การแจ้งเตือนเร่งด่วน

การสนับสนุนด้านสุขภาพและการเข้าถึง

เรามีตัวเลือกการสนับสนุนสำหรับคุณและครอบครัว

Medical Baseline Program

คุณต้องใช้ไฟฟ้าเพื่อความจำเป็นทางการแพทย์บางประการหรือไม่ ได้รับไฟฟ้าในอัตราค่าไฟต่ำที่สุดจากอัตราของคุณในปัจจุบันและการสนับสนุนเพิ่มเติม

Vulnerable Customer Status

รับการสนับสนุนเพิ่มเติมหากคุณพึ่งพาพลังงานด้วยเหตุผลด้านสุขภาพหรือความปลอดภัยของคุณ ในการได้รับสิทธิ์ คุณไม่จำเป็นต้องมีความจำเป็นทางการแพทย์บางโดยเฉพาะ 

Disability Disaster Access and Resources (DDAR)

รับความช่วยเหลือในการสร้างแผนฉุกเฉิน ค้นหารถที่เข้าถึงได้ และอื่น ๆ 

Portable Battery Program

จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์สำคัญในระหว่างที่ไฟดับ

ภาษาและแหล่งข้อมูลสำหรับช่วยเหลือ

รับแหล่งข้อมูลหรือการแจ้งเตือนในภาษาหรือรูปแบบที่คุณต้องการ 

แหล่งทรัพยากรเมื่อตัดกระแสไฟ

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดกระแสไฟ

รับความช่วยเหลือในการเตรียมความพร้อมเมื่อมีการตัดกระแสไฟ

เรากำลังดำเนินการเพื่อช่วยให้ชุมชนปลอดภัยจากไฟป่า แม้ว่าการทำงานของเราจะได้ผล แต่อาจทำให้มีการตัดกระแสไฟ 

อาหาร ที่พัก และการคมนาคม

ค้นหาการสนับสนุนในระหว่าง PSPS ซึ่งอาจรวมถึงการเข้าพักโรงแรม มื้ออาหาร หรือการเดินทางที่เข้าถึงได้  

ทรัพยากรสำหรับเคาน์ตีที่กำหนด

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ในเคาน์ตีของคุณ เช่น ธนาคารอาหารในท้องถิ่นหรือ บริการจัดหาอาหารไปส่ง