Cảnh báo khẩn cấp

Chương trình Hội đồng Minh họa An toàn Công cộng

Các bản demo an toàn miễn phí do chuyên gia PG&E dẫn dắt

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Giữ an toàn xung quanh khí đốt và điện

   

  Các chuyên gia PG&E được đào tạo sử dụng bảng tương tác để dạy về an toàn khí đốt và điện. Bất kỳ khách hàng nào của PG&E đều có thể yêu cầu bản demo miễn phí! Đó là một cách tuyệt vời để tìm hiểu những điều cơ bản về giữ an toàn xung quanh khí đốt và điện.

   

   

  Yêu cầu bản demo an toàn công cộng ngay hôm nay!

   

  Nếu quý vị cần trợ giúp để hoàn thành biểu mẫu này, vui lòng gọi số 1-877-660-6789.

   

  *biểu thị trường bắt buộc

  Thêm cách để tìm hiểu về năng lượng

  Dạy về năng lượng

  Các nguồn lực để giúp dạy học sinh về năng lượng tái tạo, hiệu quả và cách phân tích việc sử dụng.

  Các lớp học của Trung tâm Năng lượng PG&E

  Tìm kiếm các khóa học trực tuyến miễn phí về một loạt các chủ đề liên quan đến năng lượng.