Cảnh báo khẩn cấp

Lập thanh toán ngân sách

Giảm các khoản tăng đột biến lớn trên hóa đơn năng lượng của bạn

Tổng quan về chương trình

Kiểm soát hóa đơn hàng tháng của quý vị

Chi phí năng lượng hàng tháng có thể dự đoán được sẽ giúp bạn dự trù chi phí. Lập thanh toán Ngân sách giúp bù đắp các hóa đơn cao điểm phát sinh từ:

 • Sưởi ấm nhiều trong mùa đông
 • Dùng điều hòa vào mùa hè

Thanh toán hàng tháng so với chi phí thực tế

Chương trình Lập hóa đơn Ngân sách tính trung bình chi phí năng lượng của bạn trong 12 tháng trước. Điều này xác định số tiền thanh toán hàng tháng của bạn.

Nếu chi phí năng lượng thực tế của bạn thay đổi đáng kể, chúng tôi sẽ điều chỉnh số tiền thanh toán Lập hóa đơn Ngân sách hàng tháng của bạn. Điều này xảy ra bốn tháng một lần.

 

Mẫu thanh toán hàng tháng

Chi phí năng lượng thực tế của khách hàng Lập hóa đơn Ngân sách so với số tiền Lập hóa đơn Ngân sách của họ trong một năm:

Biểu đồ cột hiển thị các khoản thanh toán hàng tháng với Lập hóa đơn Ngân sách

 • Trong khi tham gia chương trình, bạn có thể tích lũy số dư tài khoản hoặc tín dụng.
 • Nếu quý vị hủy ghi danh khỏi chương trình, số dư hoặc tín dụng này sẽ được phản ánh trên báo cáo năng lượng tiếp theo của quý vị.
 • Quý vị phải thanh toán đúng số tiền Lập Hóa Đơn Ngân Sách hàng tháng đúng hạn để tiếp tục tham gia chương trình.

Câu hỏi thường gặp

 • Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng 12 tháng tại địa chỉ hiện tại của bạn trước khi đăng ký Lập hóa đơn Ngân sách.
 • Tại sao? Nếu bạn không có lịch sử sử dụng một năm tại địa chỉ của mình, tính trung bình Lập hóa đơn Ngân sách trong lần sử dụng của chủ tài khoản trước đó.
 • Nếu vị trí là một công trình xây dựng mới hoặc công trình xây dựng mới, nó không có lịch sử sử dụng. Bạn sẽ không thể đăng ký Lập hóa đơn Ngân sách cho đến khi địa điểm có 12 tháng dữ liệu.

Lập hóa đơn Ngân sách có hiệu lực trong chu kỳ lập hóa đơn sau khi đăng ký.

 • Lập hóa đơn ngân sách thực hiện đánh giá việc sử dụng của bạn bốn tháng một lần.
 • Điều này đảm bảo bạn sẽ trả trung bình hàng tháng cho việc sử dụng và chi phí của mình trong suốt cả năm. 
 • Nếu mức sử dụng năng lượng hoặc chi phí của bạn thay đổi đáng kể, chúng tôi sẽ điều chỉnh số tiền Lập hóa đơn Ngân sách của bạn.

 • Không có lợi ích gì khi thanh toán quá mức hóa đơn hàng tháng của quý vị trong khi ghi danh vào chương trình Lập hóa đơn Ngân sách.
 • Nếu quý vị thanh toán nhiều hơn số tiền thanh toán hàng tháng của mình, quý vị sẽ không thấy tín dụng được phản ánh trên tài khoản của mình cho đến khi quý vị hủy ghi danh khỏi chương trình.

Nếu quý vị bỏ lỡ hai khoản thanh toán hoặc trả thiếu cho hai chu kỳ thanh toán, quý vị:

 • Sẽ bị xóa khỏi Lập hóa đơn Ngân sách
 • Sẽ được yêu cầu thanh toán toàn bộ số dư của quý vị
 • Sẽ không được phép ghi danh lại vào Lập hóa đơn Ngân sách trong sáu tháng

 • Khi quý vị chuyển dịch vụ của mình đến một địa chỉ mới do PG&E cung cấp, Lập hóa đơn Ngân sách của quý vị cũng sẽ chuyển.
 • Tuy nhiên, số tiền Lập hóa đơn Ngân sách của bạn sẽ cần được tính toán lại tại địa điểm dịch vụ mới. Để làm điều này, chúng ta sẽ xem xét:
  •  Xem lịch sử sử dụng của địa điểm mới.
  • Điều chỉnh số tiền thanh toán hàng tháng của bạn dựa trên lịch sử này.

 

Quý vị có dừng dịch vụ tại địa chỉ cũ trước khi bắt đầu dịch vụ tại địa chỉ mới của quý vị không?

 • Quý vị có thể sẽ bị hủy ghi danh khỏi chương trình Lập hóa đơn Ngân sách.
 • Nếu điều này xảy ra, số dư tài khoản của bạn có thể được phản ánh trên báo cáo năng lượng tiếp theo của bạn.
 • Gọi số 1-877-660-6789để đăng ký lại Lập hóa đơn ngân sách và chuyển số dư tài khoản của quý vị sang dịch vụ mới.

Có. Những người tham gia chương trình CARE, FERA và Medical Baseline có thể đăng ký Lập hóa đơn Ngân sách.

Không. Nếu quý vị đã ghi danh vào một chương trình thanh toán hoặc có các khoản thanh toán quá hạn, quý vị không thể ghi danh vào Lập Hóa Đơn Ngân Sách.

 • Chương trình vẫn có hiệu lực trừ khi quý vị quyết định hủy bỏ hoặc mặc định các khoản thanh toán của mình.
 • Bạn có thể xóa tài khoản của mình khỏi chương trình bất cứ lúc nào. Truy cậptài khoản của quý vị trực tuyến hoặc gọi1-877-660-6789.

 

Lưu ý: Nếu quý vị hủy bỏ chương trình Lập hóa đơn Ngân sách trong khi quý vị có số dư thanh toán, số tiền quý vị nợ hoặc ghi có sẽ được áp dụng cho hóa đơn tháng tiếp theo của quý vị.

Chi tiết hóa đơn của quý vị

Mô tả từng phần được liệt kê dưới đây.

 1. Số Tài khoản:Số tài khoản của bạn là số gồm 10 chữ số. Chúng tôi sử dụng số này để xác định tài khoản của bạn nếu bạn gọi cho chúng tôi về việc sử dụng năng lượng của bạn. Số tài khoản và ngày đến hạn của bạn nằm ở đầu mỗi trang trong bản sao kê của bạn. Bạn nhận được một báo cáo năng lượng hàng tháng riêng cho mỗi tài khoản đang hoạt động.

 2. Dịch Vụ Cho:Đây là địa chỉ mà các khoản phí của quý vị đã phát sinh. Một số khách hàng nhận được dịch vụ PG&E tại nhiều địa điểm. Phần này cho biết tài sản nào phát sinh phí.

 3. Tóm tắt Lập hóa đơn Ngân sách của Quý vị: ‘Số tiền Lập hóa đơn Ngân sách trong Kỳ này’ của Quý vị được dựa trên chi phí năng lượng trung bình trong 12 tháng qua. Mặc dù bảng phân tích chi tiết hơn về việc sử dụng và thanh toán của bạn có sẵn trên báo cáo năng lượng của bạn, bạn phải trả số tiền này.

 4. Thắc mắc về Hóa đơn của Quý vị?:Liên hệ với chúng tôi nếu có thắc mắc bằng cách sử dụng thông tin có trên trang đầu tiên của bản kê khai.

 5. Tổng Số tiền Đến hạn:Điều này cho thấy số tiền bạn cần thanh toán cho kỳ thanh toán đó. Khoản phí này bao gồm số tiền thanh toán hàng tháng được tính toán trong Lập hóa đơn Ngân sách của quý vị và bất kỳ khoản phí thế hệ hoặc mua sắm nào cho khách hàng của Community Choice Aggregator (CCA), Truy cập Trực tiếp (DA) hoặc Đại lý Vận tải Cốt lõi (CTA). Các ghi chú dưới đây phản ánh thông tin khác về tài khoản của bạn và bất kỳ chương trình đặc biệt nào bạn tham gia.

 6. Cảnh báo Tiết kiệm:Chúng tôi sử dụng khoảng trống này để ghi chú về tài khoản của bạn, bao gồm bất kỳ chương trình đặc biệt nào có thể ảnh hưởng đến tổng chi phí của bạn.

 7. Lập hóa đơn ngân sách ảnh hưởng như thế nào đến các khoản thanh toán năng lượng của bạn: Biểu đồ này giúp bạn xác định bất kỳ xu hướng nào trong việc sử dụng năng lượng hàng tháng của bạn trong năm qua. Sử dụng dữ liệu để hiểu cách Lập hóa đơn ngân sách giúp cân bằng khoản thanh toán của bạn trong các mùa khác nhau.

 8. Chi tiết tài khoản của bạn:Thông tin trong phần này giúp giải thích các khoản thanh toán và sử dụng năng lượng của bạn hiện đang ảnh hưởng đến số dư tài khoản của bạn như thế nào.
  • Số dư Tài khoản từ Sao kê Trước: Số dư này cho biết tổng số dư tài khoản của quý vị, số tiền quý vị nợ (giá trị dương) hoặc số tiền quý vị được ghi có (giá trị âm) trước khi quý vị thực hiện thanh toán theo hóa đơn trước đó.
  • (Các) Khoản Thanh Toán Đã Nhận Kể Từ Sao Kê Cuối Cùng: Điều này cho thấy khoản thanh toán từ hóa đơn trước đó của quý vị. Các khoản thanh toán cho PG&E được hiển thị dưới dạng tín dụng—do đó, giá trị âm.
  • Số dư Tài khoản Trước Phí Hiện tại: Số dư này hiển thị tổng số dư tài khoản sau khi quý vị thanh toán cho hóa đơn trước đó. Đó là tổng số a) Số dư Tài khoản của quý vị từ Sao kê Trước đó; và b) (các) Khoản thanh toán Đã Nhận Kể từ Sao kê Cuối cùng.
  • Phí Điện Hiện tại: Đây là chi phí thực tế liên quan đến việc sử dụng điện của bạn trong kỳ thanh toán gần nhất.
  • Phí gas hiện tại: Đây là chi phí thực tế liên quan đến việc sử dụng gas của bạn trong kỳ thanh toán gần nhất. Đó là số tiền bạn phải trả cho việc sử dụng điện nếu bạn KHÔNG được ghi danh vào Lập hóa đơn Ngân sách.
  • Tổng Số dư Tài khoản Hiện tại: Số dư này hiển thị số dư tài khoản hiện tại của bạn tại kỳ thanh toán này. Đây là khoản chênh lệch tích lũy giữa số tiền thanh toán hàng tháng của quý vị và chi phí sử dụng thực tế trong quá trình quý vị ghi danh vào Lập Hóa Đơn Ngân Sách. Số tiền quý vị ghi có/nợ sẽ được phản ánh trên hóa đơn của quý vị nếu quý vị tự nguyện hủy ghi danh hoặc bị loại khỏi chương trình Lập hóa đơn Ngân sách.
    
 9. Thông báo Quan trọng:Chúng tôi sử dụng không gian này để chia sẻ thông tin kịp thời—từ các mẹo an toàn mùa hè đến cập nhật quy định.

 10. cuống Thanh Toán:Trả lại mẫu đơn này đến địa chỉ được chỉ định cùng với khoản thanh toán của quý vị. cuống chuyển tiền cho biết số tài khoản của bạn, ngày đến hạn thanh toán và tổng số tiền đến hạn. Để thuận tiện cho quý khách, chúng tôi đã gửi kèm phong bì gửi lại có cửa sổ. Vui lòng đặt cuống chuyển tiền với địa chỉ PG&E hiển thị trong cửa sổ. Mặt sau của cuống chuyển tiền bao gồm một khu vực để bạn cập nhật thông tin tài khoản của mình, cũng như tổng quan về các tùy chọn thanh toán.

 

Khách hàng CCA, DA hoặc CTA

Lập hóa đơn ngân sách không áp dụng cho phần phát điện hoặc mua sắm trong chi phí năng lượng của bạn nếu bạn là khách hàng của Community Choice Aggregator (CCA), Direct Access (DA) hoặc Core Transport Agent (CTA).

Dưới đây là báo cáo năng lượng mẫu của khách hàng CCA/DA về Lập hóa đơn Ngân sách. Tổng Số tiền đến hạn trong trường hợp này bao gồm cả số tiền thanh toán hàng tháng Lập hóa đơn Ngân sách và các khoản phí phát điện CCA/DA liên quan.

Giữ cho các khoản thanh toán hàng tháng có thể dự đoán được

Duy trì ngân sách quanh năm. Lập hóa đơn Ngân sách trung bình tính toán số tiền thanh toán PG&E hàng tháng của bạn.

Hỗ trợ tài chính nhiều hơn

Dịch vụ gọi điện thoại giảm giá

Dịch vụ điện thoại được giảm giá dựa trên mức thu nhập hoặc mức độ tham gia chương trình của quý vị. Xem liệu quý vị có đủ điều kiện hay không.

 

Internet gia đình chi phí thấp

Bạn có thể được giảm giá $30 hàng tháng khi sử dụng Internet tốc độ cao tại nhà.