Mahalagang Alerto

Patakaran sa mga digital na komunikasyon

Mga mensaheng text, email, voice at iba pa

Para kontakin ka, gumagamit ang PG&E ng:

 

 • Impormasyon sa pakikipag-ugnayan na ibinigay ng mga kostumer
 • Impormasyon na nakuha mula sa mga iba pang mapagkukunan

 

Ang mga komunikasyong ito ay tungkol sa:

 • Iyong mga serbisyo at programa sa utility
 • Mga pagkakataon para makatipid ng kuryente
 • Mga iba pang aspeto ng iyong kabuuang serbisyo sa PG&E

 

Binibigyan ka ng Patakaran sa mga Digital na Komunikasyon ng detalyadong impormasyon sa kung paano namin planong makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng:

 • Voice
 • Mga mensaheng text
 • Mga email
 • Mga iba pang anyo ng mga digital na komunikasyon (hal., mga babasahin tungkol sa mga programa ng PG&E, mga serbisyo at mga gawaing panregulatoryo)

 

Para sa higit pang impormasyon kung paano namin pinoprotektahan at hindi ibinebenta ang iyong personal na impormasyon, tingnan ang aming Patakaran sa Pagkapribado.

 

 

Mga alerto sa text

 

Mga tuntunin sa paggamit

Sa pagbibigay ng (mga) numero ng iyong mobile device sa PG&E sa iyong online account, sa pamamagitan ng isang kinatawan ng serbisyo sa kostumer ng PG&E, o sa pamamagitan ng iba pang programa ng PG&E, (i) tinatanggap mo at ipinaaalam sa PG&E na ikaw ang awtorisadong user ng (mga) mobile device o binigyan ka ng pahintulot ng awtorisadong user ng (mga) mobile na telepono para sumang-ayon sa mga probisyon (ii) at (iii); (ii) ibinibigay mo sa PG&E ang malinaw na pahintulot na magpadala ng mga mensaheng text sa (naturang) (mga) mobile device sa pamamagitan ng iyong wireless carrier maliban at hanggang ang ganoong pahintulot ay bawiin alinsunod sa mga tuntunin at kondisyon na ito o mga iba pang makatwirang paraan; at (iii) sa pagbibigay ng ganoong pahintulot sumasang-ayon kang makatanggap ng mga mensaheng text kahit na ang iyong numero ay nasa listahan ng Do Not Call (Huwag Tatawagan) ng pederal, o ng estado, at sumasang-ayon ka na ang ganoong mga mensaheng text ay hindi lalabag sa ganoong (mga) listahan ng huwag tatawagan. Ang mga mobile device ay inilalarawan bilang maliit, hinahawakang aparatong pang-computer o pangkomunikasyon, na karaniwang may display screen na may touch input at/o maliit na keyboard. Kabilang sa mga mobile device ang, ngunit hindi limitado sa, mga cell phone, smart phone, tablet, at/o iba pang katulad na mga device.

 

Ihinto ang mga alerto sa text. Kanselahin ang mga alerto sa text sa anumang oras sa pamamagitan ng (i) pag-disable sa mga alerto mula sa pahina ng Profile & Alerts sa Your Account o sa naaangkop na account ng programa o ng website PG&E, o (ii) makipag-ugnayan sa PG&E sa 1-800-PGE-5000. Bukod pa, para sa karamihan ng mga programa, maaari kang mag-reply ng "Stop" upang i-disable ang lahat ng mga text alert sa hinaharap para sa programa na iyon lamang. Inirereserba ng PG&E ang karapatan na padalhan ka ng ilang mga mensaheng text kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mga notipikasyon sa emergency at kaligtasan kung saan hindi ka maaaring mag-opt out. Mag-sign in sa My Account upang pamahalaan ang iyong mga kagustuhan sa komunikasyon.

 

Kumuha ng Tulong o Suporta: Para sa tulong, mag-reply ng "HELP" sa alerto sa text sa anumang oras.

 

Presyo. Ang PG&E ay hindi naniningil ng bayad para sa mga alerto sa text. Tanungin ang iyong wireless carrier para sa mga detalye ng iyong plano kaugnay ng anumang singil mula sa iyong carrier. Kung magpalit ka ng carrier, tungkulin mong itanong sa iyong bagong wireless carrier ang mga detalye ng plano. Maaaring ilapat ang mga singil sa mensahe at data.

 

 

Mga Suportadong Carrier

 

Mga Pangunahing Carrier:

 • AT&T
 • Verizon Wireless
 • Sprint
 • T-Mobile

 

Maliliit na Carriers:

 • U.S. Cellular
 • Boost Mobile
 • MetroPCS
 • Virgin Mobile
 • Alaska Communications Systems (ACS)
 • Appalachian Wireless (EKN)
 • Bluegrass Cellular, Cellular One of East Central, IL (ECIT)
 • Cellular One of Northeast Pennsylvania
 • Cricket
 • Coral Wireless (Mobi PCS)
 • COX
 • Cross
 • Element Mobile (Flat Wireless)
 • Epic Touch (Elkhart Telephone)
 • GCI
 • Golden State
 • Hawkeye (Chat Mobility)
 • Hawkeye (NW Missouri)
 • Illinois Valley Cellular
 • Inland Cellular
 • iWireless (Iowa Wireless)
 • Keystone Wireless (Immix Wireless/PC Man)
 • Mosaic (Consolidated or CTC Telecom)
 • Nex-Tech Wireless
 • NTelos
 • Panhandle Communications
 • Pioneer
 • Plateau (Texas RSA 3 Ltd)
 • Revol
 • RINA
 • Simmetry (TMP Corporation)
 • Thumb Cellular
 • Union Wireless
 • United Wireless
 • Viaero Wireless
 • West Central (WCC or 5 Star Wireless)

 

important notice icon TANDAAN: Ang mga carrier ay hindi mananagot para sa mga naantala o hindi naihatid na mensahe.

 

Mga komunikasyon sa email

 

Mga tuntunin sa paggamit

Ipinahiwatig na pahintulot. Sa pagbibigay ng iyong (mga) email address kapag mag-sign up ka para as online account, sa isang kinatawan ng serbisyo sa kostumer ng PG&E, o iba pang programa o serbisyo ng PG&E na nakikipag-ugnayan sa email, pinahihintulutan mo ang PG&E na kontakin ka sa pamamagitan ng email bilang pangunahing anyo ng paraan ng pagkontak kapag mayroon, maliban kung pumili ka ng alternatibong kagustuhan gaya ng nakasaad sa iyong pahina ng Profile & Alerts sa iyong online account, sa kinatawan ng serbisyo sa kostumer ng PG&E, o sa naaangkop na account ng programa o website ng PG&E. Maaaring magpadala ang PG&E ng mga mensaheng email na nauugnay sa serbisyo at iba pang impormasyon tungkol sa bago at/o kasalukuyang mga programa at serbisyo ng PG&E, kabilang ang mga mensahe at impormasyong nauukol sa iyong serbisyo gaya ng bagong iskedyul ng mga presyo o opsyon, impormasyon ng billing, mga paraan para makatipid ng kuryente, mga payo sa kaligtasan, at/o iba pang email na may impormasyon para sa iyo. Halimbawa, maaaring magpadala ang PG&E ng email upang padaliin, kumpletuhin, o kumpirmahin ang isang transaksyon na nauna mong hiniling, gaya ng appointment sa serbisyo, o upang magbigay ng impormasyon sa mga plano ng presyo o mga programa sa enerhiya kung saan ka maaaring kwalipikado. Gayundin, kung ibibigay mo ang iyong (mga) email address sa PG&E sa pamamagitan ng account ng programa o website ng PG&E, gaya ng pag-sign up para sa efficiency rebate program o energy audit, maaaring magpadala ang PG&E ng mga mensaheng nauugnay sa serbisyo at iba pang naaangkop na impormasyon kaugnay ng mga kasalukuyang programa sa iyo, maliban kung pipiliin mo ang isang alternatibong kagustuhan kapag nag-sign up ka o kung mag-”unsubscribe” ka mula sa email gaya ng inilalarawan sa ibaba.

 

Ang mga mensahe ng PG&E sa email at bilang ng mga komunikasyon ay nag-iiba sa kada user.

 

Sa paglalagay ng iyong (mga) email address, (i) tinatanggap at ipinaaalam mo sa PG&E na ikaw ay awtorisadong user ng (mga) email address na ini-link mo sa serbisyo ng email; (ii) ibinibigay mo sa PG&E ang malinaw na pahintulot upang magpadala ng mga email sa (naturang) (mga) email address hanggang ang ganoong pahintulot ay bawiin alisunod sa mga tuntunin at kondisyon na ito; at (iii) sa pagbibigay ng ganoong pahintulot hinihiling mo na makatanggap ng ganoong mga mensahe sa kabila ng katotohanan na ang iyong (mga) email address ay maaaring nasa listahan ng Do Not Contact (Huwag Kokontakin) ng pederal, o ng estado, at sumasang-ayon ka na ang ganoong mga mensaheng email ay hindi lalabag sa ganoong (mga) listahan ng Do Not Contact. Ibinibigay ng PG&E ang sumusunod na tatlong bahagi na mga hindi transaksyong email na nagpapabatid ng impormasyon sa mga serbisyo o programa ng PG&E bukod sa mga serbisyo o programa na kasalukuyang mong tinatanggap:

 

 • Pagtukoy sa mensahe. Ang email ay malinaw na mamarkahan bilang mula sa PG&E at/o Pacific Gas & Electric Company.
 • Mekanismo ng pag-opt-out. Makikita sa email ang link para mag-opt-out at mag-unsubscribe sa ibaba ng bawat email.
 • Pagtukoy sa nagpadala: Kasama sa email ang valid na pisikal na address.

 

Lahat ng iba pang email ay malinaw na mamarkahan bilang mula sa PG&E at/o Pacific Gas and Electric Company, at tutukuyin ang nagpadala. Maaaring kabilang sa mga ibang email ang:

 • Mga paalala ng kahilingan para sa serbisyo
 • Mga transaksyon na pinahintulutan mo
 • Mga sagot sa isang tanong mo tungkol sa iyong account o bill o plano ng rate 

 

I-activate ang mga email na komunikasyon. Upang i-activate ang karamihan ng mga email na komunikasyon sa iyong online account o sa naaangkop na account ng programa o website ng PG&E:

 1. Mag-sign in sa My Account o naaangkop na account ng programa o website ng PG&E
 2. Pumunta sa Profile & Alerts.
 3. Sundin ang mga tagubilin upang kumpirmahin ang iyong (mga) email address upang i-enable ang mga mensaheng email.

 

Mag-opt-out sa mga email na komunikasyon: Maaari mong kanselahin ang karamihan ng mga email na komunikasyon sa iyong online account o sa naaangkop na account ng programa o website ng PG&E sa anumang oras sa pamamagitan ng (i) pag-disable sa komunikasyon mula sa pahina ng Profile & Alerts sa iyong online account o sa naaangkop na account ng programa o website ng PG&E, o (ii) sa pamamagitan ng pag-click sa Link na Unsubscribe Opt-Out sa ibaba ng iyong mensaheng email. Pakitandaan na maaaring tumagal nang hanggang 10 araw para magkabisa ang iyong kahilingan para sa Unsubscribe, at pinasasalamatan namin ang iyong pasensya sa panahong ito kung makatanggap ka ng isa o dalawang karagdagang email. Ang pagpapalit ng iyong Profile o pag-unsubscribe sa isang mensaheng email ay magdi-disable sa (mga) mensaheng email para sa naturag programa o promosyon lamang. Kung gusto mong wakasan ang iba pang mga email na komunikasyon sa ilalim ng mga iba pang programa o serbisyo, dapat mong sundin ang mga pamamaraan para sa naturang programa o serbisyo. Maaari mo ring kanselahin ang mga email na komunikasyon sa pamamagitan ng direktang pakikipag-usap sa kinatawan ng serbisyo sa kostumer ng PG&E. Sumasang-ayon ka na ang iyong naunang maliwanag na pahintulot na makatanggap ng mga mensaheng email ay nagpapatuloy nang walang hanggang panahon maliban kung kanselahin mo ang iyong naunang malinaw na pahintulot gamit ang isa sa mga paraang inilarawan sa itaas. Ang paggamit sa iba pang mga paraan (hal., sulat sa address ng pasilidad ng PG&E, email na ipinadala sa email address ng PG&E, at pakikipag-usap sa o mensaheng voicemail sa isang empleyado ng PG&E, atbp.) upang bawiin ang iyong naunang malinaw na pahintulot ay hindi makakabisa at kung kaya pinalalaya mo ang PG&E mula sa anumang pananagutan. Upang kanselahin ang mga iba pang email na komunikasyon mula sa PG&E, gaya ng energy efficiency o renewable energy program, o isang opsyonal na iskedyul ng rate o serbisyo, sundin ang mga direksyon sa naaangkop na porma o aplikasyon ng programa ng PG&E, o kontakin ang isang Kinatawan ng Serbisyo sa Kostumer ng PG&E. Mag-sign in sa My Account.

 

Inilalaan ng PG&E ang karapatang padalhan ka ng mga kinakailangang email, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mga notipikasyon emergency at kaligtasan, mahahalagang pagsisiwalat tungkol sa iyong account, mga email sa pagkolekta ng kredito, mga notipikasyon sa pagputol ng serbisyo, CPUC at/o mga abiso na iniaatas ng regulasyon, at/o mga iba pang kinakailangang komunikasyon kung saan wala kang opsyon para mag-opt out.

 

Kumuha ng tulong o suporta: Mayroon ka pa ring mga tanong o kailangan mo ng suporta? Bisitahin ang pge.com/alertfaqs, o mag-email sa amin sa myalerts@pge.com.

 

Presyo. Hindi naniningil ang PG&E ng bayad para sa mga alerto o email na komunikasyon. Magtanong sa iyong wireless carrier para sa mga detalye ng iyong plano kung makatanggap ka ng mga email sa iyong mobile device. Kung magpalit ka ng carrier, tungkulin mong itanong sa iyong bagong wireless carrier ang mga detalye ng plano. Maaaring ilapat ang mga singil sa mensahe at data.

 

Dalas ng mensahe. Ang dalas ng mensahe ay depende sa uri ng alerto sa text o email o iba pang mga email o digital na komunikasyon na pipiliin mong matanggap at mga kondisyon na nauugnay sa iyong serbisyo sa utility.

 

Mga pagbabago sa mga tuntunin. Inilalaan ng PG&E ang karapatang baguhin ang mga tuntunin na ito o kanselahin ang mga alerto o notipikasyon sa text o email o mga iba pang email o digital na komunikasyon sa anumang oras. Maaaring kabilang sa mga pagbabago ang, ngunit hindi limitado sa, mga pamamaraan ng pagpapatunay sa mobile, mga paraan ng pag-update sa mga kagustuhan sa alerto, dalas ng mga komunikasyon, at/o mga listahang suportado ng carrier. Pakitingnan nang regular ang mga Tuntunin at Kondisyon na ito para sa mga pagbabago. Ang iyong patuloy na paggamit at pagtanggap sa mga alerto sa text o email o mga iba pang email o digital na komunikasyon pagkatapos ma-post ang mga pagbabago sa mga Tuntunin at Kondisyon ay nangangahulugan na tinatanggap mo ang mga tuntunin ayon sa mga pagbabago.

 

Walang garantiya. Hindi nagbibigay ang PG&E ng pahayag o anumang klase ng garantiya tungkol sa mga alerto sa text o email o mga iba pang email o digital na komunikasyon. Sa pamamagitan nito, itinatatwa ng PG&E ang lahat ng garantiya, kabilang ang anumang pahiwatig na pahayag o garantiya ng kakayahang maibenta o kaangkupan para sa isang partikular na layunin.

 

Limitasyon ng pananagutan: Hanggang sa pinahihintulutan ng naaangkop na batas sumasang-ayon ka na hindi mananagot ang PG&E para sa anumang direkta, hindi direkta, kinahinatnan, nagkataon, parusa, o mga iba pang danyos, kahit pa napasabihan ang PG&E ng posibilidad ng ganoong pinsala o pagkawala, na nagmumula o resulta sa anumang paraan ng iyong paggamit sa mga alerto sa text o email o mga iba pang email o digital na komunikasyon. Hindi mananagot ang PG&E para sa mga aksyon o hindi pagkilos ng mga ikatlong partido, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa mga pagkaantala ng pagpapadala ng mga mensahe dahil sa mga pangyayari na wala sa kontrol ng PG&E.

 

Umiiral na batas. Ang mga tuntunin na ito ay ipapakahulugan alinsunod sa mga batas ng Estado ng California, at anumang mga proseso ng arbitrasyon o hukukman upang ipatupad o bigyang-kahulugan ang mga tuntunin dito ay maaari lamang ihain sa Estado ng California.

 

Mga online na tuntunin at kondisyon na isinama rito.Sumasang-ayon ka na para sa lahat ng usapin na hindi hayagang tinugunan dito, kabilang ang mga pangkalahatang tuntunin na naaangkop sa mga alerto sa text o email at mga notipikasyon at iba pang mga email at digital na komunikasyon, ilalapat ang mga Online na Tuntunin at Kondisyon ng PG&E at isinasama rito ngayon sa pamamagitan ng pagbanggit. Dagdag pa, muli mong pinatutunayan ang iyong pagsang-ayon sa naturang Mga Online na Tuntunin at Kondisyon.

Higit pa tungkol sa pagkapribado

California Consumer Privacy Act (CCPA)

Intindihin ang iyong mga karapatan sa pagkapribado bilang consumer.

Patakaran sa social media

Basahin ang mga patakaran at alituntunin ng PG&E sa social media.

Patakaran sa mga digital na komunikasyon

Paano namin pinaplanong makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng voice, mga mensaheng text, email at iba pa