ਮੌਸਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

 

 

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ

 

California Public Utilities Commission (CPUC) ਨੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

ਟੀਅਰ 2 ਅਤੇ 3 ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ PSPS ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

 

ਟੀਅਰ 2: ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਤਰੇ ਹਨ।

 

ਟੀਅਰ 3: ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਹਨ।

 

CPUC ਮੈਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

 

PSPS ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ

 

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

 

PSPS ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਈਮੇਲ, ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। 

 

ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ PSPS ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ,ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੋਨੋਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਹ California Public Utilities Commission ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ PG&E ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ PSPS ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

 

 ਨੋਟ:  ਮੌਸਮ ਦਾ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। 

 

 

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਰਕ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਵੀਨਤਮ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੋ। 

ਪਤਾ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ 

 

ਪਤਾ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਤੇ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ PSPS ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ: 

 • ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ 
 • ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਘਰ 
 • ਤੁਹਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ 
 • ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਪੱਤੀਆਂ 
 • ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ PG&E ਬਿਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਤੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਦੁਆਰਾ ਪਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

Medical Baseline ਅਤੇ Vulnerable Customer ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ 

 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ PSPS ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ PSPS ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ। 

 • Medical Baseline Program ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।  
 • Vulnerable Customer Status ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Medical Baseline ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

 

Medical Baseline Program ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ

 

Vulnerable Customer Status ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ

 

ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ 

 

ਅਸੀਂ ਫ਼ੋਨ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  

 

ਅਸੀਂ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

 

ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ

ਵਪਾਰਕ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ।

ਆਮ PSPS ਸਹਾਇਤਾ ਸਰੋਤ

 

ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

 

PSPS ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

Your Guide to Public Safety Power Shutoffs (PDF, 2.6 MB) ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

 

PSPS ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ

Public Safety Power Shutoff fact sheet (PDF, 211 KB) ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

 

ਗੈਰ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ PSPS ਸਰੋਤ ਲੱਭੋ

ਅਨੁਵਾਦ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ

 

ਸੰਭਾਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ

ਇੱਕ 7-ਦਿਨ ਦੇ PSPS ਬਾਰੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਵੇਖੋ

 

ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ PSPS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ

master meter flyer (PDF, 199 KB) ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

 

ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਹੈ।

ਵਪਾਰਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਟੈਕਸਟ ਰਾਹੀਂ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 

ਵਪਾਰਾਂ ਲਈ PSPS ਸਰੋਤ

 

ਸੰਭਾਵੀ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ

Large business emergency preparedness checklist (PDF, 125 KB)

 

ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ

Small business emergency preparedness checklist for small businesses (PDF, 100 KB)

 

ਸੰਭਾਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਲੱਭੋ

Business checklist and tips (PDF, 80 KB)

 

ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ Businessadvisor@pge.com 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

 

 

PG&E ਹਰੇਕ PSPS ਤੋਂ ਬਾਅਦ CPUC ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ:

 • PSPS ਲਈ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ 
 • ਸੰਚਾਰ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ
 • ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ 

2022 PSPS Post Season Report 
Postsr 1 - 2022 Post season report narrative (PDF, 661 KB)
Postsr 3 - Education and outreach costs (XLSX, 19 KB)
Postsr 4 - PSPS complaints (XLSX, 33 KB)
ਨੋਟ: PG&E ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ PSPS ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 

October 22-24, 2022 Weather Event 
Weather event Oct. 22, 2022 Report (PDF, 3.6 MB)  
Weather event Oct. 22, 2022 Report - Supplemental Excel file (XLSX, 113 KB)
ਨੋਟ: ਅਕਤੂਬਰ 22-24 ਦੇ ਮੌਸਮ ਇਵੈਂਟ ਲਈ, PG&E ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 

2022 PSPS Pre Season Report 
2022 Pre-Sseason Report narrative (PDF, 3.7 MB) 
2022 Pre-Sseason Report tables (XLSX, 161 KB)

2022 PSPS ਪ੍ਰੀ ਮੌਸਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਭਾਗ IV: ਅਭਿਆਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 
2022 ਪ੍ਰੀ ਮੌਸਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਭਾਗ IV: Exercise reports (PDF, 300 KB)   
2022 Pre-Sseason Report Tables 8 & 9 (XLSX, 35 KB)
PSPS Exercise written materials (ZIP, 26.8 MB)

2021 PSPS Post Season Report
Postsr 1 - 2021 Post season report narrative (PDF, 1.1 MB)
Postsr 2A - PSPS Data by census tract (geo spatial) (ZIP, 168 KB)
Postsr 2B - PSPS Data by census tract (non-spatial) (XLSX, 63 KB)
Postsr 3 - Education and outreach costs (XLSX, 32 KB)
Postsr 4 - PSPS Complaints (XLSX, 123 KB)

October 14-16, 2021 PSPS Event
Public Safety Power Shutoff Oct. 14, 2021 Report (PDF, 5.4 MB)
Public Safety Power Shutoff Oct. 14, 2021 Report – Supplemental Excel file (XLSX, 168 KB)
OctOBER 14, 2021 PSPS Event polygons of de-energized areas Geodatabase file (ZIP, 59 KB)
OctOBER 14, 2021 PSPS Event damage points Geodatabase file (ZIP, 22 KB)

October 11-12, 2021 PSPS Event
Public Safety Power Shutoff Oct. 11, 2021 Report (PDF, 6.7 MB)
Public Safety Power Shutoff Oct. 11, 2021 Report – Supplemental Excel file (XLSX, 353 KB)
OctOBER 11, 2021 PSPS Event polygons of de-energized areas Geodatabase file (ZIP, 748 KB)
October 11, 2021 PSPS Event damage points Geodatabase file (ZIP, 22 KB)

September 20-21, 2021 PSPS Event
Public Safety Power Shutoff Sep. 20, 2021 Report (PDF, 6.5 MB)
Public Safety Power Shutoff Sep. 20, 2021 Report – Supplemental Excel file (XLSX, 325 KB)
September 20, 2021 PSPS Event polygons of de-energized areas Geodatabase file (ZIP, 211 KB)
ਨੋਟ: ਇਸ PSPS ਈਵੈਂਟ ਲਈ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

August 17-19, 2021 PSPS Event
Public Safety Power Shutoff Aug. 17, 2021 Report (PDF, 6.8 MB)
Public Safety Power Shutoff Aug. 17, 2021 Report – Supplemental Excel file (XLSX, 363 KB)
August 17, 2021 PSPS Event polygons of de-energized areas Geodatabase file (ZIP, 1.3 MB)
August 17, 2021 PSPS Event damage points Geodatabase FILE (ZIP, 22 KB)

January 19, 2021 PSPS Event
Public Safety Power Shutoff Jan. 19, 2021 Report (PDF, 10.6 MB)

2020 ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

2019 ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਕਰਣ

2018 ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ 

ਮੌਜੂਦਾ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ 7-ਦਿਨ PSPS ਦਾ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇਖੋ। 

ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸੁਰੱਖਿਆ

PG&E ਵਿਖੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ

ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

Community Wildfire Safety Program (CWSP)

ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।