Cảnh báo khẩn cấp

Từ chối nhận email

Chọn không nhận email của PG&E

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Đăng nhập vào tài khoản của bạn để cập nhật các tùy chọn email của bạn, bao gồm từ chối nhận email.

  Các công cụ để quản lý hóa đơn PG&E của quý vị

  Truy cập một lần

  • Truy cập một bộ dịch vụ PG&E hạn chế, bao gồm cả việc thanh toán trực tuyến.
  • Không yêu cầu tên người dùng hoặc mật khẩu.

  Tiết kiệm năng lượng và tiền bạc

  Tìm cách tiết kiệm tiền và năng lượng. Khám phá các chương trình khuyến khích và mẹo tiết kiệm năng lượng.

  Liên hệ với chúng tôi

  Quý vị vẫn còn thắc mắc? Hãy gọi1-800-743-5000.