Cảnh báo khẩn cấp

Mẹo tiết kiệm năng lượng cho dân cư

Các công cụ và lời khuyên cho ngôi nhà tiết kiệm năng lượng

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Mẹo tiết kiệm năng lượng hàng ngày

  Tìm các công cụ và mẹo để quản lý năng lượng của ngôi nhà bạn.

  Mẹo tiết kiệm năng lượng mùa đông

  Tìm hiểu những cách đơn giản để tiết kiệm tiền và năng lượng khi trời lạnh.

  Mẹo tiết kiệm năng lượng vào mùa hè

  Khi thời tiết nóng lên, hãy tìm cách để:

  • Giữ mát
  • Tiết kiệm năng lượng và tiền bạc 

  Nhà được kết nối

  Một ngôi nhà được kết nối có thể giúp bạn tiết kiệm hóa đơn năng lượng. Nó cũng cung cấp:

  • Bảo mật
  • Thoải mái
  • Thuận tiện
  • Hiệu quả sử dụng năng lươ

  Kiểm tra Năng lượng Tại nhà

  Bao nhiêu năng lượng nhà của quý vị sẽ được sử dụng:

  • Sưởi ấm?
  • Nước nóng?
  • Thiết bị?
  • Chiếu sáng?
  • Sử dụng khác?

  Tìm hiểu với Kiểm tra Năng lượng Tại nhà miễn phí.

  Cảnh báo CAISO Flex

  Người vận hành hệ thống độc lập California (CAISO) gọi cho Flex Alerts.

  • Khi điều này xảy ra, chúng tôi dự kiến nhu cầu điện sẽ tăng lên
  • Tìm hiểu cách bạn có thể tiết kiệm năng lượng trong Flex Alerts

  Các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho ngôi nhà của bạn

  Các cách khác để giảm hóa đơn năng lượng của quý vị

  Chương trình hỗ trợ tài chính

  Gia đình quý vị có đủ điều kiện được giảm giá hàng tháng trên hóa đơn năng lượng của quý vị không?

  Hỗ trợ Tiết kiệm Năng lượng (Energy Savings Assistance, ESA)

  Ngôi nhà của bạn có ít nhất năm tuổi không? Khám phá các cải tiến năng lượng nhà ở miễn phí cho các ngôi nhà đủ điều kiện về thu nhập.

  Medical Baseline

  Bạn có dựa vào nguồn điện cho một số nhu cầu y tế nhất định không? Quý vị có thể đủ điều kiện nhận nhiều năng lượng hơn với mức giá thấp nhất trên mức giá hiện tại của quý vị.