ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ

ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ 24/7 ਮੌਸਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੈਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ

ਸਾਡੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਟੀਮ ਮੌਸਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮੈਪ ਵੇਖੋ:

 • HD ਕੈਮਰੇ
 • ਨਮੀ
 • ਮੀਂਹ
 • ਤਾਪਮਾਨ
 • ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ/ਝੱਖੜ
 • ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਵਾਰਨਿੰਗ

ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਟਾਈਪ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਸੁੱਕੇ, ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੋ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਨਾ ਆਈਕਨ ਨੋਟ:  ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮਰਥਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਹ ਵੈਬਪੇਜ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਆਮ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਜੋ PSPS ਘਟਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਭਾਵੀ PSPS ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ PSPS ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।

ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੈਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ

ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਅੱਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮੈਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ University of Wisconsin’s Space Science and Engineering Center ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਪਕਰਣ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

ਡੇਟਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੈਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 

ਉਪਕਰਣ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ
 • ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਲਾਈਨਾਂ
 • California ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਾਈ-ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
 • ਬੱਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ
 • ਸੰਭਾਵੀ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਗੁਬਾਰ

ਅੱਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮੈਪ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਨਾ ਆਈਕਨ ਨੋਟ:  ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮਰਥਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਵੈੱਬਪੇਜ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ PG&E ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ, ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਅੱਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ

California Department of Forestry & Fire Protection

ਘਟਨਾ ਸੂਚਨਾ ਸਿਸਟਮ

National Fire Situational Awareness

ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ 7-ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ (Public Safety Power Shutoff, PSPS) ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

 

ਇਹ ਸਾਧਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ PSPS ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸੁਰੱਖਿਆ

PG&E ਵਿਖੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ

ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

Community Wildfire Safety Program (CWSP)

ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।