การแจ้งเตือนเร่งด่วน

Portable Battery Program

แบตเตอรี่พกพาสำรองสำหรับลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

ภาพรวมของโปรแกรม

โปรแกรม Portable Battery Program (PBP) นำเสนอการสนับสนุนพิเศษสำหรับผู้ที่พึ่งพาไฟฟ้าเพื่อความจำเป็นทางการแพทย์ ด้วยโปรแกรมนี้ ลูกค้าที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์อาจได้รับแบตเตอรี่พกพาสำรอง ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ เทคโนโลยีช่วยเหลือ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในระหว่างการตัดกระแสไฟ 

วิธีการ

 1. หากคุณมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์อยู่แล้ว จะไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ พันธมิตรร่วมโปรแกรมของเราจะติดต่อไปโดยตรงเพื่อดำเนินการประเมิน
 2. เมื่อพิจารณาจากการประเมินนี้ พบว่าคุณเหมาะสำหรับแบตเตอรี่แบบพกพาที่เหมาะกับความต้องการด้านไฟฟ้าของคุณ
 3. เราส่งมอบแบตเตอรี่ 

 

หากไฟฟ้าของคุณจำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ที่มีกำลังไฟเกินกว่าแบตเตอรี่แบบพกพา คุณจะได้รับการส่งต่อไปยัง Disability Disaster Access and Resources Program เพื่อรับการสนับสนุน

คุณสมบัติ

คุณอาจเข้าเกณฑ์สำหรับ PBP หากคุณ:

 • ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ เทคโนโลยีช่วยเหลือ หรือครุภัณฑ์ทางการแพทย์
 • เป็นลูกค้าของ Medical Baseline หรือ Self-Identified Vulnerable
 • และมีประสบการณ์เกี่ยวกับ:
  • เคยประสบเหตุการณ์การตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety Power Shutoff) อย่างน้อยหนึ่งครั้งในปี 2021 หรือ
  • ประสบเหตุการณ์ไฟฟ้าดับจาก Enhanced Powerline Safety Setting อย่างน้อยห้าครั้งขึ้นไปในปี 2022

ความปลอดภัยของแบตเตอรี่แบบพกพา

หลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน ใช้แบตเตอรี่แบบพกพาอย่างปลอดภัยเสมอ เมื่อใช้แบตเตอรี่แบบพกพา:

 

 • ปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดโดยผู้ผลิตเสมอ
 • ไม่เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟอื่น
 • ใช้งานในพื้นที่ที่แห้งและสะอาด
 • ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่แบบพกพาของคุณรองรับความต้องการไฟฟ้าของอุปกรณ์หรือไม่
 • อย่าใช้เกินกว่ารายละะเอียดที่ผู้ผลิตกำหนดไว้
 • ห้ามสูบบุหรี่หรือห้ามทำให้มีเปลวไฟใกล้แบตเตอรี่
 • ห้ามเดินสายไฟไว้ใต้พรมหรือผ้าปูพื้น
 • อย่าเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ภายในบ้าน

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของไฟสำรอง

พันธมิตรทรัพยากร

ทรัพยากรเพิ่มเติมในกรณีที่มีการตัดกระแสไฟ

โปรแกรม Community Wildfire Safety Program

เรากำลังดำเนินงานเพื่อรักษาความปลอดภัยจากการเกิดไฟป่าให้กับชุมชน ในระหว่างที่มีผลบ้งคับใช้ ความพยายามของเราอาจทำให้ต้องตัดกระแสไฟฟ้า 

อาหาร ที่พัก และการคมนาคม

ค้นหาการสนับสนุนในระหว่าง PSPS ซึ่งอาจรวมถึงการเข้าพักโรงแรม มื้ออาหาร หรือการเดินทางที่เข้าถึงได้  

ทรัพยากรเฉพาะเคาน์ตี้

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ในเคาน์ตีของคุณ เช่น ธนาคารอาหารในท้องถิ่นหรือ บริการจัดหาอาหารไปส่ง