Cảnh báo khẩn cấp

Dịch vụ web Trình quản lý danh mục đầu tư

Mẫu ủy quyền dữ liệu

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Thông tin ràng buộc pháp lý quan trọng đối với khách hàng

  Mục đích của biểu mẫu này là cho phép quý vị, khách hàng, thực hiện quyền lựa chọn có tiết lộ dữ liệu sử dụng điện cá nhân và/hoặc khí đốt tự nhiên của quý vị cho chủ sở hữu tòa nhà hoặc chủ nhà của tòa nhà mà quý vị nhận được dịch vụ điện hoặc khí đốt tự nhiên và cho Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ, nhằm mục đích tính toán toàn bộ mức sử dụng năng lượng của tòa nhà hoặc tòa nhà của chủ nhà.

   

  Trách nhiệm của khách hàng

  Nếu quý vị cho phép chia sẻ dữ liệu sử dụng năng lượng của mình, dữ liệu sử dụng của quý vị cũng có thể được báo cáo cho Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ để hỗ trợ chủ sở hữu tòa nhà hoặc chủ nhà tuân thủ luật pháp California (Dự luật 1103) yêu cầu tiết lộ việc sử dụng năng lượng toàn bộ tòa nhà cho người mua tiềm năng của tòa nhà. Khi quý vị ủy quyền cho chủ tòa nhà hoặc chủ nhà nhận thông tin này về quý vị, quý vị có trách nhiệm đảm bảo rằng chủ tòa nhà hoặc chủ nhà bảo vệ thông tin cá nhân khỏi bị tiết lộ thêm mà không có sự đồng ý của quý vị. Quý vị có thể thu hồi giấy cho phép này bất cứ lúc nào bằng cách truy cậppge.com/benchmarkingvà sửa đổi mẫu này.

   

  Cho phép truy cập

  Biểu mẫu này cho phép chủ tòa nhà hoặc chủ nhà của khách hàng và Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ ENERGY STAR, 1200 Pennsylvania Ave NW, MC6202J, Washington, D.C. 20460) chỉ truy cập dữ liệu sử dụng điện và/hoặc đồng hồ đo khí tự nhiên của khách hàng và chỉ nhằm mục đích tính toán mức sử dụng năng lượng tổng thể của tòa nhà.

   

  Quyền riêng tư

  Theo chính sách quyền riêng tư của PG&E, PG&E thường không bán hoặc tiết lộ thông tin cá nhân về bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc tài khoản điện hoặc gas và thông tin sử dụng hoặc thanh toán, cho các bên thứ ba trừ khi bạn ủy quyền rõ ràng cho chúng tôi làm như vậy.

  Thông tin thêm về truy cập dữ liệu

  Tài nguyên sử dụng năng lượng

  Khám phá một số cách để nhận thông tin sử dụng khoảng thời gian chi tiết cho các dịch vụ điện và khí đốt của bạn.

  Cách chúng tôi bảo vệ thông tin của quý vị

  Chúng ta cam kết bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng. Tìm hiểu về các thực hành quyền riêng tư của chúng tôi.

  Công cụ sử dụng năng lượng

  Đăng nhập vào Tài khoản của tôi để xem việc sử dụng của bạn, so sánh hóa đơn hoặc kế hoạch giá, kiểm tra năng lượng và hơn thế nữa.