การแจ้งเตือนเร่งด่วน

แผนที่ความก้าวหน้าด้านความปลอดภัยจากไฟป่า

เรียนรู้เกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัยจากไฟป่าที่เกิดขึ้นในละแวกบ้านของคุณ 

Community Wildfire Safety Program (CWSP) ช่วยปกป้องคุณให้ปลอดภัย คุณสามารถใช้แผนที่ความคืบหน้าด้านความปลอดภัยจากไฟป่าเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัยในพื้นที่ของคุณ

 

แต่ละส่วนของแผนที่แสดงโครงการริเริ่ม CWSP ที่สําคัญในการดําเนินการ:

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความพยายามด้านความปลอดภัยจากไฟป่า

ตัวเลือก "ค้นหาที่อยู่" จะแสดงงานใกล้กับที่อยู่ที่สําคัญสําหรับคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถทราบได้ว่าที่อยู่นั้นมีคุณสมบัติสําหรับความช่วยเหลือด้านพลังงานสํารองหรือไม่ เช่น โปรแกรมเงินคืนจากการจัดเก็บแบตเตอรี่ถาวร และโปรแกรมแรงจูงใจจากการสร้างด้วยตนเอง

 

วิธีใช้แผนที่

ค้นหาที่อยู่

ค้นหาที่อยู่โดยป้อนลงในแถบค้นหา

  • คลิกที่ที่อยู่และหน้าต่างจะเปิดขึ้นเพื่อแสดงงานด้านความปลอดภัยสําหรับสถานที่นั้น
  • คุณยังสามารถคลิกแท็บ “ค้นหาที่อยู่” เพื่อค้นหาตามที่อยู่ หากต้องการค้นหาประวัติ PSPS สําหรับที่อยู่ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับบัญชี PG&E ของคุณ ให้คลิกที่ “หลายที่อยู่”
  • หากต้องการค้นหาเมือง เคาน์ตี้ หรือเผ่า ให้คลิกที่แท็บ “เมือง / เคาน์ตี้ / เผ่า” และพิมพ์ชื่อสถานที่ หน้าต่างจะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลงานด้านความปลอดภัย

 

สํารวจแผนที่

แผนที่แสดงสถานที่ที่มีการทํางานด้านความปลอดภัย

  • เลือกดูความพยายามเฉพาะจากเมนูแบบเลื่อนลง คำอธิบายด้านล่างจะอธิบายความหมายของแต่ละไอคอน
  • คลิกที่ไอคอนหรือใช้การค้นหาที่อยู่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความพยายาม CWSP ของ PG&E

หมายเหตุ:  แอปพลิเคชันนี้ไม่รองรับ Internet Explorer

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดกระแสไฟและความปลอดภัย

ความปลอดภัย

ที่ PG&E ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าความปลอดภัย

การเตรียมความพร้อมและการสนับสนุนเมื่อมีการตัดกระแสไฟ

เตรียมพร้อมรับมือกับการตัดกระแสไฟเสมอและขอการสนับสนุน

การตรวจจับสภาพอากาศและเพลิงไหม้

เรียนรู้วิธีที่เราใช้การตรวจสอบสภาพอากาศเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงจากไฟป่า