هشدار فوری

حمایت بهداشتی و دسترس‌پذیری

ما برای شما و خانواده‌تان گزینه‌های حمایتی در نظر گرفته‌ایم

Medical Baseline Program

آیا برای تامین نیازهای پزشکی خود به برق نیاز دارید؟ از خدمات تامین انرژی با پایین‌ترین قیمت در نرخ جاری و کمک‌های تکمیلی استفاده کنید.

Vulnerable Customer Status

اگر برای حفظ سلامت یا ایمنی خود به برق متکی هستید، از خدمات تکمیلی استفاده کنید. برای این که واجدشرایط شناخته شوید، لزوماً نباید نیازهای پزشکی خاصی داشته باشید. 

Disability Disaster Access and Resources (DDAR)

برای ایجاد برنامه اضطراری، یافتن خدمات حمل‌ونقل و...، از منابع کمکی استفاده کنید. 

برنامه باتری سیار

برق وسایل مهم را در ساعات خاموشی تامین کنید.

منابع زبانی و کمکی

منابع یا هشدارها را به زبان یا در قالب ترجیحی خود دریافت کنید. 

اطلاعات بیشتر درباره قطع برق

دریافت راهنمایی در زمینه کسب آمادگی برای ساعات خاموشی

ما می‌کوشیم تا جوامع خود را در برابر آتش‌سوزی‌های گسترده مصون کنیم. تلاش‌های ما، با وجود موثر بودن، ممکن است سبب قطع جریان برق شود. 

غذا، سرپناه و حمل‌ونقل

از خدمات حمایتی که برای ساعات PSPS در نظر گرفته شده است، استفاده کنید. این خدمات ممکن است شامل اسکان در هتل، تهیه غذا یا خدمات حمل‌ونقل باشد.  

منابع ویژه کانتی

با مراکز خدماتی فعال در کانتی خود، مانند بانکهای غذا یا مراکز Meals on Wheels، آشنا شوید.