Mahalagang Alerto
outage-preparedness-support-16-9.jpg

Community Wildfire Safety Program

Ginagawang mas ligtas at mas maaasahan ang aming sistema

Humiling ng abiso kung may pagkawala ng kuryente sa iyong lugar.

Sa pamamagitan ng aming Community Wildfire Safety Program, itinatayo namin ang sistema ng kuryente ng hinaharap.

 

Ang aming mga pagsisikap ay ginagawang mas ligtas ang sistema habang nagbibigay-daan sa amin na mas mahusay na tumugon sa mga hamon ng klima. Maaaring kabilang sa trabahong ito ang:

 

Pagbabaon ng mga linya ng kuryente sa lupa

Ang aming programa sa pagbabaon ng 10,000-milya sa lupa ay ang pinakamalaking pagsisikap sa U.S. upang ibaon sa lupa ang mga linya ng kuryente bilang hakbang sa pagbawas ng panganib sa wildfire.

Alamin ang higit pa tungkol sa pagbabaon sa lupa

 

Pagpapatibay ng sistema

Pinapatibay namin ang sistema ng kuryente gamit ang mas matitibay na poste at mga nakabalot na linya ng kuryente bukod sa pagbabaon sa lupa.

Alamin ang higit pa tungkol sa pagpapatibay ng sistema

 

Pinahusay na mga setting sa kaligtasan ng linya ng kuryente

Ginagamit namin ang pinahusay na mga setting upang patayin ang kuryente sa loob ng isang ikasampu ng segundo kung natuklas ang isang pagbabanta. Kilala ang mga setting na ito bilang Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS).

Alamin ang higit pa tungkol sa EPSS

 

Pagbabawas ng mga epekto ng Public Safety Power Shutoffs

Nagsisikap kami upang gawing mas ligtas ang aming sistema at pahusayin ang Public Safety Power Shutoffs (PSPS).

Alamin ang higit pa tungkol sa PSPS

 

Pangangasiwa sa mga punong-kahoy at halaman na malapit sa mga linya ng kuryente

Pinapanatili namin ang mga punong-kahoy at ibang halaman sa isang ligtas na distansya mula sa mga linya ng kuryente.

Alamin ang higit pa tungkol sa pamamahala ng halaman

 

Alamin ang higit pa tungkol sa aming wildfire safety efforts (PDF, 511 KB)

Wildfire Mitigation Plan

 

Noong Marso 27, 2023, isinumite ng PG&E ang 2023-2025 Wildfire Mitigation Plan (WMP) nito bilang pagsunod sa California SB 901, AB 1054 at mga gabay mula sa Office of Energy Infrastructure Safety (Energy Safety).

Mga adres sa 2023-2025 WMP:

  • Mga programa at mga inisyatibo sa kaligtasan sa wildfire ng PG&E ay nagtuon sa pagbabawas sa potensyal para sa mga sakunang wildfire na nauugnay sa de kuryenteng kasangkapan
  • Pagbabawas sa potensyal na kumalat ang sunog
  • Pagkontrol ng epekto sa kostumer ng mga EPSS/PSPS na kaganapan

Wildfire Mitigation Plan Revision 5 and Attachments – April 02, 2024

Wildfire Mitigation Plan Revision 4 and Attachments – January 08, 2024

Wildfire Mitigation Plan Revision 3 and Attachments – September 27, 2023

Wildfire Mitigation Plan Revision 2 and Attachments – August 7, 2023

Wildfire Mitigation Plan Non-Substantive Errata – April 26, 2023

Wildfire Mitigation Plan Revision 1 and Attachments – April 6, 2023

Wildfire Mitigation Plan and Attachments – March 27, 2023

Lahat ng iba pang mga Pansuportang Dokumento – March 27, 2023

Nabanggit na mga Pamantayan at mga Pamamaraan ng PG&E

Mga 2024 Tatluhang-Buwan na Ulat

Unang Tatluhang-Buwan - Mayo 1, 2024

Mga 2023 Tatluhang-Buwan na Ulat

Unang Tatluhang-Buwan - Mayo 1, 2023

Pangalawang tatluhang buwan - Agosto 1, 2023

Pangatlong Tatluhang Buwan - Nobyembre 1, 2023

Pang-apat na Tatluhang Buwan - Pebrero 1, 2024

Revised Wildfire Mitigation Plan and Attachments – July 26, 2022

Wildfire Mitigation Plan and Attachments – February 25, 2022

Wildfire Mitigation Plan Revision Notice Responses and Attachments

Ibang pang mga Dokumento

Mga 2022 Tatluhang-Buwan na Ulat

Unang Tatluhang-Buwan

Ikalawang Tatluhang-Buwan

Ikatlong Tatluhang-Buwan

Ikaapat na Tatluhang-Buwan

Wildfire Mitigation Plan at mga Attachment - Nirebisa – June 3, 2021

Wildfire Mitigation Plan and Attachments – Second Errata – April 22, 2021

Wildfire Mitigation Plan and Attachments – First Errata – March 17, 2021

Wildfire Mitigation Plan at mga Attachment – Supplemental Filing – February 26, 2021

Wildfire Mitigation Plan at mga Attachment – February 5, 2021

Wildfire Mitigation Plan at mga Attachment – Iba Pang mga Filing

 

Mga 2021 Tatluhang-Buwan na Ulat

Unang Tatluhang-Buwan

Ikalawang Tatluhang-Buwan

Ikatlong Tatluhang-Buwan

Ikaapat na Tatluhang-Buwan

Ang bawat pagtuklas o pagtanggap na kahilingan ng datos kaugnay sa 2023 WMP nga PG&E ay itinatala sa spreadsheet na naka-link sa ibaba at maaaring uri-uriin batay sa paksa, partido na humiling at petsa. Ang mga tugon sa bawat kahilingan ay patuloy na i-a-update sa pahinang ito habang kinukumpleto ito.

 

Ang pahinang ito ay lingguhang ina-update gamit ang pinakahuling pagtuklas o mga kahilingan ng datos at mga pagtugon.

 

In-update noong: Mayo 30, 2024


Overview of 2024 discovery requests and responses (XLSX)

Public Advocates Office

Green Power Institute

Safety Policy Division

The Utility Reform Network

Office of Energy Infrastructure

Mussey Grade Road Alliance

Energy Safety

MGRA

Public Advocates Office

William B. Abrams

Overview of 2021 discovery requests and responses (XLSX)

JOINT LOCAL GOVERNMENTS

MGRA

PUBLIC ADVOCATES OFFICE

TURN

WSD

Alamin kung nakatira ka sa isang lugar na may mataas na panganib sa wildfire

Upang ibahagi ang impormasyon tungkol sa panganib sa wildfire na malapit sa iyo, ginagamit namin ang Fire-Threat Map. Nakipagtulungan ang California Public Utilities Commission (CPUC) at CAL FIRE at iba pa upang buuin ang tool na ito. Ipinapakita ng mapang ito ang mga lugar na may mataas na panganib sa wildfire na maaaring mailagay sa panganib ang mga tao at ari-arian.

  • Ang mga lugar na tier 3 ay nasa matinding panganib sa wildfire
  • Ang mga lugar na tier 2 ay nasa tumaas na panganib sa wildfire
  • Ang mga Zone 1 High Hazard Zone ay mga lugar na may mataas na bilang ng mga patay at mga namamatay na punong-kahoy

Malinis at nababagong kuryente na maaasahan mo

Upang makatulong na manatiling ligtas ang mga kostumer, gumagamit kami ng mga bagong tool upang mapigilan at tumugon sa mga panganib sa wildfire.

Higit pang impormasyon tungkol sa mga pagkawala ng kuryente at kaligtasan

Kaligtasan

Sa PG&E, wala nang mas mahalaga pa kaysa sa kaligtasan.

Public Safety Power Shutoff

Alamin kung paano pinipigilan ng mga planadong pagkawala ng kuryente para sa kaligtasan ang mga wildfire at pinapanatili kang ligtas.

Paghahanda at suporta sa pagkawala ng kuryente

Manatiling handa para sa mga pagkawala ng kuryente at humiling ng suporta.