Cảnh báo khẩn cấp

Chương trình Trợ giúp Năng lượng cho Gia đình có Thu nhập Thấp (Low Income Home Energy Assistance Program, LIHEAP)

Trợ giúp một lần cho các hộ gia đình có thu nhập thấp

biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: Máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

LIHEAP là gì?

Cung cấp các loại trợ giúp khác nhau

 • Trợ giúp thanh toán hóa đơn tiện ích dân cư
 • Trợ giúp khẩn cấp về khủng hoảng liên quan đến năng lượng dân cư như:
  • Thông báo cắt điện
  • Các trường hợp khẩn cấp đe dọa tính mạng liên quan đến năng lượng
 • Thời tiết tại nhà

Theo nhu cầu lớn nhất

LIHEAP cũng có thể ưu tiên các ứng viên dựa trên:

 • Nhu cầu và thu nhập lớn nhất
 • Trạng thái dễ bị tổn thương, bao gồm:
  • Người cao tuổi
  • Người khuyết tật
  • Hộ gia đình có trẻ nhỏ

Là một chương trình được liên bang tài trợ

 • LIHEAP là một chương trình hỗ trợ do liên bang tài trợ.
 • Nó được giám sát bởi Sở Dịch vụ và Phát triển Cộng đồng California (CSD).
 • Nó được quản lý bởi 31 Cơ Quan Hành Động trên khắp California.

Tôi có đủ điều kiện không?

Quay số(866) 675-6623để biết hướng dẫn về thu nhập LIHEAP và danh sách các cơ quan tham gia. 

Quý vị cũng có thể tìm thông tin chi tiết trực tuyến. Truy cập California Department of Community Services & Development.

 

Dự án Liên minh Chiến lược PG&E

 

Dự án Liên minh Chiến lược bao gồm các vấn đề ảnh hưởng đến khách hàng có thu nhập thấp của PG&E.

Dự án làm việc với các tổ chức dựa vào cộng đồng để giúp bạn tận dụng tối đa các chương trình của chúng tôi.

Truy cập trang web của một tổ chức bên dưới để biết thêm thông tin.

Cơ quan Quản lý Trẻ em và Gia đình

Thông tin LIHEAP cho:

 • Ứng viên
 • Tổ chức
 • Các nhà lập pháp

Trung tâm Bù trừ LIHEAP

 • Tin tức và tài nguyên LIHEAP
 • Tìm hiểu về các sáng kiến cộng đồng trên toàn quốc

Sở Dịch vụ và Phát triển Cộng đồng CA

Cơ quan chính phủ tiểu bang liên kết với thông tin về các tổ chức dựa vào cộng đồng.

California Public Utilities Commission (CPUC)

Thông tin về các hội thảo công khai.

Giảm mức sử dụng, giảm hóa đơn

 • Không phải ai cũng có đủ khả năng chi trả để nâng cấp nhà ở đắt tiền.
 • Dưới đây là một số cải tiến tiết kiệm năng lượng không tốn kém.

Các công cụ để quản lý hóa đơn PG&E của quý vị

Nhận trợ giúp giảm chi phí năng lượng

Tìm hiểu về các chương trình để giảm hoặc giảm hóa đơn hàng tháng của quý vị. 

Hóa đơn không cần giấy

Xem, thanh toán và in báo cáo năng lượng của bạn trực tuyến. Thiết lập các khoản thanh toán tự động.