ការជូនដំណឹង​បន្ទាន់

California Consumer Privacy Act​

ស្វែងយល់អំពីសិទ្ធិឯកជនភាពអ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នក

California Consumer Privacy Act (CCPA)​

CCPA ត្រូវបានអនុម័តដោយអង្គនីតិបញ្ញត្តិរដ្ឋ California ហើយបានចូលជាធរមានសម្រាប់អតិថិជននៅរដ្ឋ California ទាំងអស់កាលពីថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2020។ គិតត្រឹមថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2023 CCPA នឹងត្រូវបានកែប្រែដោយ California Consumer Privacy Act​ (CPRA) ដើម្បីផ្តល់សិទ្ធិបន្ថែមដល់អ្នករស់នៅរដ្ឋ California រួមទាំងបុគ្គលិក អ្នកម៉ៅការ និងទំនាក់ទំនងអាជីវកម្ម។  សិទ្ធិ​មាន​សម្រាប់​អ្នក​រស់នៅ​នៅក្នុង​រដ្ឋ California រួមមាន៖

 

 • សិទ្ធិ​ក្នុងការដឹងអំពីប្រភេទនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវបានប្រមូល។
 • សិទ្ធិ​ដើម្បី​ដឹងថាតើ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេត្រូវបានលក់ ឬបង្ហាញ ទៅនរណាម្នាក់ ឬអត់។
 • សិទ្ធិ​ដើម្បី​ដឹងពីបំណែកនៃព័ត៌មានជាក់លាក់ដែលបានប្រមូល។
 • សិទ្ធិ​ដើម្បីស្នើសុំ​ឲ្យ​អាជីវកម្ម​លុប​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​ការ​លើកលែង​ជាក់លាក់។
 • សិទ្ធិ​ចូល​ប្រើប្រាស់​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន​ដែល​អាជីវកម្ម​បាន​ប្រមូល​អំពី​អតិថិជន។
 • សិទ្ធិ​ដើម្បី​ធ្វើការ​កែតម្រូវ​ព័ត៌មាន​មិន​ត្រឹមត្រូវ​អំពី​អតិថិជន។
 • សិទ្ធិ​ក្នុងការ​កំណត់​ព្រំដែន​លើការ​ប្រើប្រាស់​និង​ការ​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន​រស៊ើប​នៅ​ក្រោម​កាលៈទេសៈ​ខ្លះ។
 • សិទ្ធិ​ដើម្បី​បញ្ឈប់​ការ​ចែករំលែក​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន​សម្រាប់​ការផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​អាកប្បកិរិយា​ឆ្លងបរិបទ។

ក្រុមហ៊ុន PG&E ប្រមូល ប្រើប្រាស់ និងបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបំពេញគោលបំណងអាជីវកម្មដូចជា ការផ្តល់សេវាកម្មថាមពល និងដើម្បីគោរពតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវស្របច្បាប់ជាសេវាសាធារណៈដែលត្រូវបានកំណត់។ 

 

ចូលមើលគោលនយោបាយអំពីឯកជនភាពរបស់យើងតាម pge.com/privacy ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែល PG&E ប្រមូល និងរបៀបដែលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានប្រើប្រាស់។

PG&E មិនបានលក់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេល 12 ខែមុន សម្រាប់តម្លៃរូបិយវត្ថុណាមួយឡើយ។  ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការប្រើប្រាស់ខូគីលើគេហទំព័រជាក់លាក់​របស់​យើងអាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជា "ការលក់" ព័ត៌មានដែលស្ថិតក្រោម​ច្បាប់​នៃរដ្ឋ California។  ក្នុងរយៈពេលដប់ពីរខែកន្លងមកនេះ យើងអាចនឹងបាន​ចែករំលែក​សកម្មភាពអ៊ីនធឺណិត ឬទីតាំងភូមិសាស្ត្ររបស់អ្នកជាមួយ​នឹងភាគីទីបី​ដែល​ខូគីមាន​នៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ ខូគីទាំងនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីវិភាគការប្រើប្រាស់​គេហទំព័រ​របស់​យើង ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងផលិតផលពាក់ព័ន្ធនឹង PG&E និងផ្តល់នូវមុខងារបន្ថែម និងថាមវន្តដល់​គេហទំព័រ​របស់យើង។  អ្នកអាចបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ខូគីទាំងនេះដោយប្រើ​ឧបករណ៍គ្រប់គ្រ​ង​ cookies របស់យើងដែលមាន នៅទីនេះ។ យើង​ក៏​ទទួល​ស្គាល់​សញ្ញា​ជ្រើសរើស​មិន​ចូល​ចិត្ត​ដែល​មាន​ក្នុង​ហ្វៀលក្បាលទំព័រ HTTP ដែរ។

ការគ្រប់គ្រង Cookie នៅលើ pge.com

នៅពេលអ្នកចូលមើល ឬប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ឬសេវាកម្មអនឡាញ​របស់យើង នោះម៉ាស៊ីនមេរបស់យើងអាចនឹងបង្កើត cookies។ Cookies គឺជាឯកសារអត្ថបទតូចៗ ដែលគេហទំព័រអាចផ្ញើទៅកាន់កម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក។ ពួកវាអាចត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក ឬនៅកន្លែងផ្សេងទៀតលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ PG&E ប្រើប្រាស់ខូគី និងបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងគ្នាផ្សេង​ទៀត​នៅលើគេហទំព័រ និងសេវាកម្មអនឡាញរបស់យើង។ យើងប្រើ cookies ដើម្បីវាយតម្លៃការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ឬផ្តល់សេវាកម្ម​ថាមពលដល់អ្នក ឬផ្តល់ជូនកម្មវិធី និងសេវាកម្មដែលអ្នកអាច​ចាប់​អារម្មណ៍ និងកិច្ចការផ្សេងៗ​ទៀត។

យើងគោរពសិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ បដានេះជូនដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់អំពីរបៀប និងមូលហេតុដែលក្រុមហ៊ុន PG&E ប្រមូលឃុកឃីនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង ហើយផ្តល់ជម្រើសច្បាស់លាស់សម្រាប់របៀបដែលអ្នកអាចជ្រើសរើសដើម្បីគ្រប់គ្រង ឬជ្រើសរើសមិនទទួលឃុកឃី នៅពេលចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើង។ ដោយ​សារ​ការ​ប្រើប្រាស់​ខូឃី​អាច​ត្រូវ​បាន​ចាត់ទុកថាជា​ "ការលក់" ព័ត៌មាន​នៅ​ក្រោម​ច្បាប់ California តំណ "Do Not Sell My Personal Information" ដឹកនាំ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ទៅ​កម្មវិធី​គ្រប់គ្រង​ខូឃី​របស់​យើង។

ដើម្បី​គ្រប់គ្រង​ចំណង់ចំណូលចិត្ត​ខូគី​របស់អ្នក សូមប្រើតំណ "Do Not Sell My Personal Information" នៅក្នុង​ជើងទំព័រ​នៃ​ទំព័រ​វិប។ លើសពីនេះ អ្នកអាចបិទការប្រើប្រាស់ខូឃីរបស់យើងតាមរយៈការកំណត់កម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។

 

ទន្ទឹមនេះ នៅពេលដែលអ្នកចូលទៅ pge.com ជាលើកដំបូង បដានឹងបង្ហាញឡើងនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃអេក្រង់។ ប្រសិនបើអ្នកមិនឃើញបដានៅពេលអ្នកចូលទេ សូមជម្រះប្រវត្តិ និងឃ្លាំងសម្ងាត់របស់កម្មវិធីរុករកវិបរបស់អ្នក។ នៅពេលដែលប្រវត្តិកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកត្រូវបានលុប សូមត្រឡប់ទៅ pge.comវិញ។

 

នៅពេលអ្នកឃើញ​បដា សូម​ជ្រើសរើស​តំណ​ដែលមានចំណងជើងថា "Do not sell my personal information។" ផ្ទាំងលេចឡើងនឹងបង្ហាញខ្លួនដោយពន្យល់អំពីរបៀបដែលក្រុមហ៊ុន PG&E ប្រើប្រាស់ឃុកឃី ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពមុខងារនៃគេហទំព័ររបស់យើង។ ផ្ទាំងលេចឡើងក៏ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវជម្រើសដើម្បីទប់ស្កាត់ឃុកឃីមួយចំនួនដែលប្រមូលបាន នៅពេលអ្នកចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើង រួមទាំងឃុកឃីដែលទាក់ទងនឹងទីផ្សារ។ អ្នកអាចអានការពិពណ៌នាអំពីប្រភេទឃុកឃី ហើយធ្វើការជ្រើសរើសរបស់អ្នកដោយផ្អែកលើចំណូលចិត្តរបស់អ្នក។

បដាឃុកឃីអាចនឹងលេចឡើងមកជាបន្តបន្ទាប់ដោយផ្អែកលើការកំណត់របស់កម្មវិធីរុករកវិប/ទូរសព្ទ។ ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតនៅក្នុងម៉ូដរុករកឯកជន នោះបដានឹងលេចឡើងនៅពេលដែលអ្នកចូលទៅ pge.com ម្ដងៗ។ បញ្ហានេះកើតឡើង ទោះបីជាអ្នកមិនមានគណនីលើបណ្តាញក៏ដោយ។

ជាមួយគ្នានេះដែរ កម្មវិធីរុករករបស់អ្នកអាចនឹងមិនចង​ចាំ​ឃុក​ឃី​របស់អ្នកទេ ប្រសិនបើអ្នកបានជម្រះឃ្លាំងសម្ងាត់របស់អ្នកនាពេលថ្មីៗនេះ។

របៀបបញ្ឈប់ការប្រាស្រ័យទាក់ទងរបស់ PG&E

ដើម្បីផ្ដល់ជូនអ្នកជាមួយនឹងសេវាហ្គាស និងអគ្គិសនី វាគឺសំខាន់ណាស់ដែល PG&E អាចទាក់ទងអ្នកអំពីគណនីរបស់អ្នកបាន នៅពេលចាំបាច់។ កាជ្រើសរើសមិនទទួលយកឃុកឃី ឬការស្នើសុំលុបព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនពុំមានន័យថា PG&E នឹងមិនទាក់ទងអ្នកអំពីគណនីរបស់អ្នក ឬសេវាអគ្គិសនី និងហ្គាសរបស់អ្នកឡើយ។ ឧទាហរណ៍ អតិថិជនបច្ចុប្បន្ននេះនឹង​បន្ត​ទទួលបានការជូនដំណឹងបន្ទាន់ពី PG&E ​តាមការ​តម្រូវដោយច្បាប់ ហើយអ្នកមិនអាចបញ្ឈប់ការប្រាស្រ័យទាក់ទងទាំងនេះបានទេ។

អ្នកអាចឈប់ជាវអ៊ីមែលទីផ្សារតាមរយៈប៊ូតុងឈប់ជាវនៅ​ផ្នែកខាងក្រោមនៃជើងទំព័រឯកសាររបស់អ៊ីមែលទីផ្សារបាន។ អ្នកក៏អាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចំណូលចិត្តនៃការប្រាស្រ័យទាក់ទងរបស់អ្នកតាមរយៈគណនីរបស់អ្នកនៅលើ pge.com បានផងដែរ។

 

 • ចូលទៅក្នុង គណនីរបស់អ្នក
 • ចុចពាក្យតំណភ្ជាប់ កែសម្រួលទម្រង់ និងការព្រមាន
 • ចុចពាក្យ កែសម្រួល នៅលើផ្នែកនៃការជូនដំណឹងដែលចង់បាន
 • ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានចាំបាច់
 • ចុចប៊ូតុង រក្សាទុក

ការ​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​ទៅ​ភាគីទីបី

ដូចមាន​បញ្ជាក់​លម្អិត​នៅក្នុង គោលនយោបាយអំពីឯកជនភាព របស់​យើង​តាម pge.com/privacy PG&E អាច​នឹង​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​របស់អ្នក​ទៅ​ភាគីទីបី​សម្រាប់​គោលបំណង​ផ្សេងៗគ្នា ប៉ុន្តែ​មិនមែន​សម្រាប់​ការផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​ឆ្លងបរិបទទេ។

ការស្នើសុំការចូលប្រើ និងការលុប

អ្នកអាចដាក់បញ្ជូនសំណើរ ដើម្បីលុបព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់ដែលមិនត្រូវការសម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្ម ឬត្រូវបានច្បាប់តម្រូវឱ្យរក្សាទុក។ ចូលទៅផ្នែក គ្រប់គ្រងទិន្នន័យអតិថិជនរបស់អ្នក ឬចូលទៅ គោលនយោបាយអំពីឯកជនភាព ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការស្នើសុំការលុប។

 

សូមកត់ចំណាំ៖ PG&E ត្រូវបានច្បាប់តម្រូវឱ្យរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួន ទោះបីក្រោយពេលដែលគណនីត្រូវបាន​បិទ​ក៏ដោយ។

របាយការណ៍ "ដាក់បញ្ជូនសំណើរចូលប្រើ" ត្រូវ​បាន​រៀបចំឡើង​ដើម្បី​ប្រគល់ត្រឡប់តែ​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន​ដែល PG&E ប្រមូលប៉ុណ្ណោះ។ វាក៏អាចទៅរួចផងដែរ ដែលថាព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវ (ដូចជាកំហុសនៃការវាយអត្ថបទ) បានបញ្ចូលក្នុងសំណើរដំបូងដែលអាចបង្ការ PG&E ពីការទាញយកព័ត៌មានជាក់លាក់អំពីអ្នក។

ប្រសិនបើក្រោយពីការពិនិត្យឡើងវិញយ៉ាងហ្មត់ចត់ទៅលើរបាយការណ៍របស់អ្នករួចរាល់ហើយ អ្នកជឿជាក់ថាមានបញ្ហានោះ អ្នកអាចរាយការណ៍អំពីបញ្ហានោះដោយផ្ញើអ៊ីមែលទៅក្រុមឯកជនភាពរបស់ PG&E តាម pgeprivacy@pge.com។ សូមដាក់បញ្ចូលឈ្មោះពេញលេញរបស់អ្នក និងលេខរបាយការណ៍របស់អ្នកនៅក្នុងអ៊ីមែលរបស់អ្នក។

គិតត្រឹម​ថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2023 និយោជិត និងអ្នកចុះកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្ន ឬអតីត និងទំនាក់ទំនង​អាជីវកម្មជាមួយ​អាជីវកម្ម​មាន​សិទ្ធិ​ដូចគ្នា​នឹង​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ដែលស្ថិតក្រោម CCPA ទាក់ទងនឹង​ទិន្នន័យ​ដែល PG&E បាន​ប្រមូល​នៅថ្ងៃ ឬ​នៅ​ក្រោយ​ថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2022។

 

និយោជិត និងអ្នកចុះកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្ន ឬអតីតអាចនឹងអនុវត្តសិទ្ធិទាំងនេះដោយដាក់បញ្ជូនសំណើអំពីសិទ្ធិឯកជនភាពនៅក្រោម CCPA នៅលើទម្រង់បែបបទ ដែលបានភ្ជាប់នៅទីនេះ ឬហៅទូរសព្ទមកយើងតាមរយៈលេខ 1-800-788-2363។ 

 

ទំនាក់ទំនងនៃអាជីវកម្ម​ជាមួយ​អាជីវកម្មអាចដាក់បញ្ជូនសំណើអំពីសិទ្ធិឯកជនភាពនៅក្រោម CCPA នៅលើទម្រង់បែបបទដែលបានភ្ជាប់នៅទីនេះ។

 

អ្នកមាន​សិទ្ធក្នុងការស្នើសុំ​ឲ្យ PG&E កែព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលមិនត្រឹមត្រូវ ដែលយើងរក្សាទុកអំពីអ្នក។

 

ដើម្បីបម្រើអ្នកឲ្យបានល្អបំផុត អតិថិជនគួរតែធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅលើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ តាមរយៈការចូលទៅ PGE.com ដោយចូលទៅក្នុង MyAccount។  ប្រសិនបើអ្នក​មិនមាន​គណនី​ ឬ​មិនអាចចូល​ប្រើគណនី​របស់អ្នកបានទេ អ្នកអាច​ស្នើសុំ​ឲ្យ​យើង​កែ​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់អ្នកបាន តាមរយៈការដាក់បញ្ជូនសំណើរទៅផ្នែក គ្រប់គ្រងទិន្នន័យអតិថិជនរបស់អ្នកនៅទីនេះ។

 

និយោជិត​អាច​កែ ឬ​ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព​ទៅលើព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់​ពួកគេ​ដូចជាអាសយដ្ឋាន អ៊ីមែល និងលេខ​ទូរសព្ទ​ដោយ​ចូលទៅក្នុងអ៊ីនត្រាណិតរបស់អ្នក ឬ​ដោយ​ចូលទៅផ្នែក ​គ្រប់គ្រងទិន្នន័យនិយោជិតរបស់អ្នកនៅទីនេះ។

PG&E ប្រើប្រាស់ SPI សម្រាប់​តែ​គោលបំណង​ដែល​មានការអនុញ្ញាត​ច្បាស់លាស់ដោយច្បាប់ជាធរមានប៉ុណ្ណោះ អាស្រ័យហេតុនេះ បច្ចុប្បន្ននេះ​យើង​មិន​ផ្ដល់នូវរបៀប​ដើម្បី​​កំណត់បន្ថែម​លើការ​ប្រើប្រាស់​ SPI ទេ។

បន្ថែមទៀតអំពីឯកជនភាព

គោលនយោបាយនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម

ពិនិត្យមើលគោលនយោបាយ និងគោលការណ៍ណែនាំនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់ PG&E។

គោលនយោបាយប្រាស្រ័យទាក់ទងតាមឌីជីថល

របៀបដែលយើងគ្រោងធ្វើអន្តរកម្មជាមួយអ្នកតាមរយៈសំឡេង សារជាអក្សរ អ៊ីមែល និងផ្សេងៗទៀត

ទាក់ទងយើង

 ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរបន្ថែម សូមផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់ក្រុមផ្នែកឯកជនភាពរបស់ PG&E តាមរយៈ pgeprivacy@pge.com