Mahalagang Alerto

Patakaran sa social media

Basahin ang mga alituntunin ng PG&E na panlipunan

Makipag-ugnayan sa amin sa social media

 

May mga page ang PG&E sa ilang social media sites. Kabilang sa mga page na ito ang Facebook®, Twitter®, YouTube®, Nextdoor® at Instagram®.

 

Gustong suportahan ng PG&E ang magalang na palitan ng makakatulong na impormasyon. Gusto rin naming marinig ang iyong opinyon tungkol sa aming kompanya.

 

 

I-acces ang mga patakaran ng PG&E sa social media

 

Sanaying gawin ang pagiging magalang sa social media

Bukas ang PG&E sa lahat ng tanong at komento sa mga social channel nito, kabilang ang kritisismo. Gayunpaman, hinihiling namin na sundin mo ang mga payo na ito kapag magpo-post ka:

 • Magbigay ng feedback at magtanong sa magalang at marespetong paraan.
 • Sundin ang mga alituntunin ng Facebook sa pagpo-post. Huwag gumawa ng mga "personal na pag-atake" o gumawa ng nakakagalit na kilos.

 

Alamin kung paano namin pinangangasiwaan ang aming mga social media page

Hindi gustong suportahan ng PG&E ang negatibong kilos. Maaalis namin ang mga nakakagulong mensahe at pagbawalan pa ang mga gumagamit na hindi sumusunod sa mga alituntunin ng PG&E.

 

 

Sundin ang mga alituntunin ng PG&E sa social media

Inaasahan naming susundin mo ang mga alituntunin ng Facebook para sa pakikilahok ng komunidad ng PG&E. Maaaring alisin ng moderator ng PG&E ang anumang post o komento na:

 

 • Naglalaman ng spam
 • Naglalaman ng mga solicitation o advertisement o marketing content na hindi sa PG&E
 • Naglalaman ng nakaliligalig, nakakagalit, mapang-abuso, nakakasirang-puri, malaswa, racist, secist, nandidiskrimina o namumuhing nilalaman
 • Naglalaman ng mapanlinlang, nakalilito, posibleng nakakapinsala o walang suportang katotohanan na nilalaman
 • Naglalaman ng mga link na hindi awtorisado at/o aprubado ng PG&E
 • Nagtataguyod ng mga mensahe, petisyon, organisasyon o layunin na hindi opisyal na inisponsoran o kinikilala ng PG&E
 • Naglalaman ng impormasyon na “off-topic” o walang kaugnayan sa orihinal na post na ginawa ng PG&E o ng miyembro ng komunidad
 • Naglalaman ng pribado, personal o sensitibong impormasyon tungkol sa mga indibidwal (halimbawa, impormasyon ng account)
 • Nanghihikayat ng ilegal na aksyon

 

Maghanap ng pagwawaksi ng panlabas na link

Ang PG&E ay hindi responsable para sa mga panlabas na site na pino-post ng iba. Hindi namin ma-edit ang nilalaman ng mga pahinang ito. Ang mga opinyon na ipinahahayag sa mga panlabas na website ay hindi kumakatawan sa posisyon ng PG&E.

 

Iwasan ang paglabag sa karapatan sa kopya

Lahat ng naka-post na nilalaman ay dapat sumunod sa mga batas sa karapatan sa kopya at iba pang batas na proprietary. Ikaw ang responsable para sa anumang post na lumalabag sa mga batas sa karapatan sa kopya.

 

 

Mga patakaran sa panlabas na social media

 

Ang mga sumusunod na naka-link na pahina ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga panlabas na social media site at ang kanilang mga tuntunin at kondisyon, alituntunin at patakaran.

 

 

Higit pa tungkol sa pagkapribado

California Consumer Privacy Act (CCPA)

Intindihin ang iyong mga karapatan sa pagkapribado bilang consumer.

Patakaran sa social media

Basahin ang mga patakaran at alituntunin ng PG&E sa social media.

Patakaran sa mga digital na komunikasyon

Paano namin pinaplanong makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng voice, mga mensaheng text, email at iba pa