การแจ้งเตือนเร่งด่วน

การวางแผนกรณีฉุกเฉิน

ดูแลตัวเองและครอบครัวให้ปลอดภัยโดยเตรียมพร้อมสําหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

อัปเดตข้อมูลติดต่อของคุณเพื่อรับการแจ้งเตือนที่สําคัญ

ícono de aviso importante หมายเหตุ: คอมพิวเตอร์ได้แปลหน้านี้ หากคุณมีคําถาม โปรดโทรติดต่อบริการภาษาที่หมายเลข 1-877-660-6789

  การวางแผนฉุกเฉินสำหรับเด็ก

  แม้แต่เด็ก ๆ ก็สามารถมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมสําหรับเหตุฉุกเฉินได้ เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการบางอย่างที่เด็ก ๆ สามารถช่วยเตรียมความพร้อมได้

  ทรัพยากรเพิ่มเติมในกรณีที่มีการตัดกระแสไฟ

  คอยติดตามข่าวสารเมื่อไฟฟ้าดับ

  รับการแจ้งเตือนทางข้อความหรืออีเมลเกี่ยวกับสถานที่สําคัญสําหรับคุณหรือคนที่คุณรัก

  การสนับสนุนด้านสุขภาพและการเข้าถึง

  รับการสนับสนุนหากคุณพึ่งพาพลังงานเพื่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของคุณ

  เคล็ดลับด้านความปลอดภัย

  หาวิธีเพิ่มเติมในการจัดเตรียมและรักษาความปลอดภัยในช่วงที่เกิดไฟฟ้าดับและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอื่น ๆ