Mahalagang Alerto

Programa ng Public Safety Demonstration Board

Libreng safety demo pinangunahan ng isang PG&E expert

ícono de aviso importante Paalala: Isinalin ng isang computer ang pahinang ito. Kung may mga tanong ka, tawagan ang mga language service sa 1-877-660-6789.

  Manatiling ligtas sa paligid ng gas at kuryente

   

  Ang mga sinanay na eksperto sa PG &E ay gumagamit ng mga interactive board upang ituro ang kaligtasan ng gas at kuryente. Maaaring humiling ng libreng demo ang sinumang customer ng PG&E! Ito ay isang mahusay na paraan upang malaman ang mga pangunahing kaalaman ng pananatiling ligtas sa paligid ng gas at kuryente.

   

   

  Humiling ng public safety demo ngayon!

   

  Kung kailangan mo ng tulong sa pagkumpleto ng form na ito, mangyaring tumawag sa 1-877-660-6789.

   

  *nagpapahiwatig ng kinakailangang field

  Higit pang mga paraan upang malaman ang tungkol sa enerhiya

  Ituro ang tungkol sa enerhiya

  Mga mapagkukunan upang makatulong na turuan ang mga mag aaral tungkol sa renewable energy, kahusayan at kung paano suriin ang paggamit.

  Mga klase sa PG&E Energy Center

  Maghanap ng mga libreng online na kurso sa isang hanay ng mga paksa na may kaugnayan sa enerhiya.