Cảnh báo khẩn cấp

Công cụ sử dụng năng lượng

Truy cập, giám sát và quản lý việc sử dụng năng lượng của bạn

Truy cập tài khoản của bạn để xem mức sử dụng năng lượng của bạn.

biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: Máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

Truy cập dữ liệu sử dụng

Có một số cách để nhận thông tin chi tiết về khoảng thời gian sử dụng cho các dịch vụ điện và khí đốt của quý vị.

 • Để sử dụng điện, dữ liệu có sẵn trong khoảng thời gian 15 phút. 
 • Để sử dụng khí, dữ liệu có sẵn theo ngày.

Cách xem và quản lý dữ liệu sử dụng của bạn

Tùy chọn tốt nhất cho bạn phụ thuộc vào cách bạn muốn sử dụng thông tin và liệu bạn có muốn cung cấp quyền truy cập cho bên thứ ba (chẳng hạn như công ty quản lý năng lượng) vào dữ liệu sử dụng của bạn hay không.

Các lựa chọn dưới đây nhằm vào các nhu cầu và hoàn cảnh khác nhau.

Khách hàng có thể đăng nhập vào tài khoản của họ để tìm thông tin họ muốn:

 • Chi phí điện và khí đốt, số lượng và xu hướng sử dụng, theo
  • Ngày
  • Tuần
  • Tháng
  • Năm
 • Khả năng so sánh hóa đơn để hiểu tại sao chi phí thay đổi
 • Phân tích tốc độ để tìm ra tốc độ điện có khả năng rẻ hơn
 • Các cách tiết kiệm điện năng và chi phí
 • Sử dụng khoảng thời gian điện 15 phút có thể tải xuống và sử dụng khí đốt hàng ngày

 

Khách hàng CCA

Khách hàng mua điện hoặc khí đốt từ bên thứ ba, chẳng hạn như Community Choice Aggregation, sẽ không tìm thấy dữ liệu chi phí và sử dụng trong tài khoản trực tuyến của họ.

Tìm hiểu về Community Choice Aggregation

Nếu bạn muốn liên tục phân tích mức sử dụng điện trên máy tính của mình, hãy chọn “Tải xuống mức sử dụng” trên bảng điều khiển tài khoản của bạn:

 1. Chọn các dịch vụ điện mà quý vị muốn có dữ liệu.
 2. Chọn tần suất tải xuống.
 3. Tự động gửi email thông báo cho bạn khi các tệp đã sẵn sàng để tải xuống.

Đăng nhập vào tài khoản của bạn

Nếu bạn là doanh nghiệp vừa và nhỏ theo biểu giá A1, A6 hoặc A10, bạn có thể cài đặt một thiết bị cho phép bạn truyền phát gần dữ liệu sử dụng điện theo thời gian thực.

Tìm hiểu về Truyền dữ liệu của tôi

Chia sẻ Dữ liệu của tôi là một cách hợp lý để chia sẻ dữ liệu năng lượng PG&E của bạn với các bên thứ ba, nhưng chỉ sau khi bạn cấp phép. Các bên thứ ba có thể bao gồm các công ty cung cấp dịch vụ và phân tích năng lượng để giúp doanh nghiệp của bạn tiết kiệm.

Truy cập Chia sẻ Dữ liệu của Tôi

Các khách hàng năng lượng mặt trời, gió và các khách hàng khác trên Net Energy Metering (NEM) có một bản kê khai có tên là Detail of Bill. Nó cho thấy lượng điện được sử dụng từ mạng lưới PG&E. Nó cũng cho thấy khách hàng đã gửi bao nhiêu tiền đến mạng lưới PG&E, theo thời gian sử dụng và ngày tháng.

Các báo cáo hàng tháng này có sẵn trong Tài khoản của bạn:

 1. Từ trang đích Tài khoản của bạn, chọn Tài khoản & Dịch vụ của tôi.
 2. Chọn số ID Dịch vụ NEM từ danh sách “Dịch vụ được Liên kết với Hồ sơ của Tôi”.
 3. Chọn sao kê Chi tiết Hóa đơn thích hợp từ danh sách thả xuống trên trang Xem Chi tiết Dịch vụ.

Đăng nhập vào tài khoản của bạn

Trung tâm dữ liệu năng lượng

Nhận thông tin chi tiết về các công cụ cho phép bạn chia sẻ dữ liệu năng lượng. Tìm cách để các bên thứ ba giúp quản lý, phân tích và hỗ trợ năng lượng.

Các dịch vụ web của nhà quản lý danh mục đầu tư

Tìm hiểu cách tiết lộ an toàn dữ liệu sử dụng điện cá nhân và/hoặc khí đốt tự nhiên của bạn. Nhận thông tin về trách nhiệm của khách hàng. 

Công cụ dân cư

Quản lý việc sử dụng năng lượng giúp bạn quản lý chi phí của mình. Tìm cách giảm mức sử dụng năng lượng và giảm hóa đơn. Khám phá việc sử dụng năng lượng tại nhà của bạn với các công cụ sau:

Phân tích mức sử dụng năng lượng của bạn

Với công cụ Phân tích Sử dụng của chúng tôi, bạn có thể:

 • Tìm hiểu chương trình mức giá nào là tốt nhất cho quý vị.
 • Theo dõi và phân tích mức sử dụng năng lượng của bạn.
 • So sánh các tùy chọn mức giá.

Kiểm tra năng lượng tại nhà

Công cụ này cung cấp các cách tiết kiệm được cá nhân hóa, dựa trên cách bạn sử dụng năng lượng. Nhận một danh sách tùy chỉnh các cách để tăng hiệu quả sử dụng năng lượng của bạn. Chỉ cần trả lời một vài câu hỏi về việc sử dụng năng lượng và nhà của quý vị.

Ghi danh vào Báo động Năng lượng

Với Báo động Năng lượng, bạn nhận được thông báo qua email, tin nhắn văn bản hoặc điện thoại khi mức sử dụng năng lượng của bạn đang trên đà vượt quá số tiền cảnh báo được cá nhân hóa của bạn.

Công cụ kinh doanh

Khám phá các công cụ sử dụng năng lượng có sẵn trong tài khoản trực tuyến PG&E của bạn. Quản lý việc sử dụng năng lượng của bạn để có được giá trị tối đa cho tiền của bạn:

Phân tích mức sử dụng năng lượng của bạn

Tận dụng công cụ Phân tích Sử dụng trong tài khoản trực tuyến của bạn để theo dõi và phân tích mức sử dụng năng lượng của bạn, để so sánh các tùy chọn mức giá và để tìm hiểu kế hoạch mức giá nào là tốt nhất cho bạn.

Kiểm tra năng lượng

Công cụ tiết kiệm năng lượng cho doanh nghiệp cung cấp hồ sơ về việc sử dụng năng lượng và các cơ hội để cải thiện việc sử dụng.

Nguồn lực doanh nghiệp

PG&E cũng cung cấp chuyên môn và công cụ trong các trung tâm năng lượng của chúng tôi để hỗ trợ thực hiện các cải tiến cụ thể tại cơ sở của bạn, từ chiếu sáng chi phí thấp hơn đến thiết bị dịch vụ thực phẩm hiệu quả hơn.

Khám phá các mẹo và công cụ tiết kiệm năng lượng

Xem cách sử dụng của bạn ảnh hưởng đến chi phí theo thời gian như thế nào. Xem liệu việc chuyển việc sử dụng của bạn sang thời gian chi phí thấp hơn có thể giúp bạn tiết kiệm hay không. Ngoài ra, hãy tìm các chương trình và khuyến nghị tiết kiệm năng lượng tùy chỉnh.

Hiểu dữ liệu sử dụng

Chi phí cho năng lượng của quý vị bị ảnh hưởng bởi khi quý vị sử dụng năng lượng, lượng quý vị sử dụng và trong một số trường hợp là do mức sử dụng năng lượng cao nhất của quý vị. PG&E cung cấp cho bạn các công cụ để giám sát và quản lý việc sử dụng của bạn trong khi vẫn đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn.

Đăng nhập để biết chi tiết về mức sử dụng năng lượng

chế độ xem hàng năm

 1. Xem theo chi phí, kilowatt giờ sử dụng hoặc kilowatt nhu cầu.
 2. Chọn tải xuống tóm tắt hoặc dữ liệu khoảng thời gian 15 phút từ menu thả xuống.
 3. Tùy chỉnh khoảng thời gian để xem lại.
 4. Di chuột qua kỳ thanh toán để xem cách sử dụng tóm tắt và phí.
 5. Xem lại các ngày diễn ra sự kiện Định giá Ngày cao điểm có thể đã ảnh hưởng đến chi phí của quý vị.

chế độ xem hàng tháng

 1. Chọn khoảng thời gian mặc định từ một ngày đến nhiều năm.
 2. Di chuột qua một ngày để xem chi phí và cách sử dụng cho ngày đó.

 

Thêm cách tiết kiệm

Giá Ngày Cao điểm

Nếu quý vị có thể thay đổi thành công một số cách sử dụng khỏi các buổi chiều trong tuần, việc ghi danh vào Giá ngày cao điểm có thể làm giảm tổng giá điện của quý vị.

Giảm giá và khuyến khích

Khám phá các chương trình giảm giá và khuyến khích cho gia đình hoặc cơ sở kinh doanh quý vị.

Các tùy chọn năng lượng tái tạo

PG&E cung cấp đào tạo, mức giá hấp dẫn và hướng dẫn từng bước về cách lập kế hoạch và triển khai hệ thống năng lượng mặt trời hoặc năng lượng tái tạo khác của bạn.