Cảnh báo khẩn cấp

Notice of Accessing, Collecting, Storing, Using and Disclosing Energy Usage Information (Thông báo Truy cập, Thu thập, Lưu trữ, Sử dụng và Tiết lộ Thông tin Sử dụng Năng lượng)

Chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa hợp lý để bảo vệ Energy Usage Data (Dữ liệu Sử dụng Năng lượng)

Lần cập nhật gần đây nhất: Ngày 1 tháng 7 năm 2022

 

Quyền riêng tư của quý vị là ưu tiên hàng đầu đối với PG&E và chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa hợp lý để bảo vệ Energy Usage Data về quý vị. California Public Utilities Commission (CPUC) đã ban hành "Các Quy tắc Quyền riêng tư và Biện pháp Bảo mật cho Energy Usage Data (PDF, 476 KB)" để bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng. Chúng tôi coi thông tin khách hàng là bí mật, xử lý phù hợp với tất cả các yêu cầu pháp lý và quy định do CPUC và các cơ quan quản lý khác đưa ra. Thông báo này nhằm báo cho quý vị biết về cách PG&E xử lý Energy Usage Data mà chúng tôi thu thập và xử lý. Notice of Accessing, Collecting, Storing, Using and Disclosing Energy Usage Information (Thông báo Truy cập, Thu thập, Lưu trữ, Sử dụng và Tiết lộ Thông tin Sử dụng Năng lượng) của PG&E bao gồm Pacific Gas and Electric Company, nhân viên, đại lý, nhà thầu và các chi nhánh của công ty.

 

Vui lòng xem thêm Privacy Policy (Chính sách Quyền riêng tư) của chúng tôi về quyền riêng tư đối với Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập. Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi được sửa đổi để phản ánh các quyền của người tiêu dùng ở California (cư dân California) theo California Consumer Privacy Act.

 

 

Định nghĩa

 

“Thông tin Cá nhân” có nghĩa là bất kỳ thông tin nào mà khi được sử dụng độc lập hoặc kết hợp với thông tin cá nhân hoặc thông tin nhận dạng khác thì có thể dùng để phân biệt hoặc xác định danh tính của một cá nhân, gia đình hoặc hộ gia đình là hoặc bao gồm khách hàng của PG&E. Thông tin này phải tuân theo các yêu cầu bảo mật

 

“Energy Usage Data” có nghĩa là bất kỳ thông tin sử dụng nào thu được qua Cơ sở Hạ tầng Đo lường Nâng cao (Advanced Metering Infrastructure, AMI) của PG&E, bao gồm cả SmartMeters™ của PG&E, khi được liên kết với bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng hợp lý để xác định khách hàng cá nhân, gia đình, hộ gia đình, cư trú hoặc không cư trú

 

“Bên Thứ ba” có nghĩa là nhà cung cấp, đại lý, nhà thầu hoặc chi nhánh cung cấp dịch vụ cho hoặc thay mặt cho PG&E

 

“Quý vị” có nghĩa là bất kỳ khách hàng của PG&E, người truy cập trang web hoặc người dùng ứng dụng di động nào

 

 

PG&E thu thập loại thông tin nào?

 

PG&E cam kết chỉ thu thập những thông tin cần thiết để cung cấp dịch vụ cho quý vị hoặc tuân theo quy định của pháp luật. Chúng tôi nhận, lưu trữ và xử lý Thông tin Cá nhân, bao gồm cả dữ liệu Energy Usage Data, dựa trên mối quan hệ kinh doanh của chúng tôi với quý vị và việc quý vị sử dụng các dịch vụ tiện ích của chúng tôi. Một số ví dụ bao gồm:

 

 • Thông tin liên hệ cho phép chúng tôi liên lạc với quý vị, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của quý vị
 • Thông tin lập hóa đơn và thanh toán được sử dụng để thanh toán hóa đơn tiện ích của quý vị, bao gồm thông tin tài chính, lịch sử tín dụng và Số An sinh Xã hội của quý vị
 • Energy Usage Data, bao gồm dữ liệu sử dụng điện và khí gas do hệ thống đo lường của chúng tôi thu thập
 • Thông tin được thu thập khi quý vị chọn tham gia vào các chương trình hoặc dịch vụ tiện ích, chẳng hạn như các chương trình Energy Efficiency (Tiết kiệm Năng lượng) hoặc Demand Response (Đáp ứng Nhu cầu) hoặc các dịch vụ dựa trên trang web như Your Account (Tài khoản của Quý vị)

 

Cookie: Khi quý vị truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi hoặc các dịch vụ trực tuyến, máy chủ của chúng tôi có thể tạo cookie, là những mẩu thông tin nhỏ được đặt trên thiết bị của quý vị nhằm cung cấp trải nghiệm thuận tiện hơn cho quý vị. Khi xem thông tin tài khoản của quý vị trực tuyến, quý vị có thể cung cấp hoặc tiết lộ một số thông tin nhất định cho chúng tôi và các đối tác kinh doanh của chúng tôi. Mặc dù dữ liệu Energy Usage Data của quý vị không được liên kết với các cookie được sử dụng trên trang web hoặc các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, nhưng Thông tin Cá nhân của quý vị có thể được liên kết với các cookie này khi quý vị sử dụng một số tính năng nhất định như "Nhớ Tên người dùng Của tôi". Để biết thêm thông tin về cách PG&E sử dụng cookie và cách quý vị có thể tắt cookie, vui lòng xem chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

 

 

Thông tin được thu thập như thế nào?

 

Chúng tôi thu thập thông tin theo nhiều cách khác nhau, bao gồm:

 

 • Khi quý vị sử dụng điện và khí gas, hệ thống đo lường của chúng tôi sẽ thu thập Energy Usage Data
 • Khi quý vị thiết lập tài khoản của mình hoặc tương tác với chúng tôi về tài khoản của quý vị, dịch vụ tiện ích và việc quý vị tham gia vào các chương trình tiện ích. Thông tin này có thể được thu thập qua điện thoại với đại diện dịch vụ khách hàng, qua thư, bằng văn bản, bằng email, qua trang web của chúng tôi tại pge.com (xem Terms of Use (Điều khoản Sử dụng)) hoặc thông qua các nhà cung cấp thay mặt chúng tôi cung cấp dịch vụ.
 • Khi chúng tôi làm việc với các bên thứ ba như đại lý tín dụng, nhà nghiên cứu thị trường hoặc nhà thầu cung cấp các dịch vụ tiện ích thay mặt chúng tôi
 • Từ các nguồn khác: Chúng tôi có thể bổ sung thông tin được mô tả ở trên với thông tin chúng tôi thu được từ các nguồn khác, bao gồm cả từ các nhà cung cấp dữ liệu trực tuyến và ngoại tuyến. Thông tin bổ sung đó có thể bao gồm thông tin liên hệ, chẳng hạn như địa chỉ email, dữ liệu nhân khẩu học của quý vị hoặc thông tin có liên quan khác.

 

 

Cách chúng tôi sử dụng Energy Usage Data?

 

Chúng tôi sử dụng Energy Usage Data mà chúng tôi thu thập để cung cấp các dịch vụ tiện ích cho quý vị và để thông báo cho quý vị về các chương trình cũng như dịch vụ liên quan đến tiện ích có sẵn cho quý vị. Một số ví dụ bao gồm:

 • Để tạo bảng sao kê thanh toán và theo dõi lịch sử lập hóa đơn cũng như thanh toán cho tài khoản của quý vị
 • Để cho phép quý vị xem Energy Usage Data của mình vào ngày hôm sau, khi có thể, bằng cách truy cập an toàn qua Internet
 • Để trao đổi với quý vị về việc sử dụng năng lượng nhằm giúp quý vị chọn gói giá phù hợp nhất hoặc nếu quý vị muốn, nhằm giúp quý vị tận dụng hiệu quả hơn các chương trình định giá do PG&E cung cấp, chẳng hạn như chương trình SmartRateTM của chúng tôi
 • Để trao đổi với quý vị về các mẹo quản lý năng lượng và tiết kiệm năng lượng phù hợp với khu vực địa lý, khí hậu và việc sử dụng năng lượng hàng ngày của quý vị
 • Để cải thiện các dịch vụ tiện ích của chúng tôi cho quý vị

 

Chúng tôi cũng có thể đưa dữ liệu về việc sử dụng điện và khí gas của quý vị vào một nhóm dữ liệu sử dụng khác để dữ liệu này trở nên ẩn danh và không thể nhận dạng cá nhân quý vị. Ví dụ, nhóm dữ liệu có thể được sử dụng để cung cấp bản tóm tắt về tổng mức sử dụng năng lượng cho tất cả các gia đình và doanh nghiệp trong một khu vực địa lý hoặc vùng khí hậu nhất định. Trong những trường hợp này, dữ liệu Energy Usage Data được chúng tôi sử dụng để quản lý, cung cấp và cải thiện các dịch vụ cũng như hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Một số ví dụ bao gồm:

 • Để phân tích mức giá và cấu trúc giá
 • Để dự báo các mô hình sử dụng và lập kế hoạch tăng trưởng ở các khu vực địa lý khác nhau
 • Để cải thiện kế hoạch cung cấp năng lượng và để thiết kế các hệ thống phân phối năng lượng của chúng tôi hiệu quả hơn

 

 

Chia sẻ Energy Usage Data với các bên thứ ba

 

Để cung cấp cho quý vị các dịch vụ hoặc để hoàn thành các giao dịch do quý vị yêu cầu, chúng tôi có thể chuyển Energy Usage Data của quý vị cho Bên Thứ ba, là những người đại diện cho chúng tôi. Các Bên Thứ ba hành động thay mặt cho PG&E được yêu cầu tuân thủ các biện pháp về quyền riêng tư và bảo mật giống như PG&E, đồng thời sẽ được đánh giá bảo mật toàn diện đối với các quy trình xử lý dữ liệu của họ trước khi PG&E cho phép chia sẻ Thông tin Cá nhân của khách hàng.

 

PG&E không tiết lộ Energy Usage Data của khách hàng cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức kinh doanh nào khác nếu không được quý vị đồng ý trước, ngoại trừ trường hợp cần thiết để PG&E:

 

 • Cung cấp dịch vụ cho quý vị
 • Vận hành và bảo trì hệ thống điện hoặc khí gas của PG&E
 • Tuân thủ một lệnh, trát đòi hầu tòa hoặc lệnh tòa án hợp lệ
 • Tuân thủ yêu cầu hợp lệ của California Public Utilities Commission hoặc yêu cầu từ các cơ quan chính phủ liên bang hoặc tiểu bang khác có thẩm quyền hợp pháp để lấy dữ liệu từ PG&E
 • Cho phép các Bên Thứ ba cung cấp các dịch vụ liên quan đến tiện ích thay mặt cho PG&E nhưng chỉ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ và tuân theo các yêu cầu về bảo mật và an ninh
 • Hỗ trợ nhân viên ứng phó khẩn cấp trong các tình huống đe dọa tức thì đến tính mạng hoặc tài sản

 

Như đã nêu trên đây, PG&E có thể chia sẻ Energy Usage Data cụ thể không phải của khách hàng với các tổ chức khác nhằm mục đích thực hiện các hoạt động có thể giúp cải thiện các chương trình như Energy Efficiency và Demand Response hoặc để cung cấp thông tin cho việc lập chính sách năng lượng của California theo chỉ dẫn của CPUC.

 

Để biết thêm thông tin về quyền của quý vị và nghĩa vụ của Bên Thứ ba sử dụng hoặc truy cập Thông tin Cá nhân của quý vị, vui lòng liên hệ với PG&E theo địa chỉ hoặc liên kết bên dưới hoặc xem Privacy Rules (Quy tắc Quyền riêng tư) của CPUC.

 

 

Quý vị có quyền lựa chọn chia sẻ Energy Usage Data

 

Quý vị có thể cho phép các công ty hoặc cá nhân khác nhận Thông tin Cá nhân của quý vị, bao gồm cả Energy Usage Data. Trước khi chia sẻ thông tin, điều quan trọng là quý vị phải hiểu các bên khác dự định sử dụng thông tin của quý vị như thế nào, liệu họ có chia sẻ thông tin đó với người khác hay không và quyền của quý vị với tư cách là người tiêu dùng. Chúng tôi khuyến khích quý vị bảo mật tên người dùng, mật khẩu và thông tin cá nhân khác cụ thể cho tài khoản PG&E của quý vị.

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập pge.com/sharemydata.

 

 

Lưu giữ thông tin

 

Chúng tôi lưu giữ Thông tin Cá nhân, bao gồm cả Energy Usage Data, dựa trên các yêu cầu pháp lý hoặc khuyến nghị, kể cả những khuyến nghị từ CPUC. Tóm lại, chúng tôi chỉ lưu giữ Thông tin Cá nhân cho đến khi còn cần thiết một cách hợp lý để cung cấp các dịch vụ tiện ích cho quý vị hoặc theo sự chấp thuận của CPUC hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Các phương pháp tiêu hủy thông tin an toàn được sử dụng khi thông tin không còn cần thiết.

 

 

Xem Energy Usage Data của quý vị

 

Quyền truy cập Energy Usage Data được cung cấp thông qua bảng sao kê thanh toán hàng tháng hoặc thông qua cổng thông tin Your Account (Tài khoản của Quý vị) trực tuyến. Your Account hiển thị dữ liệu Energy Usage Data một ngày sau khi sử dụng thực tế và hiển thị mức sử dụng hàng giờ cho khách hàng là dân cư và dữ liệu khoảng thời gian 15 phút cho khách hàng không phải là dân cư (doanh nghiệp).

 

Trang web của PG&E cũng cung cấp quyền truy cập an toàn vào thông tin giá cả, bao gồm ước tính hóa đơn cuối tháng và mức giá tại thời điểm cao điểm và không cao điểm. Khách hàng sử dụng gói giá tiêu chuẩn cũng có tùy chọn được thông báo khi họ chuyển lên các mức giá cao hơn bằng cách tham gia vào chương trình PG&E tự nguyện được gọi là Energy Alerts (Cảnh báo Năng lượng).

 

 

Quản lý thông tin của quý vị

 

Chúng tôi cung cấp một số lựa chọn nhất định về cách chúng tôi trao đổi với quý vị và những Thông tin Cá nhân mà quý vị cung cấp cho chúng tôi. Trong một số trường hợp, quý vị có quyền giới hạn thông tin quý vị cung cấp cho chúng tôi.

 

 • Social Security Number: Để thiết lập hoặc thiết lập lại dịch vụ, quý vị có thể được yêu cầu cung cấp Số An sinh Xã hội để chúng tôi xác thực danh tính của quý vị. Quý vị có quyền không cung cấp Số An sinh Xã hội của mình, tuy nhiên, quý vị có thể bị tính phí đặt cọc và chúng tôi sẽ yêu cầu một hình thức nhận dạng thay thế (ví dụ: bằng lái xe, hộ chiếu, giấy tờ tùy thân của Tiểu bang, v.v.). Khoản đặt cọc khi thiết lập dịch vụ có thể được miễn nếu tài khoản được đăng ký thanh toán điện tử và thanh toán định kỳ qua pge.com hoặc được bảo đảm bằng người bảo lãnh hóa đơn. Khoản đặt cọc tái thiết lập dịch vụ có thể được miễn nếu được bảo đảm bằng người bảo lãnh hóa đơn.
 • Your Account: Với tư cách là khách hàng, quý vị có thể đăng ký Tài khoản của Quý vị trực tuyến tại pge.com để truy cập ngay vào hóa đơn, thanh toán điện tử và nhận các thông báo quan trọng. Nếu quý vị chọn đăng ký Your Account, quý vị sẽ được yêu cầu cung cấp địa chỉ email của mình. Quý vị có quyền từ chối cung cấp địa chỉ email; tuy nhiên, quý vị sẽ không thể tận dụng các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, chẳng hạn như lập hóa đơn và thanh toán điện tử.
 • Trao đổi qua Email: Nếu quý vị đã chọn nhận thông báo qua email từ chúng tôi, quý vị có thể chọn không nhận những email này bất kỳ lúc nào bằng cách thực hiện theo quy trình hủy đăng ký ở phần chân trang của email hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi theo cách được mô tả trong phần "Liên hệ với Chúng tôi" của Chính sách này. Nếu là khách hàng đã đăng ký sử dụng Your Account (Tài khoản của Quý vị) để truy cập tài khoản của mình trực tuyến, quý vị có thể chọn không nhận thông báo trong tương lai bằng cách cập nhật phần tùy chọn trên trang Profile & Alert (Hồ sơ và Cảnh báo) trên cổng thông tin Your Account (Tài khoản của Quý vị) tại pge.com.

 

Để giúp bảo vệ quyền riêng tư của quý vị và cung cấp cho quý vị dịch vụ chất lượng, chúng tôi dựa vào quý vị để cung cấp cho chúng tôi thông tin đầy đủ và chính xác. Nếu quý vị cho rằng thông tin chúng tôi có về quý vị là không chính xác hoặc đã lỗi thời, chúng tôi khuyến khích quý vị liên hệ với chúng tôi trong thời gian sớm nhất để cập nhật hoặc sửa thông tin. Quý vị có thể cập nhật hoặc sửa thông tin của mình bằng cách gọi đến số được liệt kê trong phần "Liên hệ với Chúng tôi" bên dưới hoặc bằng cách đăng nhập vào tài khoản trực tuyến của quý vị thông qua cổng Your Account tại pge.com để chỉnh sửa hồ sơ của quý vị.

 

 

Bảo mật

 

Bảo vệ thông tin của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của PG&E. Chúng tôi thực hiện các biện pháp chuyên sâu để đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống và bảo vệ Thông tin Cá nhân của quý vị. Chúng tôi liên tục triển khai và cập nhật các biện pháp bảo mật hành chính, kỹ thuật và vật lý để giúp bảo vệ Thông tin Cá nhân của quý vị không bị truy cập, phá hủy hoặc thay đổi trái phép. Ngoài ra, bất kỳ thông tin tài khoản nào quý vị nhập khi đăng nhập vào tài khoản trực tuyến của quý vị hoặc được hiển thị trên trang web của chúng tôi trong cửa sổ trình duyệt của quý vị, đều được bảo mật bằng công nghệ bảo mật tiêu chuẩn ngành được gọi là Secure Sockets Layer ("SSL"). Với việc sử dụng SSL, chúng tôi cố gắng bảo mật thông tin cá nhân và tài chính của quý vị. Trình duyệt của quý vị phải có khả năng hỗ trợ SSL. Vui lòng kiểm tra với nhà sản xuất trình duyệt của quý vị để biết chi tiết.

 

 

Thay đổi đối với thông báo này

 

Các thay đổi đối với Thông báo này sẽ được thực hiện khi cần thiết và khi CPUC yêu cầu. Những thay đổi quan trọng đối với Thông báo này sẽ được thông báo trên trang web của PG&E là pge.com. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho quý vị hàng năm trong phụ trang hóa đơn để xem lại phiên bản cập nhật nhất của Thông báo này trên trang web của chúng tôi.

 

 

Liên hệ với chúng tôi

 

Nếu có câu hỏi, quan ngại hoặc khiếu nại về Thông báo này, muốn yêu cầu phiên bản hiện tại hoặc phiên bản trước đó hoặc muốn biết thêm thông tin về quy trình cập nhật Thông báo này của chúng tôi, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi thông qua các tùy chọn sau:

 

PG&E Residential and Business Customer Service 
Correspondence Management Center 
Attention: Customer Privacy Management 
P.O. Box 997310 
Sacramento, CA 95899-7310

 

Khách hàng Cá nhân của PG&E: Gọi số 1-800-743-5000 
Khách hàng Doanh nghiệp của PG&E: Truy cập Business Customer Service Center (Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Doanh nghiệp)

 

Email: pgeprivacy@pge.com

Tìm hiểu thêm về quyền riêng tư

California Consumer Privacy Act (CCPA)

Hiểu các quyền riêng tư dành cho người tiêu dùng của quý vị.

Chính sách mạng xã hội

Xem các chính sách và nguyên tắc hướng dẫn về mạng xã hội của PG&E.

Chính sách truyền thông kỹ thuật số

Cách chúng tôi dự định tương tác với quý vị qua cuộc gọi/tin nhắn thoại, tin nhắn văn bản, email và nhiều hình thức khác