Mahalagang Alerto

Pagpapatibay ng sistema at pagbabaon sa lupa

Pagtatayo ng sistema sa kuryente para sa hinaharap

Pagsasamoderno ng sistema ng kuryente

 

Ina-upgrade namin ang aming sistema ng kuryente sa pamamagitan ng pag-install ng mas matitibay na poste at nakabalot na mga linya ng kuryente. Ibinabaon din namin ang 10,000 milya ng mga linya ng kuryente sa mga lugar na may pinakamataas na panganib sa wildfire. Ang trabahong ito sa pagpapatibay ng sistema ay makakatulong na mabawasan ang panganib sa wildfire at mapabuti ang pagkamaaasahan sa loob ng grabeng lagay ng panahon.

 

 

Mga benepisyo ng pagpapatibay ng sistema 

 • Mas ligtas na sistema
 • Nabawasang panganib sa wildfire
 • Napabuting pagkamaaasahan
 • Mas kaunting na mga pagkawala ng kuryente para sa kaligtasan

System hardening fact sheet (PDF, 766 KB)

Tingnan ang mga proyekto sa pagpapatibay ng sistema na nakumpleto sa iyong komunidad

 

Upang mapanatiling mas ligtas ang aming mga kostumer sa lahat ng lugar na may mataas na panganib sa sunog, amin ding:

 

Alamin ang higit pa tungkol sa trabaho sa kaligtasan sa wildfire sa pge.com/wildfiresafety.

 

 

Pagbibigay-priyoridad sa mga lugar na may pinakamataas na panganib sa sunog

Higit sa isang-katlo ng mga pangunahing linya ng kuryente sa ibabaw ang nasa mga lugar na may mataas na panganib sa sunog. Nakatuon kami sa aming trabaho sa mga lugar na may pinakamataas na panganib sa wildfire upang magkaroon kami ng pinakamalaking epekto sa pagbabawas ng panganib. 

Ang pagpapatibay ng sistema ay kung paano namin inilalarawan ang pag-upgrade sa de-kuryenteng kagamitan upang maging mas matibay sa grabeng lagay ng panahon at mabawasan ang panganib sa wildfire.

 

Batay sa panganib sa wildfire, lokasyon, lupain at iba pang mga salik, maaaring kabilang sa trabahong ito ang isa o higit pa sa sumusunod:

 • Pagbabaon ng mga linya ng kuryente sa lupa sa mga lugar na may mataas na panganib sa sunog
 • Pagpapalit ng mga walang balot na linya ng kuryente ng mga nakabalot na linya ng kuryente
 • Pag-install ng mas matitibay na poste
 • Pagi-install ng mas maraming poste upang suportahan ang bigat ng mga nakabalot na linya ng kuryente
 • Pagtanggal sa mga linya sa ibabaw kung posible, tulad ng kapag na-install na ang isang remote na grid

 

Ano ang aasahan

Pinapasalamatan namin ang iyong pakikipagtulungan habang nagtatrabaho kami upang i-upgrade ang aming sistema ng kuryente at nais naming ipaalam ka sa bawat hakbang ng proseso.

 

Kung ang isang proyekto ay naplano sa iyong komunidad:

 • Ang mga punong-kahoy o mga palumpong ay maaaring putulin o tapyasan upang makumpleto ang trabaho nang ligtas o bigyang lugar ang bagong kasangkapan.
 • Ang mga kostumer sa o malapit sa lugar ng trabaho ay tatanggap ng abiso bago ang pagsisimula ng trabaho.
 • Ang mga tauhan ng PG&E at ng kontratista ay palaging magdadala ng ID.
 • Ang mga sasakyan ng mga tauhan at ang mga malalaking kagamitan sa konstruksyon ay maaaring nasa iyong kapitbahayan. Itatatag ang mga hakbang sa kontrol sa trapiko at pagbawas sa ingay.
 • Maaaring kailanganing patayin ang kuryente upang makumpleto ang trabaho nang ligtas. Ang mga kostumer ay tatanggap ng paunang abiso.
 • Maaaring makaranas ka ng mga pagsara ng daan, mga pagkaantala ng trapiko o ingay sa konstruksyon. Ang mga crane at/o mga helikopter ay maaaring kakailanganin upang makupleto ang mga proyekto.
 • Dahil nakatuon kami sa pagtanggal ng pangunahing pamamahagi na linya na may mas mataas na panganib, patuloy na makikita ng mga kostumer ang ibang kagamitan sa ibabaw. Kabilang dito ang mga poste, linya ng telekomunikasyon o mga linya ng kuryente na kumokonekta sa indibidwal na mga bahay o mga negosyo.

Nagpaplano kaming ibaon ang 10,000 milya ng mga linya ng kuryente sa mga lugar na may mataas na panganib sa sunog

 

Ang pagbabaon sa lupa ay nagsasangkot ng paglilipat ng mga linya ng kuryente sa ilalim ng lupa. Halos tinatanggal nito ang panganib sa pagliyab sa lokasyon na iyon.

 

Ang pagbabaon sa lupa ay ginagawang mas ligtas, mas matibay at mas abot-kaya ang aming sistema sa kalaunan:

 • Nakakatulong sa pagpigil sa wildfire na dulot ng mga linya ng kuryente o kagamitan
 • Nagbabawas ng mga pagkawala ng kuryente at nagpapabuti ng pagkamaasahan
 • Nagbabawas sa pangangailangan para sa pagtrabaho sa punong-kahoy sa hinaharap
 • Nagpoprotekta ng kapaligiran


Tingnan ang aming gumaganang trabaho sa pagbabaon sa lupa
Undergrounding fact sheet (PDF, 289 KB)


Pagbabaon sa lupa ng mga linya na may pinakamataas na panganib

Inililipat namin sa ilalim ng lupa ang mga linya ng kuryente na may pinakamataas na panganib sa pagliyab. Patuloy na makikita ng mga kostumer ang ibang kagamitan sa ibabaw. Sa karamihan ng mga kaso, kabilang dito ang mga linya ng telekomunikasyon o mga linya ng kuryente na kumokonekta sa indibidwal na mga bahay o mga negosyo.

 

Tingnan ang aming progreso

Mahusay ang aming progreso sa pagbabaon sa lupa ang kabuuang tinatayang 2,300 milya bago matapos ang 2026.

Termometro ng progreso ng pagbabaon ng mga linya ng kuryente sa lupa

Mga madalas na itanong

Binibigyan namin ng prayoridad ang trabaho sa mga lugar na may pinakamataas na panganib sa sunog.

Nasa ibaba ang isang talaan ng mga county na may mga proyekto ay tinaya para sa 2023 at 2024. Pinapakita ng mga milya ang mga proyekto na nasa anumang yugto ng proseso ng pagpaplano. Ang mga tinayang milya ay lumampas sa aming taunang mga milyaheng target upang matiyak na matutugunan namin ang mga layunin. Ang milyahe sa iyong komunidad ay maaaring magbago dahil sa iba’t ibang mga salik. Ang mga proyektong hindi nakumpleto sa taong tinukoy ay kukumpletuhin sa taon sa hinaharap.

Maari kang mag-klik sa mga link sa ibaba upang tingnan ang mga mapa ng tinatayang mga lokasyon ng mga proyekto na tinaya para sa 2023, 2024 at 2025-2026. Maaari mong rin piliin na download all undergrounding maps (PDF, 4.6 MB).

important notice icon Tandaan: Nagpasya ang CPUC noong Hunyo 2023 na wakasan ang Rule 20A na programa bago lumipas ang Disyembre 31, 2033. Ang mga Rule 20B at 20C ay hindi apektado ng pagpasyang ito.

Hiwalay mula sa aming trabaho sa kaligtasan sa wildfire, inililipat din ng PG&E ang mga pasilidad ng kurynete sa ilalim ng lupa sa pamamagitan ng Rule 20. Ang trabahong ito ay hiniling ng:

 • Mga lungsod
 • Mga county
 • Mga munisipalidad
 • Mga developer
 • Mga kostumer

Nakumpleto ang trabaho sa pamamagitan ng pagsunod sa California Public Utilities Commission (CPUC) Rule 20 na isang patnubay sa taripa sa pamamahagi ng kuryente.

Ang Rule 20 ay may tatlong seksyon (A, B at C). Ang paggamit sa isang tiyak na seksyon ng Rule 20 ay tinutukoy ng uri ng proyekto at kung sino ang magbabayad para sa trabaho. Ang mga Rule 20 na proyekto ay karaniwang nagsasangkot ng pagbabaon sa lupa ng lahat ng mga utility at poste na nasa ibabaw ng lupa.

Tingnan ang kasalukuyang Rule 20 Annual Report (XLSX, 540 KB) (per Ordering Paragraph 14 ng D.21-06-013).

Kung ikaw ay isang vendor na interesadong maidagdag sa aming talaan, mag-email sa undergrounding@pge.com.

Maaaring kabilang sa mga may interes na serbisyo, ngunit hindi limitado sa:

 • Mga serbisyo sa pagtatayo ng kuryente
 • Mga serbisyo sa sibil na pagtatayo
 • Mga serbisyo sa engineering
 • Mga serbisyo sa engineering, pagkuha at pagtatayo
 • Iba pang kaugnay na mga pang-suporta na serbisyo
 • Mga materyales ng kuryente

Higit pang impormasyon tungkol sa mga pagkawala ng kuryente at kaligtasan

Paghahanda at suporta sa pagkawala ng kuryente

Manatiling handa para sa mga pagkawala ng kuryente at humiling ng suporta.

Community Wildfire Safety Program (CWSP)

Alamin kung paano ginagawa ng PG&E na mas ligtas at mas maaasahan ang aming sistema.

Kontakin kami

Kung ikaw ay isang vendor na interesado na maidagdag sa aming talaan, mag-email sa undergrounding@pge.com.