Cảnh báo khẩn cấp

Đăng ký Lập hóa đơn Ngân sách

Giảm sự tăng đột biến lớn trên hóa đơn năng lượng của bạn

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Bạn đã sẵn sàng đăng ký Lập hóa đơn Ngân sách?

   

  Đơn đăng ký của bạn sẽ được xem xét. Nếu quý vị đủ điều kiện tham gia chương trình, chương trình sẽ có hiệu lực vào chu kỳ thanh toán tiếp theo của quý vị.

   

  * cho biết trường bắt buộc

   

   

  Hỗ trợ tài chính nhiều hơn

  Dịch vụ gọi điện thoại giảm giá

  Dịch vụ điện thoại được giảm giá dựa trên mức thu nhập hoặc mức độ tham gia chương trình của quý vị. Xem liệu quý vị có đủ điều kiện hay không.

   

  Internet gia đình chi phí thấp

  Bạn có thể được giảm giá $30 hàng tháng khi sử dụng Internet tốc độ cao tại nhà.