Mahalagang Alerto

Pagpaplano para sa emergency

Panatilihing ligtas ang iyong sarili at ang iyong pamilya sa pamamagitan ng paghahanda para sa mga hindi inaasahang pangyayari

I-update ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan upang makakuha ng mahahalagang alerto.

sagisag ng mahalagang abiso Tandaan: Isinalin ng kompyuter ang pahinang ito. Kung mayroon kang mga katanungan, tumawag sa mga serbisyo ng wika sa 1-877-660-6789 .

Pagpaplano para sa emergency para sa mga bata

Maging ang mga bata ay maaaring gumanap ng papel sa paghahanda para sa mga emerhensiya. Alamin ang ilan sa mga paraan na makakatulong ang mga bata sa paghahanda.

Higit pang mga madudulugan kapag nawalan ng kuryente

Manatiling may alam sa panahon ng mga outage

Kumuha ng mga alerto sa text o email tungkol sa mga lokasyong mahalaga sa iyo o sa isang mahal sa buhay.

Suporta sa kalusugan at accessibility

Makatanggap ng suporta kung umaasa ka sa kapangyarihan para sa iyong kalusugan o kaligtasan.

Mga tip sa kaligtasan

Humanap ng higit pang mga paraan upang maghanda at manatiling ligtas sa panahon ng pagkawala ng trabaho at iba pang hindi inaasahang pangyayari.