Cảnh báo khẩn cấp

California Consumer Privacy Act

Hiểu các quyền riêng tư dành cho người tiêu dùng của quý vị

California Consumer Privacy Act (CCPA)

CCPA đã được cơ quan lập pháp California thông qua và có hiệu lực đối với tất cả người tiêu dùng California vào ngày 1 tháng 1 năm 2020. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, CCPA sẽ được sửa đổi theo Đạo luật về Quyền riêng tư của California (California Privacy Rights Act, CPRA) và cung cấp các quyền bổ sung cho cư dân California, trong đó có cả các nhân viên, nhà thầu và đối tác kinh doanh.  Các quyền dành cho cư dân California bao gồm:

 

  • Quyền được biết các loại thông tin cá nhân đã được thu thập.
  • Quyền được biết liệu thông tin cá nhân của mình có bị bán hoặc tiết lộ hay không và tiết lộ cho ai.
  • Quyền được biết các phần thông tin cụ thể được thu thập.
  • Quyền yêu cầu doanh nghiệp xóa thông tin cá nhân, tùy theo một số ngoại lệ nhất định.
  • Quyền truy cập thông tin cá nhân mà doanh nghiệp thu thập về người tiêu dùng.
  • Quyền sửa các thông tin cá nhân không chính xác về người tiêu dùng.
  • Quyền hạn chế sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân nhạy cảm trong một số trường hợp nhất định.
  • Quyền từ chối chia sẻ thông tin cá nhân cho quảng cáo hành vi đa ngữ cảnh.

PG&E thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân để thực hiện các mục đích kinh doanh, chẳng hạn như cung cấp dịch vụ năng lượng và để tuân thủ các yêu cầu pháp lý với tư cách công ty cung cấp dịch vụ tiện ích công cộng được quản lý. 

 

Xem Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi tại địa chỉ pge.com/privacy để tìm hiểu thêm về thông tin cá nhân được PG&E thu thập và cách sử dụng thông tin đó.

PG&E chưa bán thông tin cá nhân của người tiêu dùng trong 12 tháng vừa qua với bất kỳ giá tiền nào.  Tuy nhiên, việc chúng tôi sử dụng một số cookie trang web nhất định có thể được coi là “bán” thông tin theo luật California.  Trong mười hai tháng qua, chúng tôi có thể đã chia sẻ hoạt động trên internet hoặc vị trí địa lý của quý vị với các bên thứ ba có cookie trên trang web của chúng tôi. Các cookie này được sử dụng để phân tích việc sử dụng trang web của chúng tôi, cung cấp cho quý vị các quảng cáo và sản phẩm phù hợp của PG&E, đồng thời cung cấp chức năng động bổ sung cho các trang web của chúng tôi.  Quý vị có thể từ chối sử dụng các cookie này thông qua công cụ quản lý cookie của chúng tôi, có sẵn tại đây. Chúng tôi cũng nhận ra các tín hiệu tùy chọn từ chối có trong các trường tiêu đề HTTP.

Quản lý cookie trên pge.com

Khi quý vị truy cập hoặc sử dụng trang web hoặc dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, máy chủ của chúng tôi có thể tạo cookie. Cookie là các tệp văn bản nhỏ mà trang web có thể gửi tới trình duyệt internet của quý vị. Cookie có thể được lưu trữ trong trình duyệt hoặc ở vị trí khác trong máy tính của quý vị. PG&E sử dụng cookie và các công nghệ tương tự khác trên trang web và các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng cookie để đánh giá việc sử dụng trang web, cung cấp các dịch vụ năng lượng cho quý vị và đề xuất các chương trình và/hoặc dịch vụ mà quý vị có thể quan tâm.

Chúng tôi tôn trọng quyền quản lý thông tin cá nhân của quý vị. Biểu ngữ thông báo cho người tiêu dùng về cách thức và lý do PG&E thu thập cookie trên trang web của chúng tôi và cung cấp các tùy chọn rõ ràng về cách quý vị có thể chọn quản lý hoặc chọn không sử dụng cookie khi truy cập trang web của chúng tôi. Vì việc sử dụng cookie có thể được coi là "bán" thông tin theo pháp luật California, liên kết "Do Not Sell My Personal Information" (Không được bán thông tin cá nhân của tôi) hướng người dùng đến trình quản lý cookie của chúng tôi.

Để quản lý tùy chọn cookie của quý vị, vui lòng sử dụng liên kết "Do Not Sell My Personal Information" (Không được bán thông tin cá nhân của tôi) ở cuối trang web. Ngoài ra, quý vị có thể vô hiệu hóa việc sử dụng cookie của chúng tôi thông qua cài đặt trình duyệt của mình.

 

Trong lần đầu tiên đăng nhập pge.com, quý vị cũng sẽ thấy một banner (biểu ngữ) xuất hiện ở cuối màn hình. Nếu quý vị không thấy biểu ngữ khi đăng nhập, hãy xóa lịch sử và bộ nhớ cache của trình duyệt web của quý vị. Sau khi đã xóa lịch sử trình duyệt, hãy quay trở lại pge.com.

 

Khi quý vị nhìn thấy banner, hãy chọn liên kết có tiêu đề "Do not sell my personal information” (Không được bán thông tin cá nhân của tôi). Một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện giải thích cách PG&E sử dụng cookie để tối ưu hóa chức năng của trang web của chúng tôi. Cửa sổ bật lên cũng cung cấp cho quý vị các tùy chọn để chặn một số cookie nhất định được thu thập khi quý vị truy cập trang web của chúng tôi, bao gồm các cookie liên quan đến tiếp thị. Quý vị có thể đọc mô tả về các loại cookie và lựa chọn dựa trên sở thích của mình.

Biểu ngữ cookie có thể liên tục bật lên dựa trên cài đặt trình duyệt web/điện thoại. Nếu quý vị đang ở chế độ duyệt web riêng tư, biểu ngữ sẽ bật lên mỗi khi quý vị truy cập pge.com. Điều này xảy ra ngay cả khi quý vị không có tài khoản trực tuyến.

Ngoài ra, trình duyệt của quý vị có thể không nhớ cookie của quý vị nếu gần đây quý vị đã xóa bộ nhớ cache của mình.

Cách từ chối nhận thông tin liên lạc của PG&E

Để cung cấp cho quý vị dịch vụ khí gas và điện, PG&E cần có khả năng liên hệ với quý vị về tài khoản của quý vị khi cần thiết. Từ chối cookie hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân không có nghĩa là PG&E sẽ không liên hệ với quý vị về tài khoản hoặc dịch vụ điện và gas của quý vị. Ví dụ: theo quy định của pháp luật, khách hàng hiện tại sẽ tiếp tục nhận thông báo khẩn cấp từ PG&E và quý vị không thể chọn từ chối các thông báo này.

Quý vị có thể hủy đăng ký nhận email tiếp thị thông qua nút hủy đăng ký ở phần chân trang của email tiếp thị. Quý vị cũng có thể cập nhật tùy chọn liên lạc của mình qua phần Your Account (Tài khoản của Quý vị) trên pge.com.

 

Tiết lộ thông tin cho bên thứ ba

Như được nêu cụ thể trong phần Privacy Policy (Chính sách Quyền riêng tư) tại trang pge.com/privacy, PG&E có thể tiết lộ thông tin của quý vị cho các bên thứ ba vì nhiều mục đích khác nhau nhưng không phải để quảng cáo theo ngữ cảnh.

Yêu cầu truy cập và xóa

Quý vị có thể gửi yêu cầu xóa tất cả thông tin cá nhân không cần thiết lưu giữ cho mục đích kinh doanh hoặc theo quy định của pháp luật. Truy cập Manage Your Customer Data (Quản lý Dữ liệu Khách hàng của Quý vị) hoặc truy cập Privacy Policy (Chính sách Quyền riêng tư) để tìm hiểu thêm về quyền yêu cầu xóa của quý vị.

 

Xin lưu ý: Theo yêu cầu của pháp luật, PG&E phải lưu giữ một số thông tin cá nhân nhất định, ngay cả sau khi tài khoản đã đóng.

Báo cáo “Submit an access request” (Gửi yêu cầu truy cập) được thiết kế để chỉ trả lại thông tin cá nhân do PG&E thu thập. Cũng có khả năng những thông tin không chính xác (ví dụ như lỗi đánh máy) được nhập trong yêu cầu ban đầu có thể ngăn PG&E truy xuất một số thông tin nhất định về quý vị.

Nếu sau khi xem xét kỹ báo cáo của mình và thấy có vấn đề, quý vị có thể báo cáo vấn đề đó bằng cách gửi email đến Nhóm Quyền riêng tư của PG&E tại địa chỉ pgeprivacy@pge.com. Vui lòng bao gồm tên đầy đủ của quý vị và mã số báo cáo của quý vị trong email.

Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, nhân viên, nhà thầu và đầu mối liên lạc giữa các doanh nghiệp ở hiện tại và trước đây đều có các quyền giống như người tiêu dùng theo CCPA đối với dữ liệu mà PG&E đã thu thập vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2022.

 

Nhân viên và nhà thầu hiện tại hoặc trước đây có thể thực hiện các quyền này khi gửi yêu cầu quyền riêng tư theo CCPA với mẫu được liên kết tại đây hoặc gọi cho chúng tôi theo số 1-800-788-2363

 

Đầu mối liên lạc giữa các doanh nghiệp có thể gửi yêu cầu quyền riêng tư theo CCPA với mẫu được liên kết tại đây.

 

Quý vị có quyền yêu cầu PG&E chỉnh sửa các thông tin cá nhân không chính xác mà chúng tôi lưu giữ về quý vị.

 

Để được phục vụ tốt nhất, khách hàng nên cập nhật thông tin liên hệ bằng cách truy cập PGE.com và đăng nhập MyAccount.  Nếu không có tài khoản hoặc không thể truy cập tài khoản của mình, quý vị có thể yêu cầu chúng tôi sửa thông tin cá nhân của quý vị bằng cách gửi yêu cầu tại Manage Your Customer Data (Quản lý Dữ liệu Khách hàng của Quý vị).

 

Nhân viên có thể chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin cá nhân của mình như địa chỉ, email và điện thoại bằng cách đăng nhập mạng nội bộ hoặc truy cập Manage Your Customer Data (Quản lý Dữ liệu Khách hàng của Quý vị).

PG&E chỉ sử dụng SPI cho các mục đích được pháp luật hiện hành cho phép rõ ràng, do đó, chúng tôi hiện không đưa ra bất kỳ cách nào để hạn chế hơn nữa việc sử dụng SPI.

Tìm hiểu thêm về quyền riêng tư

Chính sách mạng xã hội

Xem các chính sách và nguyên tắc hướng dẫn về mạng xã hội của PG&E.

Chính sách truyền thông kỹ thuật số

Cách chúng tôi dự định tương tác với quý vị qua cuộc gọi/tin nhắn thoại, tin nhắn văn bản, email và nhiều hình thức khác

Liên hệ với chúng tôi

 Nếu quý vị có câu hỏi khác, hãy gửi email cho Nhóm Quyền riêng tư của PG&E tại địa chỉ pgeprivacy@pge.com.