Cảnh báo khẩn cấp

Kế hoạch Tỷ lệ theo Cấp bậc (E-1) của PG&E

Hiểu rõ Kế hoạch Tỷ lệ theo Cấp

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Xem lại so sánh song song tất cả các chương trình giá.

  Hai cấp giải thích

  Gói giá này có hai mức giá, được gọi là “bậc”, dựa trên mức năng lượng bạn sử dụng. 

  • Năng lượng được sử dụng trong Trợ cấp Cơ bản của quý vị là Cấp 1 và được tính hóa đơn ở mức giá thấp nhất.
  • Năng lượng được sử dụng vượt quá Trợ cấp Cơ bản được coi là Bậc 2 và được lập hóa đơn với giá cao hơn.

  Bậc đầu tiên và mức giá thấp nhất được gọi là Trợ cấp Cơ bản của quý vị. Nó bao gồm sự phân bổ năng lượng dựa trên nơi quý vị sống, nguồn nhiệt và mùa hè hoặc mùa đông.

  • Giá mùa hè kéo dài từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 9.
  • Giá mùa đông kéo dài từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 5.

  Nhận thông tin chi tiết về trợ cấp cơ bản

  • Giá năng lượng chỉ thay đổi khi quý vị vượt quá Trợ cấp Cơ bản và chuyển sang Bậc 2 trong chu kỳ thanh toán hàng tháng.
  • Kể từ khi Trợ cấp Cơ bản thay đổi theo mùa, số tiền năng lượng được tính hóa đơn ở mức giá thấp nhất cũng thay đổi theo mùa.
  • Quý vị có thể tiết kiệm hóa đơn bằng cách tiết kiệm năng lượng và ở trong Trợ cấp Cơ bản càng lâu càng tốt.
  • Chương trình này phù hợp nhất với những khách hàng không thể giảm mức sử dụng năng lượng trong một số thời điểm nhất định trong ngày.
  Tier pricing starts low each billing period, then increases slightly for the following tiers

  biểu tượng thông báo quan trọngLưu ý:Biểu đồ này thể hiện khách hàng sử dụng trên mức trung bình. Khoảng thời gian ở mỗi bậc phụ thuộc vào mức sử dụng năng lượng hàng tháng.

   

  Các tùy chọn mức giá khác

  Lưu bằng tiện ích bổ sung SmartRate ielts

  Chương trình SmartRate có thể giúp bạn tiết kiệm tới 20 phần trăm hóa đơn năng lượng mùa hè. Nhận giảm giá khi giảm mức sử dụng năng lượng của bạn lên đến 15 ngày một năm.

  Kiểm soát bằng kế hoạch Thời gian sử dụng

  Gói giá dựa trên Thời gian sử dụng, mức giá thay đổi tùy thuộc vào thời điểm quý vị sử dụng năng lượng trong ngày, tuần và mùa.

  Mức giá cho các ngôi nhà chạy bằng điện

  Chương trình mức giá Nhà điện là lý tưởng nếu quý vị điện hóa nhà bằng một hoặc nhiều điều sau đây:

  • xe điện (EV)
  • dung lượng pin
  • bơm nhiệt điện để làm nóng nước hoặc điều hòa không khí (làm nóng hoặc làm mát không gian)

  Nhiều cách hơn để quản lý chi phí năng lượng

  Công cụ sử dụng năng lượng

  Đăng nhập để nhận phân tích mức giá được cá nhân hóa và tìm hiểu cách nhà quý vị sử dụng năng lượng.

   

  Cảnh báo Năng lượng

  Thông báo Dự báo Hóa đơn gửi thông báo nếu hóa đơn của bạn dự kiến vượt quá số tiền bạn chỉ định.