Mahalagang Alerto

Mga webinar at kaganapan sa kaligtasan sa wildfire

Sumali sa PG&E webinar sa kaligtasan sa wildfire

2023 Mga report ng Safety Town Hall

 

2022 Mga report ng Safety Town Hall

 

Mga 2021 na ulat ng Safety Town Hall

 

2020 mga report ng Safety Town Hall

Karagdagang mapagkukunan sa mga pagkawala ng kuryente at kaligtasan

Community Resource Centers

Nagbibigay ng suporta sa mga kostumer sa panahon ng isang Public Safety Power Shutoff (PSPS).

Pagpaplano para sa emergency

Panatilihing ligtas ang sarili at ang iyong pamilya sa pamamagitan ng paghahanda para sa mga hindi inaasahang kaganapan.

Pagbabayad sa pagkawala ng kuryente

Tumanggap ng kabayaran para sa matagal na mga pagkawala ng kuryente.