هشدار فوری

ارائه‌دهندگان انرژی جایگزین

در مورد گزینه های الکتریکی و گاز طبیعی غیر PG & E یاد بگیرید

آیکون اطلاعیه مهم نکته: این صفحه را یک رایانه ترجمه کرده است. اگر سوالی دارید، با خدماتزبان با شماره 6789-600-877-1 تماس بگیرید.

جمع اوری انتخاب جامعه (CCA)

CCA ها به شهرها و شهرستانها اجازه می دهند گزینه های انرژی دیگری را برای ساکنان و کسب و کار خود فراهم کنند. انها به PG&E اعتماد ندارند.

خدمات تجمیع گاز هسته (CGAS)

گاز را برای خانه یا کسب و کار خود به طور مستقیم از تامین کنندگان غیر PG & E خریداری کنید.

دسترسی مستقیم (DA)

  • DA برای مشتریان جدید کالیفرنیا در دسترس نیست.
  • مجلس قانونگذاری این برنامه را در طول بحران انرژی سال ۲۰۰۱ به حالت تعلیق دراورد.

منابع انرژی جایگزین بیشتر برای کسب و کار

امکانات واجد شرایط

یاد بگیرید که چگونه ژنراتورهای موجود می توانند قدرتی را که تولید می کنند به فروش برسانند.