هشدار فوری

نکات صرفه جویی در انرژی مسکونی

ابزار و راهنمایی برای یک خانه با انرژی کارامد

آیکون اطلاعیه مهم نکته: این صفحه را یک رایانه ترجمه کرده است. اگر سوالی دارید، با خدماتزبان با شماره 6789-600-877-1 تماس بگیرید. 

نکات صرفه جویی در انرژی روزمره

ابزارها و راهنمایی هایی برای مدیریت انرژی خانه خود پیدا کنید.

نکات صرفه جویی در انرژی در زمستان

راه های ساده برای صرفه جویی در پول و انرژی را در هنگام سرد شدن یاد بگیرید.

نکاتی درباره صرفه‌جویی در مصرف انرژی در تابستان

هنگامی که اب و هوا گرم می شود، راه هایی برای:

 • خنک بمانید
 • صرفه جویی در انرژی و پول 

خانه متصل

یک خانه متصل می تواند به شما در صرفه جویی در صورتحساب انرژی خود کمک کند. همچنین ارائه می دهد:

 • امنیت
 • راحتی
 • راحتی
 • بهره وری انرژی

بررسی انرژی خانه

چه مقدار از انرژی خانه شما می رود:

 • گرمایش?
 • اب داغ؟
 • لوازم?
 • روشنایی?
 • کاربردهای دیگر؟

با یک بررسی انرژی خانگی رایگان پیدا کنید.

هشدارهای CAISO Flex

اپراتور سیستم مستقل کالیفرنیا (CAISO) با هشدارهای فلکس تماس می گیرد.

 • وقتی این اتفاق بیفتد، انتظار افزایش تقاضای برق را داریم.
 • چگونه می توانید انرژی خود را در طول Flex Alerts ذخیره کنید

راه حل های صرفه جویی در انرژی برای خانه شما

صرف وقت بیشتر در خانه برخی از راه های اسان برای صرفه جویی در انرژی و پول در اطراف خانه را یاد بگیرید.

راه های بیشتر برای کاهش صورتحساب انرژی شما

بررسی برنامه‌های کمک مالی

ایا خانواده شما واجد شرایط تخفیف ماهانه در صورتحساب انرژی شما است؟

کمک به صرفه‌جویی در مصرف انرژی (Energy Savings Assistance, ESA)

ایا خانه شما حداقل پنج ساله است؟ کاوش بدون هزینه بهبود انرژی خانه برای خانه های واجد شرایط درامد.

Medical Baseline

آیا برای تامین نیازهای پزشکی خود به برق نیاز دارید؟ شما می توانید برای انرژی بیشتر در پایین ترین قیمت در نرخ فعلی خود را واجد شرایط.