هشدار فوری

ابزار برای اموزش در مورد انرژی

کشف منابع اموزشی برای اموزش در مورد گاز و برق

آیکون اطلاعیه مهم نکته: این صفحه را یک رایانه ترجمه کرده است. اگر سوالی دارید، با خدماتزبان با شماره 6789-600-877-1 تماس بگیرید. 

 

منابع اموزشی در مورد ایمنی گاز و برق

 

اموزش بچه ها چگونه به امن ماندن در اطراف گاز و برق با فعالیت های اموزشی رایگان ما برای استفاده در خانه و یا در کلاس درس. پیوستن به طلسم ایمنی ما، کلاه ایمنی، برای یادگیری نکات ایمنی مهم و بیشتر.

به بچه ها اموزش دهید که چگونه از ایمنی انرژی با استفاده از بازی ها و فعالیت ها استفاده کنند

راه های بیشتر برای یادگیری در مورد انرژی

کمک های مالی و بورس تحصیلی

در مورد بورس تحصیلی PG & E برای کمک به دانش اموزان موفق شوید.