هشدار فوری

برنامه‌ریزی اضطراری

خود و خانواده خود را با اماده شدن برای حوادث غیر منتظره ایمن نگه دارید

اطلاعات تماس خود را برای دریافت هشدارهای مهم به روز کنید.

آیکون اطلاعیه مهم نکته: این صفحه را یک رایانه ترجمه کرده است. اگر سوالی دارید، با خدماتزبان با شماره 6789-660-877-1 تماس بگیرید.

  برنامه‌ریزی اضطراری برای کودکان

  حتی کودکان نیز می توانند در اماده شدن برای شرایط اضطراری نقش داشته باشند. در مورد برخی از راه هایی که بچه ها می توانند به اماده شدن کمک کنند یاد بگیرید.

  منابع قطع برق بیشتر

  در هنگام قطع برق مطلع باشید

  هشدارهای متنی یا ایمیل در مورد مکان های مهم برای شما یا یکی از عزیزان دریافت کنید.

  پشتیبانی بهداشتی و دسترسی

  دریافت پشتیبانی اگر شما در قدرت برای سلامت یا ایمنی خود تکیه می کنند.

  نکات ایمنی

  راه های بیشتری برای اماده سازی و ایمن ماندن در هنگام قطع برق و سایر رویدادهای غیر منتظره پیدا کنید.