هشدار فوری

ثبت نام در صورتحساب بودجه

کاهش سنبله های بزرگ در صورتحساب انرژی خود را

آیکون اطلاعیه مهم نکته: این صفحه را یک رایانه ترجمه کرده است. اگر سوالی دارید، با خدماتزبان با شماره 6789-600-877-1 تماس بگیرید.

اماده برای ثبت نام در صورتحساب بودجه؟

 

درخواست شما بررسی خواهد شد. اگر واجد شرایط این برنامه باشید، بر چرخه صورتحساب بعدی شما تاثیر خواهد داشت.

 

* فیلد مورد نیاز را نشان می دهد

 

 

کمک مالی بیشتر

تخفیف هزینه سرویس تلفن

خدمات تلفن با تخفیف بر اساس سطح درامد یا مشارکت در برنامه شما است. ببینید ایا شما واجد شرایط هستید.

 

اینترنت خانگی ارزان قیمت

هزینه اینترنت پرسرعت خانگی شما ممکن است مشمول تخفیف ماهانه به مبلغ $30 شود.