การแจ้งเตือนเร่งด่วน

Disability Disaster Access and Resources program

การสนับสนุนและบริการเพื่อให้คุณปลอดภัยในช่วงที่ตัดไฟ

PG&E ร่วมเป็นพันธมิตรกับ California Foundation for Independent Living Centers (CFILC) เราร่วมกันให้การสนับสนุนผู้สูงอายุและผู้พิการ มีความช่วยเหลือให้บริการก่อน ระหว่าง และหลังการตัดไฟเพื่อความปลอดภัยจากไฟป่า

 

หากคุณมีความจำเป็นทางการแพทย์หรือการใช้ชีวิตด้วยตนเอง โปรแกรม DDAR ช่วยคุณได้

 

 • จัดทำแผนฉุกเฉิน
 • สมัครเข้าร่วม Medical Baseline Program
 • ยื่นขอรับแบตเตอรี่สำรองแบบพกพา
 • รับบริการรถรับส่งสำหรับผู้พิการในกลุ่ม ADA และห้องพักในโรงแรมระหว่างการตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (PSPS) หรือการตัดไฟเพื่อความปลอดภัยจากไฟป่าอื่น ๆ
 • รับอาหารทดแทนในระหว่าง PSPS หรือการตัดไฟเพื่อความปลอดภัยจากไฟป่าอื่น ๆ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยดาวน์โหลด DDAR Program Fact Sheet  (PDF) หรือเยี่ยมชม เว็บไซต์ DDAR

การมีสิทธิ์ใน Disability Disaster Access and Resources Program

 

การจะมีคุณสมบัติเข้าร่วม คุณต้อง: 

 

 • อาศัยใน High Fire-Threat District หรือ
 • ประสบกับกิจกรรม PSPS ตั้งแต่ปี 2020 สองครั้งขึ้นไป
 • และอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้:
  • ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเทคโนโลยีช่วยเหลือ
  • มีภาวะทุพพลภาพหรือมีภาวะเรื้อรัง
  • ต้องอาศัยไฟฟ้าในการใช้ชีวิตด้วยตนเอง

California Foundation for Independent Living Centers (CFILC) จะตัดสินว่าผู้ใดมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับแบตเตอรี่และทรัพยากรอื่น ๆ โดยจะไม่พิจารณาถึงความจำเป็นทางการแพทย์และรายได้ ไม่จำเป็นต้องมีแพทย์ตรวจสอบยืนยันภาวะทุพพลภาพ  

สมัครบริการ Disability Disaster Access and Resources

คุณสามารถสมัครได้โดยติดต่อ DDAR Center ในพื้นที่ของคุณ

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดกระแสไฟ

Community Wildfire Safety Program (CWSP)

ดูวิธีที่เราทำให้ระบบของเราปลอดภัยและน่าเชื่อถือมากขึ้น

อาหาร ที่พัก และการคมนาคม

ค้นหาการสนับสนุนในระหว่าง PSPS ซึ่งอาจรวมถึงการเข้าพักโรงแรม มื้ออาหาร หรือการเดินทางที่เข้าถึงได้  

ทรัพยากรสำหรับเคาน์ตีที่กำหนด

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ในเคาน์ตีของคุณ เช่น ธนาคารอาหารในท้องถิ่นหรือ บริการจัดหาอาหารไปส่ง