Cảnh báo khẩn cấp

Kế hoạch Quản lý Tổng hợp (Arrearage Management Plan, AMP)

Tìm hiểu AMP có thể giúp ích như thế nào

Đăng nhập để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện hay không và đăng ký AMP trực tuyến.

 

AMP là gì?

Quý vị có thể đã gặp khó khăn trong đại dịch, vì vậy chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp. Chúng tôi cung cấp nhiều chương trình hỗ trợ tài chính, bao gồm AMP—một kế hoạch xóa nợ cho các khách hàng cư trú đủ điều kiện. 

 

Được miễn tới $8,000 số dư chưa thanh toán, nếu quý vị đủ điều kiện tham gia AMP.

Tìm hiểu AMP có thể giúp ích như thế nào

Đại dịch có khiến quý vị quay trở lại không? Chúng tôi có kế hoạch. Xem Kế hoạch Quản lý Arrearage (AMP) có thể giúp ích như thế nào.

Ai đủ điều kiện tham gia AMP?

Khách hàng cư trú:

 

  • Được ghi danh vào California Alternative Rates for Energy (CARE) hoặc Chương Trình Hỗ Trợ Giá Điện Gia Đình (FERA).
  • Owe ít nhất $500 trở lên trên hóa đơn tiền gas và điện HOẶC (đối với khách hàng chỉ dùng gas) nợ ít nhất $250 trở lên trên hóa đơn tiền gas của họ.
  • Quá hạn hơn 90 ngày.
  • Đã là khách hàng của PG&E trong ít nhất sáu tháng liên tiếp.
  • Đã thực hiện ít nhất một khoản thanh toán đúng hạn.

 

biểu tượng thông báo quan trọngLưu ý:Máy đo năng lượng ròng (NEM), khách hàng sử dụng máy đo chính và khách hàng sử dụng máy đo chính có người thuê sử dụng máy đo phụ hiện không đủ điều kiện tham gia AMP.

 

Cách đăng ký AMP

 

Đăng ký AMP trực tuyến

Bước 1: Đăng nhập trực tuyến vào tài khoản PG&E của bạn để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện hay không

Bước 2:Nếu quý vị đủ điều kiện, hãy chọn "Xem cách ghi danh"

Bước 3:Khách hàng đủ điều kiện nhận AMP có thể đăng ký trực tuyến thông qua dịch vụ đăng ký tự động của chúng tôi

Bước 4:Sau khi được phê duyệt, bạn sẽ nhận được thông báo của khách hàng xác nhận việc đăng ký của bạn

 

Đăng ký AMP bằng cách gọi

Bước 1: Hãy gọi cho chúng tôi theo số1-800-743-5000.Dịch vụ tự động của chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu bạn đủ điều kiện tham gia Kế hoạch Quản lý Arrearage (AMP).

Bước 2:Khách hàng đủ điều kiện có thể đăng ký qua điện thoại thông qua dịch vụ đăng ký tự động của chúng tôi HOẶC được chuyển đến Đại diện Dịch vụ Khách hàng (CSR) để hướng dẫn quý vị về chương trình và quy trình đăng ký của chúng tôi.

Bước 3: Sau khi được phê duyệt, bạn sẽ nhận được thông báo của khách hàng xác nhận việc đăng ký của bạn.

Các câu hỏi thường gặp về AMP

Bước 1:Đăng nhập vào tài khoản PG&E của bạn

Bước 2: Chọn “Xem Chương trình Quản lý Lưu trữ” ở bên trái bảng điều khiển tài khoản PG&E của bạn

Bước 3: Sau khi được chọn, chi tiết đăng ký AMP hiện tại của bạn sẽ hiển thị trong bảng chi tiết đăng ký

Cần có 12 khoản thanh toán đúng hạn và đầy đủ hàng tháng để đủ điều kiện được miễn AMP đầy đủ.

Quý khách có thể bỏ lỡ tối đa hai khoản thanh toán, nhưng không thể hai tháng liên tiếp. Miễn là quý vị thanh toán vào ngày đến hạn thanh toán tiếp theo với khoản thanh toán đúng hạn cho cả hóa đơn hiện tại và (các) khoản thanh toán bị lỡ, quý vị sẽ vẫn tham gia chương trình.

Thiếu hai khoản thanh toán liên tiếp sẽ khiến bạn bị xóa khỏi chương trình.

Không có ảnh hưởng đến số tiền đã được miễn trừ nhưng quý vị sẽ bị hủy ghi danh khỏi chương trình.

Có, số tiền tối đa đủ điều kiện được miễn AMP là $8,000. Nếu số dư chưa thanh toán của quý vị vượt quá $8,000, số dư còn lại sẽ được coi là dư thừa. Khoản dư thừa sẽ được "giữ" riêng cho đến khi kết thúc ghi danh AMP.

Số dư chưa thanh toán của bạn không được AMP tha thứ sẽ được hoãn lại cho đến khi hoàn thành AMP hoặc hủy ghi danh. Sau khi quý vị đã hoàn thành việc ghi danh AMP 12 tháng hoặc đã được hủy ghi danh khỏi AMP, bất kỳ số dư chưa thanh toán nào sẽ đến hạn vào chu kỳ thanh toán tiếp theo của quý vị.

Không. Bất kỳ khoản phí mới nào được phát hành vào hoặc sau khi đăng ký AMP là trách nhiệm của bạn để thanh toán và không thể được thêm vào số tiền được AMP miễn trừ của bạn.

Theo các quy tắc của chương trình, khách hàng phải đợi 12 tháng sau lần thanh toán ghi danh AMP cuối cùng để ghi danh lại.

Có, nhưng quý vị chỉ có thể tham gia một kế hoạch thanh toán tại một thời điểm. Kế hoạch trả lương hiện tại của bạn sẽ bị hủy trước khi đăng ký AMP.

Có,khách hàng của CCA đủ điều kiện tham gia nếu họ đáp ứng các tiêu chuẩn được liệt kê ở trên trong phần "Ai đủ điều kiện?" và CCA của họ đã đồng ý tham gia. Nếu CCA của quý vị đang tham gia thì cả phí PG&E và số dư CCA của quý vị sẽ đủ điều kiện tham gia chương trình.

Nếu CCA của quý vị không cung cấp AMP, thì chỉ các khoản phí của PG&E mới đủ điều kiện được tha thứ. Các khoản phí từ CCA của quý vị không đủ điều kiện cho chương trình này.

Để tìm hiểu thêm, hãy liên hệ với nhà cung cấp CCA của bạn.

Có, nhưng chỉ một phần. Phí hàng hóa điện của Nhà cung cấp Dịch vụ Điện (ESP) không được bao gồm trong các tính toán tính đủ điều kiện AMP.

Có, bạn có thể tham gia REACH và LIHEAP. Bất kỳ khoản thanh toán hỗ trợ tài chính nào (cam kết) từ chương trình LIHEAP sẽ được áp dụng cho các khoản phí hiện tại trong khi đăng ký AMP.

Không. Các khoản thanh toán LIHEAP của bạn chỉ áp dụng cho các khoản phí hiện tại và tương lai. Nếu bạn đã đăng ký AMP, các khoản thanh toán LIHEAP của bạn không thể được áp dụng cho bất kỳ khoản nợ nào đủ điều kiện được miễn nợ AMP.

Các chương trình hỗ trợ tài chính dài hạn hơn

Chương trình Năng lượng Thay thế California (CARE)

Nhận giảm giá hàng tháng trên bảng sao kê năng lượng của quý vị.

Chương trình Hỗ trợ Giá Điện Gia đình (Family Electric Rate Assistance Program, FERA)

Nhận chiết khấu hàng tháng cho hóa đơn tiền điện của quý vị, Nếu quý vị sống trong một hộ gia đình có từ ba người trở lên.

Medical Baseline Program

Giúp những khách hàng cư dân phụ thuộc vào năng lượng cho các nhu cầu y tế nhất định.