การแจ้งเตือนเร่งด่วน

แผนการบริหารเงินค้างชำระ (Arrearage Management Plan, AMP)

ดูว่า AMP สามารถช่วยได้อย่างไร

เข้าสู่ระบบเพื่อดูว่าคุณมีสิทธิ์หรือไม่และสมัคร AMP ทางออนไลน์

 

AMP คืออะไร

 

Arrearage Management Plan (AMP) เป็นแผนการยกหนี้สําหรับลูกค้าที่พักอาศัยที่มีสิทธิ์

 

หากคุณลงทะเบียนใน CARE หรือ FERA คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับการยกหนี้สูงสุด $8,000 ผ่าน AMP (Arrearage Management Plan)

เรียนรู้ว่า AMP สามารถช่วยได้อย่างไร

ดูว่าแผนการบริหารเงินค้างชำระ (AMP) จะสามารถช่วยได้อย่างไร

ผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนกับ AMP

ลูกค้าที่อยู่อาศัยที่:

 

 

 หมายเหตุ:การวัดพลังงานสุทธิ (NEM) ลูกค้าที่ใช้มิเตอร์หลักและลูกค้าที่ใช้มิเตอร์หลักที่มีผู้เช่าใช้มิเตอร์ย่อยไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมใน AMP ในขณะนี้

 

วิธีลงทะเบียนใน AMP

 

สมัคร AMP ทางออนไลน์

ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่ระบบบัญชี PG&E ออนไลน์ของคุณเพื่อดูว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์หรือไม่

ขั้นตอนที่ 2: หากคุณมีสิทธิ์ ให้เลือก "ดูวิธีการลงทะเบียน"

ขั้นตอนที่ 3: ลูกค้าตรงตามเกณฑ์ AMP จะสามารถสมัครทางออนไลน์ผ่านบริการลงทะเบียนอัตโนมัติของเราได้

ขั้นตอนที่ 4: เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว คุณจะได้รับการแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อยืนยันการลงทะเบียนของคุณ

 

สมัคร AMP ทางโทรศัพท์

ขั้นตอนที่ 1: โทรติดต่อเราที่หมายเลข 1-800-743-5000 บริการอัตโนมัติของเราจะแจ้งให้คุณทราบทันทีหากคุณตรงตามเกณฑ์ของแผนการบริหารเงินค้างชำระ (AMP)

ขั้นตอนที่ 2: ลูกค้าที่ตรงตามเกณฑ์ AMP สามารถทำการสมัครทางโทรศัพท์ผ่านบริการลงทะเบียนอัตโนมัติของเรา หรือถูกโอนสายไปยังตัวแทนบริการลูกค้า (Customer Service Representative, CSR) ให้ทำการแนะนำคุณตลอดโปรแกรมและขั้นตอนการสมัครของเรา

ขั้นตอนที่ 3: หากได้รับการอนุมัติ คุณจะได้รับการแจ้งข้อมูลแก่ลูกค้าเพื่อยืนยันการลงทะเบียนของคุณ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ AMP

ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่ระบบบัญชี PG&E ของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: เลือก “ดูโปรแกรมการบริหารเงินค้างชำระของคุณ” ที่อยู่ทางด้านซ้ายของแดชบอร์ดบัญชี PG&E ของคุณ

ขั้นตอนที่ 3: เมื่อเลือกแล้ว รายละเอียดการลงทะเบียน AMP ปัจจุบันของคุณจะแสดงอยู่ในตารางรายละเอียดการลงทะเบียน

ต้องชำระเงินตรงเวลาและเต็มจำนวนทุกเดือน 12 ครั้งจึงจะมีสิทธิ์ได้รับการยกหนี้ AMP เต็มจำนวน

คุณสามารถค้างชำระเงินได้สูงสุดสองครั้ง แต่ต้องไม่ใช่สองเดือนติดต่อกัน ตราบใดที่คุณชำระเงินในวันที่ครบกำหนดการเรียกเก็บเงินครั้งถัดไปโดยชำระเงินตรงเวลาทั้งบิลปัจจุบันและชำระเงินบิลที่เลยกำหนด คุณจะยังคงตรงตามเกณฑ์ของโปรแกรม

 

การขาดการชําระเงินสองครั้งติดต่อกัน หรือการขาดการชําระเงินทั้งหมดสามครั้ง จะทําให้คุณถูกลบออกจากโปรแกรม 

ไม่มีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่ได้รับการยกหนี้ไปแล้ว แต่คุณจะถูกถอดออกจากการลงทะเบียนในโปรแกรม

ใช่ จำนวนเงินสูงสุดที่มีสิทธิ์ได้รับการยกหนี้ AMP คือ $8,000 หากยอดคงค้างของคุณเกิน $8,000 ยอดคงเหลือจะถือเป็นส่วนเกิน ส่วนที่เกินจะถูก "ระงับ" แยกต่างหากจนกว่าจะสิ้นสุดการลงทะเบียน AMP

ยอดค้างชำระของคุณที่ไม่ได้รับการยกหนี้โดย AMP จะถูกเลื่อนออกไปจนกว่า AMP จะเสร็จสิ้นหรือถูกถอดออกจากการลงทะเบียน เมื่อคุณลงทะเบียน AMP ครบ 12 เดือนแล้วหรือถูกถอดออกจากการลงทะเบียน AMP ยอดค้างชำระจะครบกำหนดชำระในรอบการเรียกเก็บเงินถัดไป

มีสิทธิ์ แต่คุณสามารถใช้แผนการชำระเงินได้ครั้งละหนึ่งแผนเท่านั้น แผนการชำระเงินปัจจุบันของคุณจะถูกยกเลิกก่อนที่จะลงทะเบียน AMP

ตามกฎของโปรแกรม ลูกค้าต้องรอ 12 เดือนหลังจากการชำระเงินที่ลงทะเบียน AMP ครั้งล่าสุดจึงจะลงทะเบียนซ้ำได้

มีสิทธิ์ ลูกค้า CCA มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรม อย่างไรก็ตาม ลูกค้าดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ข้างต้นภายใต้หัวข้อ "บุคคลที่มีสิทธิ์" และ CCA ของลูกค้าจะต้องตกลงที่จะเข้าร่วม หาก CCA ของคุณเข้าร่วมด้วย ทั้งค่าบริการ PG&E และยอดคงเหลือของ CCA ของคุณจะมีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรม หาก CCA ของคุณไม่ได้นำเสนอ AMP เฉพาะการเรียกเก็บเงินจาก PG&E เท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ได้รับการยกหนี้ ค่าใช้จ่ายจาก CCA ของคุณไม่เข้าเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ CCA ของคุณ

มีสิทธิ์ แต่เพียงแค่บางส่วนเท่านั้น ค่าบริการของ PG&E จะมีสิทธิ์ได้รับการยกหนี้สำหรับลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ค่าแก๊สรายเดือนจาก CTA จะไม่รวมอยู่ในการคำนวณการมีสิทธิ์ของ AMP

มีสิทธิ์ แต่เพียงแค่บางส่วนเท่านั้น ค่าไฟฟ้าของผู้ให้บริการไฟฟ้า (ESP) จะไม่รวมอยู่ในการคำนวณการมีสิทธิ์เข้าร่วม AMP

ได้ คุณสามารถเข้าร่วมในโปรแกรม REACH และ LIHEAP ได้ การชำระเงินเพื่อช่วยเหลือทางการเงิน (คำมั่นสัญญา) จากโปรแกรม LIHEAP จะนำไปใช้กับค่าใช้จ่ายปัจจุบันในขณะที่ลงทะเบียนใน AMP

ไม่ได้ การชำระเงิน LIHEAP ของคุณใช้กับบิลเรียกเก็บเงินรอบปัจจุบันและในอนาคตเท่านั้น หากคุณลงทะเบียนใน AMP การชำระเงิน LIHEAP ของคุณจะไม่สามารถนำไปใช้กับจำนวนหนี้ที่มีสิทธิ์ได้รับการยกหนี้ของ AMP ได้

โปรแกรมช่วยเหลือทางการเงินในระยะยาวอื่นๆ เพิ่มเติม

โปรแกรมค่าพลังงานทางเลือกของรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Alternate Rates for Energy, CARE)

รับส่วนลดค่าไฟฟ้ารายเดือนของคุณ

โปรแกรมการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับครอบครัว (FERA)

รับส่วนลดค่าไฟฟ้ารายเดือนหากคุณพำนักอยู่กับครอบครัวที่มีสมาชิกสามคนขึ้นไป

Medical Baseline Program

ความช่วยเหลือสำหรับลูกค้าที่เป็นผู้อยู่อาศัยซึ่งต้องพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าสำหรับความจำเป็นทางการแพทย์บางประการ