ការជូនដំណឹង​បន្ទាន់

ការពង្រឹងប្រព័ន្ធ និងការដាក់ខ្សែភ្លើងនៅក្រោមដី

ការបង្កើតប្រព័ន្ធអគ្គិសនីសម្រាប់អនាគត

ការធ្វើទំនើបកម្មលើប្រព័ន្ធអគ្គិសនី

 

យើង​កំពុង​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រព័ន្ធ​អគ្គិសនី​របស់​យើង​ប្រសើរឡើង តាមរយៈការ​ដំឡើង​បង្គោលភ្លើង​កាន់តែ​រឹងមាំ និង​ខ្សែភ្លើងដែលមានស្រោប។ យើងក៏កំពុងកប់ខ្សែភ្លើងចម្ងាយ 10,000 ម៉ាយល៍នៅក្នុងតំបន់ដែលមានហានិភ័យភ្លើងឆេះព្រៃកម្រិតខ្ពស់បំផុតផងដែរ។ ការងារពង្រឹងប្រព័ន្ធនេះនឹងជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យភ្លើងឆេះព្រៃ និងបង្កើនភាពអាចទុកចិត្តបានក្នុងអំឡុងពេលអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរ។

 

 

អត្ថប្រយោជន៍នៃការពង្រឹងប្រព័ន្ធ 

 • ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពជាង
 • ហានិភ័យភ្លើងឆេះព្រៃដែលបានកាត់បន្ថយ
 • ភាពអាចទុកចិត្តដែលបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង
 • ការដាច់ភ្លើងសុវត្ថិភាពតិចជាងមុន

សន្លឹកព័ត៌មាននៃការពង្រឹងប្រព័ន្ធ (PDF)

មើលគម្រោងពង្រឹងប្រព័ន្ធដែលបានបញ្ចប់នៅក្នុងសហគមន៍របស់អ្នក

 

ដើម្បីរក្សាអតិថិជនរបស់យើងនៅទូទាំងតំបន់ដែលមានហានិភ័យភ្លើងខ្ពស់ កម្រិតខ្ពស់ឲ្យមានសុវត្ថិភាពជាងមុន យើងក៏៖

 

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការងារសុវត្ថិភាពភ្លើងឆេះព្រៃរបស់យើងតាម pge.com/wildfiresafety

 

 

ផ្តល់អាទិភាពដល់តំបន់ដែលមានហានិភ័យអគ្គីភ័យកម្រិតខ្ពស់បំផុត

ជាងមួយភាគបីនៃខ្សែភ្លើងចម្បងដែលនៅពីលើយើងគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលមានហានិភ័យភ្លើងឆេះកម្រិតខ្ពស់។ យើងកំពុងផ្ដោតលើការងាររបស់យើងនៅតំបន់ដែលមានហានិភ័យភ្លើងឆេះ​ព្រៃ​កម្រិតខ្ពស់ ដូច្នេះយើងអាចមានឥទ្ធិពលដ៏ធំទៅលើការកាត់បន្ថយហានិភ័យភ្លើងឆេះព្រៃ។ 

ការពង្រឹងប្រព័ន្ធគឺជារបៀបដែលយើងពណ៌នាអំពីការធ្វើឲ្យឧបករណ៍អគ្គិសនីប្រសើរឡើង ដើម្បីឱ្យកាន់តែរឹងមាំនៅក្នុងអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរ និងកាត់បន្ថយហានិភ័យភ្លើងឆេះព្រៃ។

 

ដោយផ្អែកលើហានិភ័យភ្លើងឆេះព្រៃ ទីតាំង ដី និងកត្តាផ្សេងទៀត ការងារនេះអាចរួមបញ្ចូលចំនួនមួយ ឬច្រើនដូចខាងក្រោម៖

 • ការដាក់ខ្សែភ្លើងនៅក្រោមដី នៅក្នុងតំបន់ដែលមានហានិភ័យភ្លើងឆេះកម្រិតខ្ពស់
 • ការជំនួសខ្សែភ្លើងស្រាតជាមួយនឹងខ្សែភ្លើងដែលមានស្រោប
 • ការ​ដំឡើង​បង្គោលភ្លើងដែល​រឹងមាំជាងមុន
 • ការដំឡើងបង្គោលភ្លើងបន្ថែមទៀតដើម្បីទ្រទ្រង់ទម្ងន់នៃខ្សែភ្លើងដែលមានស្រោប
 • ដោះខ្សែភ្លើងដែលនៅពីលើចេញ នៅពេលដែលអាចធ្វើទៅបាន ដូចជានៅពេលដែលបណ្តាញអគ្គិសនីពីចម្ងាយត្រូវបានដំឡើង

 

អ្វីដែលត្រូវរំពឹងទុក

យើងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភាពជាដៃគូរបស់អ្នក នៅពេលដែលយើងធ្វើការលើការធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធអគ្គិសនីរបស់យើងប្រសើរឡើង ហើយចង់ឱ្យអ្នកទទួលបានការជូនដំណឹងពីគ្រប់ជំហាននៃដំណើរការនេះ។

 

ប្រសិនបើគម្រោងមួយត្រូវបានគ្រោងទុកនៅក្នុងសហគមន៍របស់អ្នក៖

 • ដើមឈើ ឬគុម្ពឈើអាចនឹងត្រូវកាប់ចោល ឬកាត់តម្រឹម ដើម្បីបញ្ចប់ការងារដោយសុវត្ថិភាព ឬបង្កើតកន្លែងសម្រាប់ឧបករណ៍ថ្មី។
 • អតិថិជននៅក្នុង ឬនៅជិតកន្លែងធ្វើការនឹងទទួលបានការជូនដំណឹងមុនពេលចាប់ផ្តើមការងារ។
 • PG&E និងក្រុមការងារអ្នកម៉ៅការនឹងតែងតែដាក់កាតសម្គាល់អត្តសញ្ញាណជាប់ខ្លួនជានិច្ច។
 • យានយន្តក្រុមការងារ និងឧបករណ៍សំណង់ធំៗអាចស្ថិតនៅតាមមូលដ្ឋានរបស់អ្នក។ វិធានការ​គ្រប់គ្រង​ចរាចរណ៍ និង​កាត់​បន្ថយ​សំឡេង​នឹង​ត្រូវ​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការ។
 • វាអាចនឹងចាំបាច់ក្នុងការផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនី ដើម្បីបញ្ចប់ការងារដោយសុវត្ថិភាព។ អតិថិជននឹងទទួលបានសេចក្ដីជូនដំណឹងជាមុន។
 • អ្នកអាចជួបប្រទះការបិទផ្លូវ ការពន្យារពេលចរាចរណ៍ ឬសំឡេងរំខានពីការសាងសង់។ រថយន្តស្ទូច និង/ឬឧទ្ធម្ភាគចក្រក៏អាចត្រូវបានតម្រូវឲ្យមាន ដើម្បីបញ្ចប់គម្រោងនេះផងដែរ។
 • ដោយសារយើងបានផ្តោតលើការដោះខ្សែភ្លើងរាយប៉ាយចម្បងដែលមានហានិភ័យកម្រិតខ្ពស់ អតិថិជននឹងបន្តឃើញឧបករណ៍ផ្សេងៗដែលនៅពីលើ។ នេះ​រួម​បញ្ចូល​ទាំង​បង្គោលភ្លើង ខ្សែ​ទូរគមនាគមន៍ ឬ​ខ្សែ​ភ្លើង​ដែល​តភ្ជាប់​ទៅ​ផ្ទះ​បុគ្គល ឬ​អាជីវកម្ម។

យើងគ្រោងដាក់ខ្សែភ្លើង 10,000 ម៉ាយល៍នៅក្រោមដី នៅក្នុងតំបន់ដែលមានហានិភ័យភ្លើងឆេះកម្រិតខ្ពស់

 

ការដាក់ខ្សែភ្លើងនៅក្រោមដី ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្លាស់ប្តូរខ្សែភ្លើងនៅក្រោមដី។ ការធ្វើនេះស្ទើរតែលុបបំបាត់ហានិភ័យនៃការឆេះនៅទីតាំងនោះហើយ។

 

ការដាក់ខ្សែភ្លើងនៅក្រោមដីធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធរបស់យើងកាន់តែមានសុវត្ថិភាព រឹងមាំ និងមានតម្លៃសមរម្យក្នុងរយៈពេលយូរ៖

 • ជួយការពារភ្លើងឆេះព្រៃដែលបណ្តាលមកពីខ្សែភ្លើង ឬឧបករណ៍
 • កាត់បន្ថយការដាច់ភ្លើង និងបង្កើនភាពអាចទុកចិត្តបាន
 • កាត់បន្ថយតម្រូវការសម្រាប់ការងារដើមឈើនាពេលអនាគត
 • ការពារបរិស្ថាន


មើលដំណើរការការងារដាក់ខ្សែភ្លើងនៅក្រោមដីរបស់យើង

សន្លឹកព័ត៌មាននៃការដាក់ខ្សែភ្លើងនៅក្រោមដី (PDF)


ការដាក់ខ្សែភ្លើងនៅក្រោមដីដែលមានហានិភ័យខ្ពស់បំផុត

យើងកំពុងផ្លាស់ប្តូរខ្សែភ្លើងដែលមានហានិភ័យនៃការឆេះកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅក្រោមដី។ អតិថិជននឹងបន្តមើលឧបករណ៍ផ្សេងៗដែលនៅពីលើ។ ក្នុងករណីភាគច្រើន នេះ​រួម​បញ្ចូល​ទាំង​ខ្សែ​ទូរគមនាគមន៍ ឬ​ខ្សែ​ភ្លើង​ដែល​តភ្ជាប់​ទៅ​ផ្ទះ​បុគ្គល ឬ​អាជីវកម្ម។

 

មើលវឌ្ឍនភាពរបស់យើង

ទិន្នន័យគិតត្រឹមថ្ងៃទី 02/29/2024

 

កាលពីឆ្នាំ 2023 យើងបានសម្រេចលើសពីគោលដៅរបស់យើងក្នុងការបញ្ចប់ការដាក់ខ្សែភ្លើងក្រោមដីចម្ងាយ 350 ម៉ាយល៍នៅត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ។ គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ 2023 មកទល់ពេលនេះ​ យើងបាន​បញ្ចប់​ចម្ងាយជាង 600 ម៉ាយល៍​នៃការងារ​ក្រោមដី តាំងពីមានការ​ប្រកាស​កម្មវិធី​ក្រោមដីចម្ងាយ 10,000 ម៉ាយល៍​របស់​យើង កាលពីឆ្នាំ 2021។

 

ដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅនេះ យើងបានឱ្យអ្នករួមការងារដែលមានជំនាញ និងលះបង់​ខ្ពស់យ៉ាងពេញទំហឹងជាង 2,000 នាក់ធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដើម្បីផ្លាស់ទីខ្សែភ្លើងនៅក្រោមដីនៅទូទាំងតំបន់សេវាកម្មរបស់យើង។

 

នៅឆ្នាំ 2024 យើងគ្រោង​នឹង​រំកិល 250 ម៉ាយល៍​បន្ថែម​លើប្រវែង​បណ្ដាញ​ថាមពល​ក្រោមដី។ យើងបាន​ធ្វើវឌ្ឍនភាព​ជាច្រើនមកហើយ​ ឆ្ពោះទៅរក​គោលដៅ​ប្រចាំឆ្នាំ​របស់​យើង។

 

សំណួរ​សួរញឹកញាប់

យើងកំពុងផ្តល់អាទិភាពការងារទៅក្នុងតំបន់ដែលមានហានិភ័យកម្រិតខ្ពស់បំផុត។ ខាងក្រោម​នេះ​ជា​បញ្ជី​នៃខោនធី​ដែល​មាន​គម្រោងបាន​ព្យាករណ៍សម្រាប់​ឆ្នាំ 2024 និង 2025-2026។ ចំនួនម៉ាយល៍បញ្ជាក់ពីគម្រោងដែលស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលណាមួយនៃដំណើរការផែនការ។ ចំនួនម៉ាយល៍ដែលបានព្យាករណ៍លើសពីគោលដៅចម្ងាយគិតជាម៉ាយល៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់យើង ដើម្បីធានាថាយើងសម្រេចបានគោលដៅរបស់យើង។ ចម្ងាយគិតជាម៉ាយល៍នៅក្នុងសហគមន៍របស់អ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរដោយសារកត្តាផ្សេងៗ។ គម្រោង​ដែល​មិន​ទាន់​បញ្ចប់​ក្នុង​ឆ្នាំ​ដែល​បាន​បង្ហាញ​អាចនឹង​ត្រូវ​បញ្ចប់​ក្នុង​ឆ្នាំ​បន្ទាប់។

 

អ្នកអាចចុចតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម ដើម្បីមើលផែនទីនៃទីតាំងគម្រោងប្រហាក់ប្រហែលដែលបានព្យាករណ៍សម្រាប់ឆ្នាំ 2024 និង 2025-2026។ អ្នកក៏អាចជ្រើសរើស ទាញយកផែនទីនៃការដាក់ខ្សែភ្លើងនៅក្រោមដីទាំងអស់ (PDF) ផងដែរ

 

 ចំណាំ៖ CPUC បានសម្រេចចិត្តក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ 2023 ដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីបទបញ្ញត្តិ 20A ត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2033។ បទបញ្ញត្តិ 20B និង 20C មិនត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយសេចក្ដីសម្រេចនេះទេ។

ដោយឡែកពីការងារសុវត្ថិភាពភ្លើងឆេះព្រៃរបស់យើង PG&E ក៏ផ្លាស់ទីគ្រឿងបរិក្ខារអគ្គិសនីនៅក្រោមដីតាមរយៈបទបញ្ញត្តិទី 20។ ការងារនេះត្រូវបានស្នើសុំដោយ៖

 • ទីក្រុង
 • ខោនធី
 • ក្រុង
 • អ្នកអភិវឌ្ឍន៍
 • អតិថិជន

ការងារនេះត្រូវបានបញ្ចប់ដោយអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំនៃបទបញ្ញត្តិទី 20 របស់ California Public Utilities Commission (CPUC) ដែលជាពន្ធគយលើការចែកចាយអគ្គិសនី។

 

វិធាន 20 មានបីផ្នែក (A, B និង C)។ ការប្រើប្រាស់ផ្នែកនៃបទបញ្ញត្តិទី 20 ជាក់លាក់មួយត្រូវបានកំណត់ដោយប្រភេទនៃគម្រោង និងអ្នកដែលចំណាយសម្រាប់ការងារ។ ជាធម្មតា គម្រោងរបស់បទបញ្ញត្តិទី 20 ពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ខ្សែភ្លើងនៅក្រោមដី និងខ្សែភ្លើងទាំងអស់ដែលនៅបង្គោលភ្លើង និងលើដី។

 

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីវិធានទី 20 សូមមើល សៀវភៅណែនាំវិធានទី 20 ស្ដីពីអគ្គិសនី (PDF)

 

មើលរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនៃវិធានទី 20 (XLSX) បច្ចុប្បន្ន (ក្នុងកថាខណ្ឌលំដាប់ទី 14 នៃ D.21-06-013)។

ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកលក់ដែលចាប់អារម្មណ៍លើការដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីរបស់យើង សូមផ្ញើអ៊ីមែលមក undergrounding@pge.com

សេវាកម្មអត្ថប្រយោជន៍មានដូចជា៖

 • សេវាកម្មសំណង់អគ្គិសនី
 • សេវាកម្មសំណង់ស៊ីវិល
 • សេវាកម្មវិស្វកម្ម
 • សេវាកម្មវិស្វកម្ម លទ្ធកម្ម និងសំណង់
 • សេវាកម្មគាំទ្រពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។
 • សម្ភារអគ្គិសនី

បន្ថែមទៀតអំពីការដាច់ភ្លើង និងសុវត្ថិភាព

ជំនួយ និងការត្រៀមខ្លួនពេលដាច់ភ្លើង

ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ការដាច់ភ្លើង និងទទួលបានជំនួយ។

Community Wildfire Safety Program (CWSP)

ស្វែងយល់ពីរបៀបដែល PG&E កំពុងធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធរបស់យើងកាន់តែមានសុវត្ថិភាព និងកាន់តែអាចទុកចិត្តបាន។

ទំនាក់ទំនងមកយើង

ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកលក់ដែលចាប់អារម្មណ៍លើការដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីរបស់យើង សូមផ្ញើអ៊ីមែល undergrounding@pge.com