การแจ้งเตือนเร่งด่วน

การเลือกไม่รับอีเมล

เลือกที่จะไม่รับอีเมลของ PG&E

 หมายเหตุ: คอมพิวเตอร์ได้แปลหน้านี้ หากคุณมีคําถาม โปรดโทรติดต่อบริการภาษาที่หมายเลข 1-877-660-6789

ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณเพื่ออัปเดตการตั้งค่าอีเมลของคุณ รวมถึงการเลือกไม่รับอีเมล

เครื่องมือในการจัดการใบแจ้งหนี้ PG&E ของคุณ

การเข้าถึงครั้งเดียว

  • เข้าถึงบริการ PG&E ที่จํากัด รวมถึงการชําระเงินออนไลน์
  • ไม่จําเป็นต้องใช้ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน

ประหยัดพลังงานและเงิน

ค้นหาวิธีประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย สำรวจโปรแกรมแรงจูงใจและเคล็ดลับการประหยัดพลังงาน

ติดต่อเรา

หากยังคงมีข้อสงสัย โทร1-800-743-5000