Mahalagang Alerto

Mga microgrid at mga remote na grid

Alamin kung paano namin binabago ang anyo ng grid upang magbigay ng maaasahan at napapanatiling kuryente

Ang Public Safety Power Shutoffs (PSPS) at iba pang mga pagkawala ng kuryente ay maaaring maganap sa iyong komunidad. Ang mga pamamahagi na microgrid ay nagbibigay ng kuryente kapag hindi gumagana ang sistema ng kuryente. Madalas na naghahatid ng kuryente sa mga mapagkukunan tulad ng mga ospital at mga paaralan. 

 

Microgrid infographic

 

Mga remote na grid

 

Ini-install namin ang mga remote na grid upang mabawasan ang panganib sa wildfire.

 

Ang mga remote na grid ay nagbibigay ng kuryente sa mga lugar na hindi gaanong may tao at may mataas na panganib sa sunog. Ini-install ang mga ito sa mga karapat-dapat na pribadong ari-arian. 

 

Ang mga sistemang ito ay nag-aalok ng serbisyo na hiwalay sa grid. Pinagsasama-sama ng mga ito ang solar, mga baterya at generator upang: 

  • Mabawasan ang panganib sa wildfire sa pamamagitan ng pagtanggal sa mga poste ng kuryente at mga linya ng kuryente sa ibabaw ng lupa.
  • Magbigay ng ligtas at maaasahang serbisyo sa kuryente.
  • Mabawasan ang mga puwang sa serbisyo sa panahon ng grabeng lagay ng panahon o mga PSPS na pagkawala ng kuryente. 

 

Upang alamin ang higit pa, tumawag sa 1-877-295-4949 o mag-email sa amin sa remotegrid@pge.com.

 

 

 

Alamin ang tungkol sa Remote Grid Program

Mga madalas na itanong

Nagpapadala kami ng mga abiso sa telepono, text at email sa mga kostumer na malamang na maapektuhan ng isang PSPS na pagkawala ng kuryente. Ang mga abiso ay magsasaad kung maaari kang masilbihan ng isang microgrid. Maaari mo ring alamin ang mga detalye ng pagkawala ng kuryente para sa iyong adres gamit ang aming mapa sa pagkawala ng kuryente.

Bisitahin ang mapa ng pagkawala ng kuryente

I-update ang iyong impormasyon sa pagkontak

Ginagamit lamang namin ang mga pamamahagi na microgrid kung kailan at saan ito ligtas na gawin. Kabilang dito ang mga naka-target at nakahiwalay na lugar na: 

  • Sinisilbihan ng mga nakabaon na linya ng kuryente 
  • Mga lugar na may mataas na panganib sa sunog sa labas 
  • Sa labas ng lagay ng panahon na footprint ng isang PSPS 

Ang pagkawala ng kuryente ay nagpapanatiling ligtas ang mga manggagawa. Kailangang ikonekta at idiskonekta ng aming mga tauhan nang mano-mano ang pinapatakbong pinagkukunan ng kuryente sa grid. Kabilang dito ang mga pansamantalang generator na nagpapatakbo sa mga pamamahagi na microgrid. Ang gawaing ito ay maaaring tumagal nang hanggang apat na oras. Makakaranas ang mga kostumer ng maikling pagkawala ng kuryente sa panahong ito. 

Pangunahing ginagamit namin ang generator na pinapagana ng diesel. Hindi kabilang dito ang Redwood Coast Airport Microgrid. Ang microgrid na ito ay pinapagana ng imbakan ng solar at baterya na kuryente. Nilalayon naming bawasan ang mga emisyon sa pamamagitan ng paggamit ng mas malinis na mga burning engine. Sinusubukan namin ang mga opsyon ng mas napapanatili at nababago para magamit sa hinaharap.

Ang proyektong Redwood Coast Airport Microgrid ay isang microgrid na hinimok ng komunidad. Pinapagana ito ng isang imbakan ng solar at baterya na kuryente na pag-aari ng isang ikatlong partido. Pinopondohan ito ng Redwood Coast Authority, Schatz Energy Research Center at Community Microgrid Enablement Program ng PG&E.

Hindi magbabago ang mga ito. Ang Remote Grid ay hindi magdadagdag ng mga singil o magpapataas ng mga rate ng kuryente. Maaaring patuloy na pumili ang mga kwalipikadong kostumer mula sa mga makukuhang iskedyul ng rate. Tatanggap ka pa rin ng serbisyo bilang isang PG&E, Community Choice Aggregator o Direct Access na kostumer.

Ang PG&E ay magmamay-ari at magpapaandar ng Remote Grid. Gagawin ito nang walang dagdag na gastos sa may-ari ng ari-arian. Susuriin at imementina namin ang Remote Grid nang buong taon. Susubaybayan namin ang sistema nang remote. Kung maganap ang isang pagkawala ng kuryente, ibabalik namin ang serbisyo. Magsasagawa rin ang PG&E ng pamamahala ng halaman upang mabawasan ang panganib sa wildfire.

Ang bawat lokasyon ay bahagyang naiiba. Makikipagtulungan kami sa may-ari upang mailatag ang magiging hitsura ng Remote Grid. Pagkatapos, i-install namin ang kagamitan sa isang 40 x 60 na talampakan na lugar na may bakod. Ang lugar na ito ay nasa loob ng 500 na talampakan ng panel o metro ng kuryente ng iyong ari-arian. Sa pangkalahatan, kabilang sa kagamitan ang solar array, mga lalagyan para sa mga baterya at de-kuryenteng kagamitan, isang tangke ng propane at isang backup na generator. Magi-install ang PG&E ng pang-seguridad na bakod sa palibot ng sistema ng kuryente.

Ang mga Remote Grid ay gumagawa ng malinis, tuluy-tuloy at maaasahang kuryente. Maaaring makaranas ang mga kostumer ng Remote Grid ng mas kaunting pagkawala ng kuryente mula sa grabeng lagay ng panahon. Bagama’t hindi lubos na ligtas ang mga Remote Grid sa mga pagkagambala ng serbisyo, ang mga ito ay napaka-maaasahang pagmumulan ng kuryente.

Kokontakin ng PG&E ang mga karapat-dapat na kostumer tungkol sa Remote Grid. Kung natutugunan ng lokasyon ang mga kinakailangan ng programa, rerepasuhin namin ang proyekto kasama ang may-ari. Sa puntong ito, sasagutin namin ang mga katanungan at tutugunan ang anumang pangangailangan na maaaring mayroon ang may-ari.

Bumuo ng enerhiyang may kayang ibagay para sa iyong komunidad at ang mga mahalagang pasilidad nito.

Higit pang impormasyon tungkol sa mga pagkawala ng kuryente at kaligtasan

Kaligtasan

Sa PG&E, wala nang mas mahalaga pa kaysa sa kaligtasan.

Paghahanda at suporta sa pagkawala ng kuryente

Manatiling handa para sa mga pagkawala ng kuryente at humiling ng suporta.

Community Wildfire Safety Program (CWSP)

Alamin kung paano namin ginagawang mas ligtas at mas maaasahan ang aming sistema.