Mahalagang Alerto

Mga tip sa pagtitipid ng enerhiya sa tirahan

Mga tool at tip para sa isang bahay na matipid sa enerhiya

sagisag ng mahalagang abiso Tandaan: Isinalin ng kompyuter ang pahinang ito. Kung mayroon kang mga katanungan, tumawag sa mga serbisyo ng wika sa 1-877-660-6789 .

Araw-araw na mga tip sa pagtitipid ng enerhiya

Maghanap ng mga tool at tip para sa pamamahala ng enerhiya ng iyong tahanan.

Mga tip sa pagtitipid ng enerhiya sa taglamig

Matuto ng mga simpleng paraan para makatipid ng pera at enerhiya kapag malamig.

Mga tip sa pagtitipid sa kuryente sa summer

Kapag uminit ang panahon, humanap ng mga paraan upang:

 • Manatiling cool
 • Makatipid ng enerhiya at pera 

Nakakonekta sa bahay

Makakatulong sa iyo ang konektadong bahay na makatipid sa iyong mga singil sa kuryente. Nag-aalok din ito ng:

 • Seguridad
 • Kaginhawaan
 • Kaginhawaan
 • Enerhiya na kahusayan

Pagpapatingin sa Enerhiya ng Tahanan

Magkano ang napupunta sa iyong enerhiya sa bahay:

 • Pag-init?
 • mainit na tubig?
 • Appliances?
 • Pag-iilaw?
 • Iba pang gamit?

Alamin gamit ang isang libreng Home Energy Checkup.

CAISO Flex Alerts

Ang California Independent System Operator (CAISO) ay tumatawag sa Flex Alerts.

 • Kapag nangyari ito, inaasahan namin ang pagtaas ng demand sa kuryente
 • Alamin kung paano ka makakatipid ng enerhiya sa panahon ng Flex Alerts

Mga solusyon sa pagtitipid ng enerhiya para sa iyong tahanan

Gumugugol ng mas maraming oras sa bahay? Matuto ng ilang madaling paraan para makatipid ng enerhiya at pera sa paligid ng bahay.

Higit pang mga paraan para mapababa ang iyong singil sa kuryente

Mga programa ng tulong pinansiyal

Kwalipikado ba ang iyong sambahayan para sa buwanang diskwento sa iyong singil sa kuryente?

Energy Savings Assistance o Tulong sa Pagtitipid ng Kuryente (ESA)

Ang iyong bahay ba ay hindi bababa sa limang taong gulang? Galugarin ang walang bayad na mga pagpapahusay ng enerhiya sa bahay para sa mga kuwalipikadong tahanan.

Medical Baseline

Umaasa ka ba sa kuryente para sa ilang mga medikal na pangangailangan? Maaari kang maging kwalipikado para sa mas maraming enerhiya sa pinakamababang presyo sa iyong kasalukuyang rate.