هشدار فوری

وبینارها و رویدادهای ایمنی در برابر آتش‌سوزی

به وبینار ایمنی در برابر آتش‌سوزی PG&E بپیوندید

گزارش‌های ایمنی Town Hall سال 2023

 

گزارش‌های ایمنی Town Hall سال 2022

 

گزارش‌های ایمنی Town Hall سال 2021

 

گزارش‌های ایمنی Town Hall سال 2020

دیگر منابع بیشتر مربوط به خاموشی و ایمنی

مراکز کمک‌رسانی همگانی

پشتیبانی از مشترکان در دوره قطع برق برای حفظ ایمنی عمومی (Public Safety Power Shutoff، PSPS).

برنامه‌ریزی اضطراری

با کسب آمادگی برای مقابله با رویدادهای غیرمنتظره، از خود و خانواده‌تان محافظت کنید.

پرداخت‌های مربوط به خاموشی

دریافت غرامت بابت خاموشی طولانی.